help
Wat kan een hydroloog leren van een historisch-geograaf? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Renes, H. \ 2019
In deze bijdrage staat de vraag centraal wat historisch landschapsonderzoek kan bijdragen aan kennis over de hydrologische gesteldheid van Nederland. Daartoe moeten gegevens uit natuurwetenschappen, menswetenschappen en geesteswetenschappen worden ge ...
help
Verkenning Brede Welvaart 2018 : thema: Circulaire economie, gedrag en beleid [Boek]
Gerwen, Olav-Jan van \ Vringer, Kees \ Renes, Gusta \ Hoogendoorn, Sander \ Jansema-Hoekstra, Krista \ Romijn, Gerbert \ Carabain, Christine \ Broek, Andries van den \ 2018
help
Kastelen in middeleeuwse veenontginningen \ Tijdschrift voor historische geografie : landschap, stad, geschiedenis [Artikel]
Doesburg, J. van \ Laan, B. van der \ Renes, H. \ 2017
In dit artikel wordt gekeken naar de samenhang tussen kastelen en de ontginningen van de moerasgebieden in Utrecht en Holland. De ontginningen boden kansen voor ondernemende en ambitieuze lieden en voor families die op zoek waren naar rijkdom en aanz ...
help
De discontovoet voor natuur : de relatieve prijsstijging voor ecosysteemdiensten [Boek]
Ruijs, Arjan \ Renes, Gusta \ 2017
help
Kun je gedrag veranderen? : WUR talks [Video]
Renes, R.J. \ 2016
Companies, organisations and individuals are constantly trying to influence our behaviour. Think about a campaign from a health organisation that will try to make us quit smoking. Anyone who wants to try to change the behaviour of people will have to ...
help
Tuingeschiedenis -een geografische agenda [Collegedictaat]
Renes, J. \ 2016
Tuingeschiedenis is een interdisciplinaire studie, waarin samenwerking tussen een grootaantal vakgebieden tot nieuwe inzichten kan leiden. In deze toespraak wordt de relatie van landgoederen en buitenplaatsen met het omringende landschap vanuit versc ...
help
Ook de Veluwe kent zijn waterbouwkundige werken. Het landschap van sprengen, beken en watermolens. \ Bijdragen en mededelingen van Gelre / Vereniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht [Artikel]
Renes, J. \ 2015
Water is zeker niet de eerste associatie die we hebben met de Veluwe. Het gebied bestaat vooral uit een serie stuwwallen, die tijdens de voorlaatste ijstijd zijn opgebouwd en dietegenwoordig grotendeels zijn begroeid met naaldbos en droge heide. Toch ...
help
Groen licht voor het stoplichtsysteem : een onderzoek naar een ander systeem voor duurzame producten in de supermarkt [Studentenverslag]
Hovens, R. \ [2014]
Er is tegenwoordig veel aandacht voor duurzaamheid en in de supermarkt zijn er ontelbare soort keurmerken die bepaalde duurzame ambities willen communiceren. Voor de consument is het daarom niet altijd even makkelijk om hun duurzame intenties ook om ...
help
De moeizame weg naar digitale informatievoorziening over het historisch landschap : over verdwenen webportals en problematische systemen \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Visser, S. \ Renes, J. \ 2013
De initiatieven van verschillende ministeries om gegevensbestanden over historische landschappen op te bouwen, passen in een periode waarin de nationale overheid zichzelf nog beschouwde als verantwoordelijke voor de kwaliteit van het landschap. De aa ...
help
Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse [Boek]
Romijn, G. \ Renes, G. \ 2013
De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een belangrijk hulpmiddel bij de exante onderbouwing van beleidskeuzes. De MKBA is een informatie-instrument dat de besluitvorming over een beleidsmaatregel of beleidsalternatief ondersteunt, zodat be ...
help
Noorderpark : herinrichting van het landschap tussen Utrecht en het Gooi [Boek]
Buiter, H. \ Renes, H. \ Berg, S. van den \ cop. 2013
Het Noorderpark is een groen, landelijk gebied van 5900 hectare, dat grofweg begrensd wordt door Utrecht in het zuiden, Hilversum in het noorden, Maarssen in het Westen en Maartensdijk / De Bilt in het oosten. Het gevarieerde landschap van het Noorde ...
help
Veenweiden : om de toekomst van een historisch landschap \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Renes, H. \ 2012
'De westelijke veenweiden vormen het meest typische Nederlandse landschap dat er is.' Zo begon het rapport 'Waarheen met het veen'. Over dat landschap hebben we in de voorgaande bijdragen al veel kunnen lezen. Aan het eind van deze bundel wil ik prob ...
help
Gezondheid in maatschappelijke kosten-batenanalyses van omgevingsbeleid [Boek]
Kunseler, E. \ Renes, G. \ 2012
Met een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) worden de kosten en baten van ongelijksoortige maatschappelijke effecten van een investering of beleidsvoornemen tegen elkaar afgewogen. Effecten die lastig zijn te monetariseren, worden ook wel ged ...
help
Second opinion bij 'Verkassen? : maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van woningbouw' [Boek]
Stolwijk, H. \ Renes, G. \ 2011
help
Erfgoed in interessante tijden [Rede]
Renes, J. \ 2011
Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Erfgoedstudies, in het bijzonder erfgoed van stad en land, vanwege het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoe ...
help
Voorbij gevlogen : veranderingen in het Nederlandse landschap [Boek]
Renes, H. \ Stroete, A. te \ Akkerman, H. \ cop. 2011
In een klein, dichtbevolkt land als Nederland is het landschap voortdurend in ontwikkeling. Tot ver in de twintigste eeuw ging het daarbij vooral om uitbreiding van steden, ontginning van land en inpoldering. Het land werd steeds intensiever gebruikt ...
help
Gedragsverandering via campagnes [Boek]
Renes, R.J. \ 2011
help
Farmers as consumers: attitude and benefits perception towards milkers’ gloves [Studentenverslag]
Doornbosch, M. \ [2011]
In this paper consumer research will be conducted to understand the disposition of the farmers toward milkers‟ gloves. Therefore 4 questions are posed: 1.What is the attitude of the farmer towards milkers‟ gloves? 2. What is the benefits perception o ...
help
Op zoek naar ... - Op zoek naar de geschiedenis van het landschap : handleiding voor onderzoek naar onze historische omgeving [Boek]
Renes, H. \ Boon, L. van den \ Knoester, J. \ 2010
Oorspronkelijke natuur is in ons land zeer schaars. Eigenlijk bestaat heel Nederland uit cultuurlandschap: landschap dat door de mens grondig is aangepast aan de eigen behoeften. Daar zijn eeuwen overheen gegaan en in ons huidige landschap zijn spore ...
help
Vluchtpaden in Buggenum \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Renes, J. \ Sleutels, H. \ 2010
Bewoners van Bruggenum hebben ooit vluchtpaden aangelegd waarover ze een veilig heenkomen konden vinden bij hogere waterstanden van de Maas. Dit artikel bespreekt de aanpassingen in het landschap, die in het dorp Buggenum het beste bewaard zijn geble ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.