help
Proefprogramma gangbare en biologische vollegrondsgroenteteelt 2011 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Rooster, L. de \ Mestdagh, I. \ Callens, D. \ Vanparys, L. \ Reycke, L. de \ Delanote, L. \ Neefs, V. \ 2011
Overzicht van de onderzoeksprogramma's op de verschillende proefcentra voor gangbare en biologische groenteteelt in de open lucht in Vlaanderen.
help
Nieuw ras scoort naast gekende variëteiten : rassenproef babyspinazie zomerteelt 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Reycke, L. de \ Winnepeninckx, R. \ 2010
Een snelle groei, een vlotte oogst en een goede productkwaliteit zijn de belangrijkste criteria voor babyspinazie. Een rond, stevig, opgericht en donker blad met een fijne korte steel worden door de versnijderijen zeer gewaardeerd.
help
Nieuw ras met veelbelovende eigenschappen : rassenproef krulandijvie vroege teelt 2008 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rooster, L. \ Bes, O. \ Reycke, L. \ 2009
help
Proefprogramma gangbare en biologische vollegrondsgroenteteelt 2009 \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Spiessens, K. \ Callens, D. \ Simoen, J. \ Vanparys, L. \ Reycke, L. de \ Delanote, L. \ Neefs, V. \ 2009
Overzicht van de proefprogramma's op de verschillende proefcentra voor gangbare en biologische groenteteelt in openlucht in Vlaanderen.
help
Verschillende rassen geschikt voor verse markt en versnijderij \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Reycke, L. de \ Rooster, L. de \ 2008
help
Volg de evolutie van stikstof in je bodem op www.stikstofmeetnet.be : mestdecreet \ Proeftuin nieuws [Artikel]Bijbehorende website
Coopman, F. \ Callens, D. \ Reycke, L. De \ Nies, J. De \ Rooster, L. De \ 2008
help
Weinig verschuivingen in rassenaanbod : rassenproef prei winterteelt \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Reycke, L. De \ Rooster, L. De \ Callens, D. \ 2007
De hybriden Kenton en Harston zijn de referentierassen met een hoge opbrengst voor de winterteelt. Fahrenheit is iets minder productief maar de kwaliteit van het geoogste product was in het verleden meestal zeer goed. In 2007 waren er echter nogal wa ...
help
Bemestingsboulevard openluchtgroenten 2007 : groot voorlichtingsmoment : Mestactieplan \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Reycke, L. de \ Callens, D. \ Rooster, L. de \ Nies, J. de \ 2007
Bemestingsadviezen van de Bodemkundige Dienst bieden onvoldoende garantie om te voldoen aan de MAP-norm voor reststikstof. Er worden vier bijeenkomsten georganiseerd vanuit de Vlaamse proefcentra voor openluchtgroenten om bemesting te optimaliseren e ...
help
Minder bemesten kan! : Reductie van reststikstof in de vollegrondsgroenteteelt : Mestactieplan \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Reycke, L. de \ Callens, D. \ Coopman, F. \ Rooster, L. de \ Nies, J. de \ 2007
De hoeveelheid reststikstof die tijdens de sperperiode achterblijft in de tuinbouwgronden lijkt niet aan de normen te kunnen voldoen. Op sommige percelen wordt zelfs een veelvoud van de norm teruggevonden. De oorzaken zijn toe te schrijven aan een on ...
help
Seance is geschikt voor verse markt en versnijderij : rassenproef andijvie vroege teelt 2006 : Vollegrond \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Rooster, L. de \ Reycke, L. de \ 2007
De laatste jaren wordt het andijvie ras Nuance meer en meer vervangen door Seance (Enza) omdat deze laatste sterker is tegen schot en smet. Seance is echter zeer vatbaar voor magnesiumgebrek, welke kan worden voorkomen door bladbespuitingen en vooral ...
help
Blonde radicchio moeilijk te telen in Vlaanderen : rassenproef radicchio najaarsteelt \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Reycke, L. de \ Simoen, J. \ 2007
In Vlaanderen wordt vooral radicchio rosso geteeld. De rassen die het in deze klimaatsomstandigheden goed doen, zijn afkomstig van Bejo. In Italië daarentegen worden ook andere soorten radicchio geteeld, zoals radicchio adige en radicchio Castellano. ...
help
Nooit geziene opbrengsten \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Callens, D. \ Rooster, L. De \ Reycke, L. De \ 2006
Reusltaten uit de 'Rassenproef prei vroege herfstteelt 2005'. Waarnemingen aan plantmateriaal en gevoeligheid voor ziekten en de vooornaamste gewas- en oogstkenmerken en opbrengstgegevens in tabelvorm
help
Bladgewassen voor versnijderijen; Thema: Bladgroenten in openlucht \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Reycke, L. De \ 2006
Resultaten uit de rassenproeven 'Blad- en krulandijvie 2005' (20 rassen) en 'Kropslaharten (coeur de laitue), herfstteelt 2005' (15 rassen) voor de Belgische versnijderijen
help
Thema [gewasbescherming]. Pocer - Pesticide OCcupational and Environmental Risk - een nieuw instrument in de geïntegreerde teelt. Bandbespuiting biedt perspectief in duurzame preiteelt \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Pluym, S. \ Callens, D. \ Reycke, L. de \ 2005
POCER is een nieuwe methode voor volledige mechanische onkruidbestrijding in combinatie met geleide bestrijding in de preiteelt. Doel van POCER is de reductie van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren. Bandbespuiting wordt in dit onderzoek vergeleke ...
help
Thema [bemesting]. Demonstratie stikstofreductie in bladgewassen \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Vergote, N. \ Denys, M. \ Reycke, L. de \ 2005
Onderzoek naar de invloed van het bemestingsniveau met stikstof op het nitraatgehalte van bladgewassen (spinazie, breedbladandijvie, krulandijvie, veldsla) onder glas en in de vollegrond
help
Thema [bemesting]. Positieve invloed van GFT-compost, groencompost en champost op de teelt van bloemkool \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Rocker, E. de \ Winnepeninckx, R. \ Reycke, L. de \ 2005
Invloed van compost op bodemvruchtbaarheid, nitraatstikstofgehalte en reststikstof in de bodem en de opbrengsten van bloemkool
help
Onderzoek naar bodemverbeterende waarde van PRP-sol en effectieve micro-organismen (EM) bij intensieve groenteteelt; thema bodem \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Rocker, E. De \ Reycke, L. De \ Winnepeninckx, R. \ 2005
Om tot een bemesting op maat te komen met een minimaal verlies aan stikstof en fosfor naar het milieu, lag in de groenteteelt vooral de nadruk op het gebruik van traagwerkende meststoffen, rijenbemesting en bandbemesting. Momenteel neemt de interesse ...
help
IWT-project: Duurzame beheersing papiervlekkenziekte prei; thema ziekten en plagen \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Höfte, M. \ Rooster, L. De \ Reycke, L. De \ Callens, D. \ 2005
In september 2005 gaat het IWT-project 'Duurzame beheersing van papiervlekkenziekte in prei via modelmatige aanpak' van start. Doelstelling is de ontwikkeling van een voorspellingsmodel voor papiervlekkenziekte ter ondersteuning van de geïntegreerde ...
help
Mulching met potgrond biedt perspectieven bij opkweek prei; thema: Nieuwe teelttechnieken \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Reycke, L. De \ Winnepeninckx, R. \ 2005
Preiplanten opkweken onder biologische omstandigheden is niet altijd even gemakkelijk als in een gangbare teelt. Vooral het beheersen van het onkruid kan veel tijd vergen. In een proef werden de volgende strategiën getest: het afdekken of mulchen van ...
help
Babyleaf of jeune pousse; thema: Diversificatie \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Reycke, L. De \ 2005
Overzicht van het aanbod aan geschikte variëteiten van jonge bladgewassen en aantekeningen bij de teelt en de afzet ervan
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.