help
Photosynthetic efficiency in microalgal lipid production [Proefschrift]
Remmers, Ilse M. \ 2017
Microalgen gebruiken zonlicht als energiebron om te groeien. De voedingsstoffen die nodig zijn voor groei (zoals stikstof en fosfaat) halen ze direct uit zoet- of zeewater, of zelfs uit afvalwater. Daarnaast kan de opbrengst van microalgen per vierka ...
help
Samenvatting Verkennende studie naar perspectiefrijke businesscoalities tussen patiënten(-verenigingen) en voedselproducenten [Boek]
Remmers, G. \ 2016
In de verkenning is vanuit het perspectief van de patiënten gekeken naar beloftevolle producten en hun producenten. In gesprekken en workshops is met meerdere patiëntengroepen verkend welke mogelijkheden en ambities zij hebben ten aanzien van voeding ...
help
Onze toekomst opnieuw uitvinden \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Remmers, J. \ 2015
Op 24 september, als paus Franciscus aan de overkant van de Atlantische oceaan de VN-lidstaten oproept zuinig om te gaan met het milieu, start voor de zesde keer het driedaagse Springtij Forum op Terschelling. De paar honderd deelnemers willen inspir ...
help
Personalised food biedt nieuwe perspectieven voor land- en tuinbouw \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Remmers, G. \ 2015
Patiënten worden steeds kritischer als het gaat om hun voeding. Op internet speuren ze naar richtlijnen en adviezen waarmee ze zelf kunnen bijdragen aan herstel of behoud van hun gezondheid. Daarmee vormen ze de voorhoede van een veel bredere bewegin ...
help
Personalised Food : verkenning van het business potentieel [Boek]
Remmers, G. \ Senf, K. \ 2014
Dit project brengt 3 urgenties bij elkaar. Enerzijds is daar de wens van patiënten en burgers om zichzelf te kunnen voeden met voedsel dat echt bijdraagt aan hun gezondheid. Anderzijds heeft de Nederlandse tuinbouwsector behoefte aan nieuwe economisc ...
help
Buitenvaart [Boek]
Remmers, G. \ 2013
Het Glastuinbouwgebied de Buitenvaart is een gebied dat voor veranderingen staat. Een aantal van de mogelijkheden van gebied en ondernemers wordt samen met studenten van CAH Vilentum verder verkend. In het afgelopen studiejaar is door internationale ...
help
360 graden dierenwelzijn : zelfevaluatie lectoraat Welzijn van Dieren [Boek]
Hopster, H. \ Pompe, V. \ Remmers, M. \ 2012
De voorliggende zelfevaluatie van het lectoraat Welzijn van Dieren (2007-2012) dient als input voor het beoordelen van de onderzoekskwaliteit van het lectoraat door een externe, onafhankelijke visitatiecommissie. Om de kwaliteit van het onderzoek van ...
help
Stadslandbouw in de food deserts van Milwaukee : the Good Food Revolution \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Remmers, G. \ 2012
Will Allen is een grote black man uit Milwaukee, US, die het heeft klaargespeeld om in ongeveer 20 jaar een groepje vervallen kassen uit te bouwen tot een epicentrum van stadslandbouw in de VS, waar grote bedrijven als Wall Mart graag miljoenen dolla ...
help
City Resilience: building cultural repertoire for urban farming in Almere \ Urban agriculture magazine / Resource Centre for Urban Agriculture (RUAF) [Artikel]
Remmers, G. \ 2011
Cities throughout the world are facing mounting pressures. In The Netherlands, increased social tensions, public health problems like obesity, increased demands for housing and quality public space, decreased financial means and climate change are al ...
help
Duurzame en effectieve oplossing roekenoverlast \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Remmers, T. \ Heesterbeek, A. \ 2011
Het grootste deel van de vogels in Nederland zorgt voor een prettig gefluit in de ochtend. De vogels sieren de lucht en zorgen voor levendigheid in de achtertuin. Er zijn echter ook vogels die in grote kolonies leven en gezamenlijk erg veel overlast ...
help
Waalfront en Westerkwartier: mensen maken het verschil \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Remmers, G. \ Beun, N. \ Lucassen, R. \ 2010
Over integrale, duurzame gebiedsontwikkeling is al heel veel geschreven. Een belangrijke conclusie is telkens weer dat vertrouwen in alle partners een sleutel is voor succces. Want je kunt nog zulke mooie technische plannen maken, maar als spelers in ...
help
Vechten vóór windmolens! : meer baten en minder overlast voor burgers \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Remmers, J. \ 2009
Nederland wil in 2050 een duurzame energievoorziening realiseren. Het huidige kabinetsdoel om in 2011 twee keer zoveel windmolenvermogen te realiseren als in 2007 dreigt echter te mislukken, net als het doel van 20% duurzame energie in 2020, dat volg ...
help
Een welvarend platteland begint in de stad : aanbevelingen van de Community of Practice : 'naar een nieuwe generatie stad-land relaties' [Boek]
Pijnenburg, B. \ Remmers, G. \ 2009
Stedelingen maken zich druk om hun leefomgeving: is die leefbaar, is die groen genoeg, biedt die voldoende contact met de natuur? Stedelingen willen dat hun kinderen een boerderij kunnen beleven, geen kinderboerderij, nee, een echte, met een echte bo ...
help
Businesscase Buurderij Haarlemmermeer-Zuid : eindrapportage fase 1 [Boek]
Remmers, G. \ Hoofwijk, H. \ 2008
Binnen de gemeente Haarlemmermeer zijn de buurderijontwerpen actief opgepakt, zowel door de gemeente als door andere partijen en ondernemers. Dit rapport bevat een rapportage over ondernomen activiteiten bij de verdere uitwerking van de Buurderij Haa ...
help
IR BR : de innerlijke ruimte van de Nederlandse delta : werkboek voor een nieuwe ruimtelijke inrichting [Boek]
Remmers, G. \ Fiers, M. \ 2007
In deze studie wordt de relatie verkend tussen ruimtegebruik in onze samenleving en ‘innerlijke ruimte’ van mensen. Dit boek is het vervolg op een essay dat Gaston Remmers heeft geschreven op verzoek van InnovatieNetwerk. Dat essay is ook in dit boek ...
help
Een zucht van verlichting \ Te koop en andere ideeën over de inrichting van Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Remmers, G. \ 2006
Het uitgangspunt van dit essay is de veronderstelling dat een flink deel van de claims op de fysieke ruimte voort komt uit een onvermogen om intern ruimte te creëren. Als 'antwoord' daarop komt dit essay met een pleidooi voor een ruimtebeschouwing di ...
help
Gebiedsgericht werken in Noord-Groningen \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Remmers, G. \ 2004
Groningen als voorbeeld van een nieuwe aanpak van gebiedsgerichte aanpak van het platteland, waarbij de provincie als gelijkwaardige partner samenwerkt met gemeentes en het waterschap. Een rondgang door Noord-Brabant met de projectleider gebiedsgeric ...
help
People, planet, profit in de supermarkt : inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland van verantwoord ondernemen in supermarkten [Boek]
Remmers, J. \ Both, J. \ 2004
help
Een eerlijke prijs voor duurzaam voedsel [Boek]
Remmers, H.W. \ 2003
help
Over de grens : Spaans coöperativisme, "wij willen onze dorpen niet verliezen" \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Remmers, G. \ 2002
Samenwerking op het Spaanse platteland, zowel met de produktie als de verkoop
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.