help
Vlinders in Meijendel: Aantallen in 2019 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ Remeeus, A. \ 2020
Sinds 1992 worden dagvlinders en enkele dagactieve nachtvlinders geteld langs de routes Parnassiapad en Het Scheepje in Meijendel. Voor alle dagvlinders tezamen was 2019 een uitstekend jaar, zowel qua aantal vlinders als qua aantal soorten. Voor 14 a ...
help
Vlinders in Meijendel: aantallen in 2017 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ Remeeus, A. \ 2018
Sinds 1991 worden in Meijendel de dagvlinders en enkele dagactieve nachtvlinders geteld langs de routes Parnassiapad en ’t Scheepje (fig. 1). Het totaalaantal getelde dagvlinders lag in 2017 iets onder het langjarig gemiddelde. Binnen de telperiode v ...
help
Vlinders in Meijendel: aantallen in 2016 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ Remeeus, A. \ 2017
Sinds 1991 worden in Meijendel de dagvlinders en enkele dagactieve nachtvlinders geteld langs de routes Parnassiapad en ’t Scheepje (fig. 1). Langs beide routes werden in 2016 relatief veel vlinders waargenomen. Met als maatstaf het aantal getelde vl ...
help
Vlinders in Meijendel: aantallen in 2015 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ Remeeus, A. \ 2016
Sinds 1991 worden in Meijendel de dagvlinders en de dagactieve nachtvlinders geteld langs de routes Parnassiapad en ’t Scheepje. Langs beide routes werden in 2015 relatief weinig vlinders waargenomen. Met als maatstaf het aantal getelde vlinders eind ...
help
Vlinders in Meijendel: aantallen in 2014 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ Remeeus, A. \ 2015
Sinds 1991 worden in Meijendel de dagvlinders en de dag-actieve nachtvlinders geteld langs de routes Parnassiapad en ’t Scheepje. In zijn geheel genomen was 2014 een goed vlinderjaar. Het komt, wat betreft het aantal getelde vlinders, op de vijfde pl ...
help
Groot dikkopje in Meijendel \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Remeeus, A. \ 2015
Rond 1985 leek het Groot dikkopje (Ochlodes sylvanus) uitgestorven te zijn in Meijendel, maar vanaf 1990 werden er her en der uit Meijendel losse waarnemingen bekend. Vooral de Meeuwenhoek onderscheidde zich daarin. Maar, op basis van losse waarnemin ...
help
Vlinders in Meijendel: aantallen in 2013 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F.C. \ Remeeus, A. \ 2014
Sinds 1991 worden in Meijendel (dag)vlinders geteld langs de routes Parnassiapad en 't Scheepje. In geen enkel ander jaar hebben we zoveel vlinders langs deze routes gezien als in 2013. Van bijna alle soorten vlogen meer vlinders, maar het Icarusblau ...
help
Broedgeval van Raaf in Zuid-Holland in 2012 \ Limosa [Artikel]
Remeeus, A. \ Spek, V. van der \ 2013
In het voorjaar van 2012 bracht een paar Raven Corus corax succesvol twee jongen groot in De Horsten, Wassenaar, Zuid-Holland. Wanneer een in gevangenschap geboren paar van een (mislukt) herintroductieprogramma in 1979 niet wordt meegerekend, is dit ...
help
Vlinders in Meijendel: aantallen in 2012 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F.C. \ Remeeus, A. \ 2013
Sinds 1991 worden in Meijendel (dag)vlinders geteld langs de routes Parnassiapad en 't Scheepje. De tellingen vinden plaats tussen 31 maart en 1 oktober met een frequentie van drie tot vier keer per maand. Dit verslag geeft een beknopt overzicht van ...
help
Vlinders in Meijendel : aantallen in 2011 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F.C. \ Remeeus, A. \ 2012
Sinds 1991 worden in Meijendel (dag)vlinders geteld langs de routes Parnassiapad en 't Scheepje. De tellingen vinden plaats tussen 31 maart en 1 oktober met een frequentie van drie tot vier keer per maand. Dit verslag geeft een beknopt overzicht van ...
help
Vlinders in Meijendel: aantallen in 2010 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F.C. \ Remeeus, A. \ 2011
Sinds 1991 worden (dag)vlinders geteld langs de routes 'Parnassiapad' en 'Het Scheepje 'in Meijendel. De tellingen vinden plaats tussen 31 maart en 1 oktober met een frequentie van drie tot vier keer per maand. Dit verslag geeft een beknopt overzicht ...
help
Vlinders in Meijendel: aantallen in 2010 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F.C. \ Remeeus, A. \ 2011
Sinds 1991 worden (dag)vlinders geteld langs de routes ‘Parnassiapad’ en ‘Het Scheepje’ in Meijendel. De tellingen vinden plaats tussen 31 maart en 1 oktober met een frequentie van drie tot vier keer per maand. Dit verslag geeft een beknopt overzicht ...
help
Inventarisatieperikelen rondom de Matkop in Meijendel \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F.C. \ Remeeus, A. \ 2010
Gedurende de afgelopen decennia is de Matkop (Poecille montanus) in Nederland fors in aantal achteruit gegaan. Toch leek de soort in Meijendel stand te houden, onder meer omdat leden van de vogelwerkgroep tot voor kort Matkopterritoria opvoerden bij ...
help
Vlinders in Meijendel: aantallen in 2009 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F.C. \ Remeeus, A. \ 2010
Sinds 1991 worden dagvlinders geteld langs de routes "Parnassiapad" en "Het Scheepje" in Meijendel. De tellingen vinden plaats tussen 31 maart en 1 oktober met een frequentie van drie tot vier keer per maand. Dit verslag geeft een beknopt overzicht v ...
help
Vlinders in Meijendel: aantallen in 2008 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F.C. \ Remeeus, A. \ 2009
Het jaar 2008 was landelijk gezien het slechtste vlinderjaar ooit. Hierop vormde Meijendel geen uitzondering. Diverse soorten vlinders liftten volledig mee in de landelijke achteruitgang. Vooral de afname van het ooit zo algemene Zwartsprietdikkopje ...
help
Vlinders in Meijendel : aantallen in 2007 langs twee relroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F.C. \ Remeeus, A. \ 2008
Sinds 1991 worden dagvlinders geteld langs de routes "Pamassiapad" en "Het Scheepje" in Meijendel.Tellingen vinden plaats tussen 31 maart en 1 oktober met een frequentie van drie tot vier keer per maand. Dit verslag geeft een beknopt overzicht van de ...
help
KNPV-Werkgroepen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Rotteveel, T. \ Os, G. van \ Doorn, J. van \ Scheepers, H. \ Cock, A. de \ Conijn, C. \ Remeeus, P. \ Bruggen, A. S. van \ 2007
Samenvatting van de negen werkgroepen binnen de gewasbescherming. 1). Werkgroep onkruidkunde. 2) Werkgroep bodempathogenen en bodemmicrobiologie. 3) Werkgroep Botrytis. 4) Werkgroep Phytophthora infestans. 5) Werkgroep Phytophthora en Pythium. 6) Wer ...
help
Vlinders in Meijendel : aantallen in 2006 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F.C. \ Remeeus, A. \ 2007
Sinds 1991 worden dagvlinders geteld in Meijendel. Tellingen vinden plaats tussen 31 maart en 1 oktober met een frequentie van drie tot vier keer per maand
help
Vlinders in Meijendel : aantallen in 2005 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ Remeeus, A. \ 2006
Herhaalde waarnemingen van dagvlinders langs de routes Parnassiapad en Het Scheepje, met een frequentie van drie tot vier keer per maand. De gevens van 2005 zijn vergeleken met de gemiddelde waarden over de periode 1991 en 2004.
help
Vlinders in Meijendel : aantallen in 2004 langs twee telroutes \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Hooijmans, F. \ Remeeus, A. \ 2005
In "Vlinders in Meijendel: aantalsverloop langs twee telroutes" (Hooijmans & Remeeus 2004) presenteerden we voor alle door ons waargenomen dagvlindersoorten (uitgebreid met een drietal dagactieve nachtvlinders) de resultaten van 13 jaar monitoring. V ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.