help
Drogen zuiveringsslib in kassen en in een banddroger met laagwaardige restwarmte [Boek]
Bulk, Joost van de \ Vergnes, Amber \ Reitsma, Berend \ Neef, Remmie \ 2018
Dit rapport bevat de resultaten van praktijkonderzoek naar twee alternatieve manieren van slibontwatering: drogen in droogkassen en met een banddroger, beide met gebruik van aanwezige restwarmte. Praktijktesten tonen aan dat op basis van de primaire ...
help
Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologen [Boek]
Mors, Aniek ter \ Reitsma, Berend \ Blom, Johan \ 2018
Deze leidraad moet technologen helpen om bij incidenten/-calamiteiten snel adequate maatregelen te treffen om negatieve effecten op de oppervlaktewater-kwaliteit en leefomgeving en schade aan de zuiveringswerken zoveel mogelijk te voorkomen dan wel t ...
help
De (on)mogelijkheden van flexibel energiemanagement op rioolwaterzuiveringsinrichtingen [Boek]
Chang, Menno \ Verbree, Jan-Maarten \ Berg, Hielke van den \ Reitsma, Berend \ 2018
Egalisatie van de droogweeraanvoer (DWA) levert op een ruzie nauwelijks energiebesparing op, maar kan wel duurzaamheidswinst opleveren. Dat is de belangrijkste conclusie van dit rapport.
help
Toelichting bij de Vegetatiekartering Westerschelde 2016 [Boek]
Reitsma, J.M. \ Jong, J. de \ 2018
In 1984 is door de regionale Waddenzeedirecties van Rijkswaterstaat in samenwerking met de Meetkundige Dienst een monitoringsprogramma opgezet: "Monitoring van vegetatie-ontwikkelingen in de Waddenzee en op de Waddeneilanden". Dit programma met de na ...
help
Climate Resilience and Urban Water Management: A Comparative Analysis of Cities in the Province of Overijssel, the Netherlands [Studentenverslag]
Reitsma, J. \ 2018
Climate change is one of the most challenging problems faced in urbanized areas today. Droughts and periods of heavy rainfall occur more often and cause more severe damages, which can have large negative effects on the build environment. The conventi ...
help
Recorders helpen bij schade door zeetransport \ BloembollenVisie [Artikel]
Reitsma, A. \ 2017
Vanaf begin augustus gaan zeecontainers met bloembollen de wereld over. Verzender en ontvanger rekenen op een kwaliteitsproduct. Maar wat kan er onderweg in de container misgaan? En wie is er verantwoordelijk voor de schade? Recorders bieden hierbij ...
help
Nieuwbouw rwzi Weesp in 2020: is voorbezinking nog ‘doelmatig duurzaam’? \ H2O online [Artikel]
Fulpen, H. van \ Bechger, M. \ Berg, R. \ Reitsma, B. \ 2017
De rwzi Weesp is verouderd en zal uiterlijk 2020 worden vernieuwd volgens de nieuwste stand der techniek. Doelmatigheid en duurzaamheid zijn hierbij basisuitgangspunt. Er zijn verschillende zuiveringsconcepten (conventioneel en innovatief) met en zon ...
help
Possibilities and opportunities for recoveryof nutrients other than phosphorus : an exploratory research [Boek]
Kupfernagel, Juliane \ Reitsma, Berend \ Steketee, Jaap \ Ruijter, Frank de \ Blom, Johan \ 2017
Research on recovery of phosphorus has gained consid erable attention and advancement in academia, and pilot projects have been carried out various private public partnerships during the lastdecade. For this reason nutrients other than phosphorus are ...
help
Kelderballon stankbestrijding bij rioolgemalen [Boek]
Boogaard, Floris \ Reitsma, Berend \ 2016
Bij rioolgemalen en rioolputten kan H2S vrijkomen, wat kan leiden tot geuroverlast en bij hoge concentraties zelfs tot (levens)gevaarlijke situaties. Er zijn diverse technieken beschikbaar om deze geuroverlast en risicovolle situaties te voorkomen. D ...
help
Land in beweging : een biografie van de Noordoostpolder \ Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Artikel]
Reitsma, M. \ Blom, A. \ 2016
Minder boeren en meer lege boerderijen. En ook meer verkeer en meer water. Dat is waar de Noordoostpolder in de nabije toekomst mee te maken krijgt. Wat heeft dat voor gevolgen voor de ruimtelijke inrichting?
help
Verkenning pyrolyse/carbonisatie zuiveringsslib en andere biomassa stromen [Boek]
Bulk, Joost van den \ Reitsma, Berend \ 2015
Waterschappen zijn steeds beter in staat om naast energie waardevolle grondstoffen uit afvalwater en zuiveringsslib te winnen. Het gaat daarbij onder meer om alginaat, fosfaat, cellulose, bioplastics, biocomposieten, stikstof en organische stof. Para ...
help
Controleren van het zuurstofinbrengend vermogen op een rwzi \ H2O online [Artikel]
Berg, R. \ Evenblij, H. \ Reitsma, B. \ 2015
Op een aantal rwzi’s is in de afgelopen jaren de oppervlaktebeluchting vervangen door een efficiënter beluchtingssysteem. Doelstellingen hierbij zijn vaak het vergroten van de zuurstofinbrengcapaciteit en het verlagen van het energiegebruik. Controle ...
help
Schroefpers: kansrijk alternatief voor communale slibontwatering in Nederland \ H2O online [Artikel]
Bulk, J. van den \ Reitsma, B. \ Kuipers, H. \ 2014
De schroefpers wordt al langere tijd gebruikt voor de ontwatering van onder andere mest. Met de schroefpers voor ontwatering van communaal slib was tot voor kort alleen in het buitenland ervaring. Om te beoordelen of schroefpersen ook geschikt zijn v ...
help
Slibontwatering met een schroefpers : verkennend onderzoek in de praktijk [Boek]
Kuipers, H. \ Bulk, J. van den \ Reitsma, B. \ 2014
Dit rapport bevat de resultaten van verkennend praktijkonderzoek naar het ontwateren van zuiveringsslib met behulp van een zogenoemde schroefpers. De schroefpers is een alternatieve ontwateringstechniek, waarmee in potentie op polymeer (toegevoegd om ...
help
Zout in beeld gebracht \ H2O online [Artikel]
Witteveen, S. \ Reitsma, J.J. \ Dik, P. \ 2014
In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlaktewatersysteem door brakke kwel. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging wordt deze verzilting in de toekomst sterker. Dat kan problemen geven in sectoren die afhankelijk zijn ...
help
Slibverwerking met thermische hydrolyse goedkoper en duurzaam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ringoot, D. \ Reitsma, B. \ Neef, R. \ 2014
Centrale slibvergisting met thermische hydrololyse - bij wijze van voorbehandeling van zuiveringsslib - is een bewezen technologie, met enkele toepassingen in Nederland. Door deze technologie komt in principe al het beschikbare zuiveringsslib in aanm ...
help
Verzilting Haarlemmermeer met model goed te voorspellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Witteveen, S. \ Dik, P. \ Broersma, L. \ Reitsma, J.J. \ 2014
In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlkatewatersysteem door brakke kwel. Deze verzilting zal, onder invloed van zeespiegelstijging, sterker worden. Grontmij onderzocht of en hoe chlorideconcentraties in het oppervlaktewat ...
help
Thermische hydrolyse als de motor voor centrale slibverwerking \ H2O online [Artikel]
Ringoot, D. \ Reitsma, B. \ Neef, R. \ 2014
Anno 2014 is de markt voor slib(eind)verwerking sterk in beweging. De waterschappen zoeken naar nieuwe doelmatige en duurzame oplossingen: centralisatie, verdergaande gisting en volumereductie (Energiefabrieken). Daarnaast speelt voor sommige watersc ...
help
(Voor)droging van zuiveringsslib in kassen met en zonder restwarmte [Boek]
Meddeler, Barry \ Reitsma, Berend \ Zwart, Feije de \ 2013
In deze STOWA rapportage zijn de kansen van slibdroging in kassen voor de Nederlandse situatie beschreven. Er wordt inzicht gegeven in de potenties van de techniek van kassendroging aan de hand van (voornamelijk Duitse) praktijkervaringen en literatu ...
help
Economische haalbaarheid van vergassing van zuiveringsslib voor de Nederlandse situatie [Boek]
Reitsma, B. \ 2013
In deze STOWA rapportage wordt de haalbaarheid beschreven van (mono)vergassing van zuiveringsslib na droging op de schaal van een middelgrote tot een grote rwzi (binnen het hek van de rwzi). Daarbij wordt maximale energieintegratie met de overige rwz ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.