help
Scenariostudie perspectief voor ontwikkelrichtingen Nederlandse landbouw in 2050 [Boek]
Lesschen, Jan Peter \ Reijs, Joan \ Vellinga, Theun \ Verhagen, Jan \ Kros, Hans \ Vries, Marion de \ Jongeneel, Roel \ Slier, Thalisa \ Gonzalez Martinez, Ana \ Vermeij, Izak \ Daatselaar, Co \ 2020
help
Doelwaarden op bedrijfsniveau voor de KPI’s binnen de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij [Boek]
Zijlstra, J. \ Timmerman, M. \ Reijs, J. \ Plomp, M. \ Haan, M. de \ Sebek, L. \ Eekeren, N. van \ 2019
Het doel van deze studie was om de sectordoelen van DZK – voor de thema’s waarop de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) binnen de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij betrekking hebben - om te zetten naar doelwaarden op bedrijfsniveau. Binnen he ...
help
Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen : prestaties 2018 in perspectief [Boek]
Doornewaard, G.J. \ Hoogeveen, M.W. \ Jager, J.H. \ Reijs, J.W. \ Beldman, A.C.G. \ 2019
help
Effecten van het amendement voedermestovereenkomsten onder het fosfaatrechtenstelsel [Boek]
Silvis, Huib \ Luesink, Harry \ Reijs, Joan \ Koeijer, Tanja de \ Daatselaar, Co \ 2018
help
Ondernemers, adviseurs en verduurzaming [Presentatie]
Beldman, A. \ Reijs, J. \ Hoes, A.C. \ Doornewaard, G. \ Philipsen, B. \ Lauwere, C. de \ [ca. 2018]
help
Vergelijking klimaateffecten van de gangbare vs. de biologische landbouw [Boek]
Meerburg, B.G. \ Helmes, R.J.K. \ Reijs, J.W. \ Berge, H.F.M. te \ Lesschen, J.P. \ Vellinga, T.V. \ 2018
Deze studie vergelijkt de prestaties van gangbare en biologische landbouw- en veehouderijsystemen in Nederland op klimaatgebied. Er is een meta-analyse uitgevoerd naar verschillende bestaande vergelijkende studies en verschillen zijn geduid door onde ...
help
Lange termijn opties voor reductie van broeikasgassen uit de Nederlandse landbouw : een verkenning [Boek]
Vellinga, Th.V. \ Reijs, J.W. \ Lesschen, J.P. \ Kernebeek, H.R. van \ 2018
Het rapport geeft een inschatting van het technisch potentieel van emissiereductie in de gehele productieketen van de Nederlandse landbouw tot het jaar 2050. Vervolgens worden deze ontwikkelingen in een breder kader geplaatst van de transities van co ...
help
Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen : prestaties 2017 in perspectief [Boek]
Doornewaard, G.J. \ Reijs, J.W. \ Beldman, A.C.G. \ Jager, J.H. \ Hoogeveen, M.W. \ 2018
Via het initiatief de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. De Duurzame Zuivelketen heeft doelen geformuleerd op het gebied van vier duurzaamheidsthema ...
help
Monitoring klimaateffect van NL agroproductie : verkenning van behoeften en ideeën om het klimaateffect geïntegreerd te meten [Boek]
Blonk, Hans \ Reijs, Joan \ Vellinga, Theun \ 2018
help
Drijfveren voor duurzaamheid : notitie ten behoeve van de Duurzame Zuivelketen [Boek]
Lauwere, Carolien de \ Reijs, Joan \ Beldman, Alfons \ Hoes, Anne-Charlotte \ 2017
help
Duurzame Zuivelketen [Boek]
Reijs, J. \ 2017
De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland hebben hun krachten gebundeld in de Duurzame Zuivelketen. Via de Duurzame Zuivelketen stre-ven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekoms ...
help
Monitoring verduurzaming veehouderij 1.0 : een eerste proeve van een Monitorings-systematiek voor de 15 ambities van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, met initiële resultaten voor drie diersectoren en een aantal keteninitiatieven [Boek]
Bos, A.P. \ Puente-Rodríguez, Daniel \ Reijs, Joan W. \ Peet, Geert F.V. \ Groot Koerkamp, Peter W.G. \ 2017
help
Quickscan amendement voedermestovereenkomsten [Boek]
Silvis, Huub \ Luesink, Harry \ Reijs, Joan \ Koeijer, Tanja de \ Daatselaar, Co \ 2017
Het stelsel van verantwoorde en grondgebonden groei van de melkveehouderij begrenst deontwikkeling van melkveebedrijven. Bedrijven met een melkveefosfaatoverschot van meer dan 20 kgper ha moeten grond verwerven als ze willen groeien. De eventuele inv ...
help
Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen : prestaties 2016 in perspectief [Boek]
Doornewaard, G.J. \ Reijs, J.W. \ Beldman, A.C.G. \ Jager, J.H. \ Hoogeveen, M.W. \ 2017
help
Rekenregels van de KringloopWijzer : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 4 maart 2014 versie [Boek]
Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Reijs, J.W. \ Oenema, J. \ Goselink, R.M.A. \ Conijn, J.G. \ Boer, J. de \ 2016
Bijgaand rapport beschrijft de rekenregels van de KringloopWijzer. De KringloopWijzer is een model waarmee agrarische ondernemers op basis van hun eigen bedrijfsgegevens een schatting kunnen maken van de benutting van aangevoerde nutriënten, met name ...
help
Grondstofefficiëntie in de zuivel-, varkensvlees-, aardappel- en suikerketen [Boek]
Baltussen, W.H.M. \ Dolman, M.A. \ Hoste, R. \ Janssens, S.R.M. \ Reijs, J.W. \ Smit, A.B. \ 2016
De Nederlandse topsector Agri & Food heeft de ambitie efficiënter en duurzamer te produceren; een hogere productie met minder grondstoffen. Dit rapport beschrijft de state-of-the-art op het gebied van de duurzaamheidsprestaties van landgebruik, energ ...
help
Bouwstenen voor beleid duurzame landbouw : de rol, het instrumentarium en de monitoringstools van de provincie Noord-Holland [Boek]
Dolman, M.A. \ Reijs, J.W. \ Ruijs, M.N.A. \ Smit, A.B. \ Turenhout, M.N.J. \ 2016
help
Monitoringsprotocol Energie Duurzame Zuivelketen [Boek]
Hoogeveen, M. W.. \ Helmes, R. J. K.. \ Doornewaard, G. J.. \ Smit, P. X.. \ Reijs, J. W.. \ 2016
Via het initiatief de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector. Voor het thema ‘Klimaatneutraal ontwikkelen’ is een monitoringsprotocol ontwikkeld. Dit pro ...
help
Mineralenmanagement onder de loep : Koeien & Kansen-bedrijven vergeleken met andere melkveebedrijven [Boek]
Doornewaard, G.J. \ Hoogeveen, M.W. \ Ham, A. van den \ Reijs, J.W. \ Oenema, J. \ Hooijboer, A.E.J. \ 2016
help
Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen : prestaties 2015 in perspectief [Boek]
Reijs, J.W. \ Doornewaard, G.J. \ Jager, J.H. \ Hoogeveen, M.W. \ Beldman, A.C.G. \ 2016
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.