Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 112

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Riel
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Novel ecosystems in urbanized areas under multiple stressors: using ecological history to detect and understand ecological processes of an engineered ecosystem (lake Markermeer) [Boek]
Riel, M.C. van \ Vonk, J.A. \ Noordhuis, R. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2019
Estuaries, which can be considered as the most resource rich, biodiverse, and increasingly densely populated areas in the world, have often been dammed and are partly or fully reconstructed. Many of these artificially compartmentalized and constructe ...
help
The possible side-effect of two different drinking water additives on control of the poultry red mite : the effect of suppleting the products Alphamites DW and Hensupp+ on the Dermanyssus gallinae adult’s ability to produce eggs and the ability of nymphs of Dermanyssus gallinae to moult [Boek]
Mul, M.F. \ Binnendijk, G.P. \ Riel, J.W. van \ Wikselaar, G.P. van \ 2019
Op legpluimveebedrijven worden drinkwateradditieven gebruikt om de natuurlijke weerstand van de hen te bevorderen. Deze middelen lijken als neveneffect een effect te hebben op de levenscyclus van de vogelmijt Dermanyssus gallinae; enerzijds doordat d ...
help
Possible improvement of measures within the principle ‘appropriate behaviour’ of the Welfare Quality® boiler assessment protocol [Boek]
Jong, Ingrid de \ Riel, Johan van \ Hoevenaar, Tosca \ Niekerk, Thea van \ 2019
The aim of the current study was two-fold. First, we tested whether or not a scan sampling technique can be used as a relatively quick, simple scoring of the behaviour in commercial-size broiler chicken flocks, and could thus be included as a measure ...
help
Op naar precisielandbouw 2.0 : eindrapport PPS PL2.0 2015-2019 topsectorproject AF-14275 [Boek]
Kempenaar, Corné \ Dijk, Chris van \ Hermans, Geert \ Steele-Dun, Susan \ Sande, Corné van de \ Verschoore, Jeroen \ Wal, Tamme van der \ Roerink, Gerbert \ Visser, Juriaan \ Kamp, Jan \ Blok, Pieter \ Polder, Gerrit \ Wolf, Jan van de \ Jalink, Henk \ Bulle, Annette \ Meurs, Bert \ Michielsen, Jean-Marie \ Zande, Jan van de \ Hoving, Idse \ Riel, Johan van \ Holshof, Gertjan \ Boheemen, Koen van \ Evert, Frits van \ Riemens, Marleen \ Keizer, Paul \ Schnabel, Sabine \ Egmond, Fenny van \ Walvoort, Dennis \ Janssen, Henk \ La Riviėre, Inge \ Kocks, Corné \ Pot, Alfred \ 2019
De publiek private samenwerking (PPS) ‘Op naar precisielandbouw 2.0’ (PL2.0) is een R&D project van de topsector AgriFood. Het project is gestart in 2015 met doorlooptijd van 4 jaar. Voor u ligt het eindrapport. In deze PPS werkten ruim 20 private be ...
help
Beïnvloeding van de ammoniakemissie uit melkveestallen met roostervloer door beweiding : onderzoek op Dairy Campus [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Ogink, N.W.M. \ Riel, J.W. van \ Mosquera, J. \ Zonderland, J.L. \ 2019
Tijdens beweiding van melkvee verlaten de dieren de stal. Dit beïnvloedt de ammoniakemissie uit de stal. Bij terugkeer van de dieren in de stal neemt de ammoniakemissie weer snel toe. In totaal heeft beweiding een reducerend effect op de ammoniakemi ...
help
‘Ik wil gemakkelijk meer rendement halen uit onze veestapel’ : CRV productinfo \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Riel, G. van \ 2018
Melkveehouder Glenn van Riel is ervan overtuigd dat met fokkerij veel te winnen valt als het gaat om verhoging van de gehalten in de melk en verbetering van vruchtbaarheid en gezondheid. ‘Maar zelf ben ik geen fokkerijexpert’, vindt hij. Fokken op Ma ...
help
Gezamenlijke visie Zeeuwse waterketen \ H2O online [Artikel]
Riel, W. van \ Frijns, J. \ 2018
Water in Zeeland: betrouwbaar voor iedereen en overal. Dat is de kernboodschap van de ‘Visie Zeeuwse waterketen’, opgesteld door de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides waterbedrijf. De visie beoogt een klimaatbestendige en duurzame ...
help
Uitdieping spanningen waterveiligheidprojecten : verdieping van de in de beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidprogramma’s geconstateerde spanning tussen enerzijds scope en planning en anderzijds innovatie en meekoppelen [Boek]
Groenendijk, J.M. \ Hendriksen, J.L.T. \ Kwadijk, F. \ Riel, J. van \ 2018
Als je als professional, manager of bestuurder werkt aan de realisatie van waterveiligheidprojecten weet je het: het is mooi werk, maar de realisatie kan ook weerbarstig zijn. Dat blijkt ook uit de Beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidp ...
help
Ontwikkeling van een concept voor de bepaling van de gezondheidsstatus van vleeskuikens (onderdeel 1) [Boek]
Emous, R.A. van \ Riel, J. van \ Veldkamp, T. \ Wikselaar, P. van \ Meulen, J. van der \ Jansman, A.J.M. \ 2018
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de ontwikkeling van een concept voor de bepaling van de gezondheidsstatus van vleeskuikens op bedrijfsniveau. Het doel van het onderzoek was om na te gaan in welke mate de variatie in technische r ...
help
Dilemmas in gentrification discourses : a Foucauldian discourse analysis to identify resembling and conflicting discourses on gentrification [Studentenverslag]
Riel, Jules van \ 2018
help
Data-analyse vleeskuikenketen geeft inzicht \ De pluimveehouderij [Artikel]
Jong, I. de \ Riel, J. van \ 2017
Analyse van data die routinematig zijn vastgelegd binnen een gedeelte van de vleeskuikenketen geeft meer inzicht in het effect van de voorschakels op de prestatie en kwaliteit van vleeskuikenkoppels. Wageningen Livestock Research geeft aan waar beper ...
help
Retrospectieve analyse van standaard vastgelegde data in de vleeskuikenproductieketen [Boek]
Jong, I.C. de \ Riel, J.W. van \ 2017
help
Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskalveren: rapport van het project Kritische Succesfactoren Vleeskalveren (KSF Vleeskalveren) [Boek]
Bokma-Bakker, M.H. \ Riel, J.W. van \ Lauwere, C.C. de \ Antonis, A.F.G. \ Kluivers-Poodt, M. \ 2017
help
Losse bijlage bij rapport 'Onderzoek naar kritische succesfactoren voor een laag antibioticumgebruik bij vleeskalveren' [Boek]
Riel, J.W. van \ Lauwere, C.C. de \ Kluivers-Poodt, M. \ Antonis, A.F.G. \ Bokma-Bakker, M.H. \ 2017
help
Notitie 'Natuurambitie in de praktijk' : stand van natuurdoelen in het Markermeer en gevolgen van de ontwikkeling van de Marker Wadden [Boek]
Riel, Mariëlle C. van \ Leopold, Mardik F. \ Keizer-Vlek, Hanneke E. \ 2017
Voor het ministerie van Economische Zaken (EZ) is het van belang te weten in welke mate de aanleg van de Marker Wadden aansluit op de Natura 2000-doelen in aanvulling op het onderzoek in het kader van de Nb-wetvergunning, de aanleg van de Marker Wadd ...
help
Vermindering van ammoniakemissie door voermaatregelen bij melkvee : experimenteel onderzoek op Dairy Campus [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Klop, A. \ Riel, J.W. van \ Zonderland, J.L. \ Šebek, L.B.W. \ Ogink, N.W.M. \ 2017
help
Valuing information for sewer replacement decisions \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Riel, W. van \ Langeveld, J. \ Herder, P. \ Clemens, F. \ 2016
Decision-making for sewer asset management is partially based on intuition and often lacks explicit argumentation, hampering decision transparency and reproducibility. This is not to be preferred in light of public accountability and cost-effectivene ...
help
Besluitvorming voor rioolvervanging \ Water governance [Artikel]
Riel, W. van \ 2016
Een goed werkende riolering helpt de volksgezondheid te beschermen en droge voeten te houden. Om de riolering naar behoren te laten functioneren, is goed rioleringsbeheer noodzakelijk. Jaarlijks besteden gemeenten ongeveer 60% van de rioolheffing aan ...
help
Besluitvorming voor rioolvervanging [Proefschrift]
Riel, Wouter van \ 2016
Samenvatting van het proefschrift van Wouter van Riel. Om tot mogelijke verbeteringen in besluitvorming te komen, is inzicht nodig in hoe de huidige rioolvervangingsbeslissingen tot stand komen. Daarnaast is het relevant na te gaan of betere informat ...
help
Relatie tussen TAN-excretie en mest- en urinesamenstelling op praktijkbedrijven [Boek]
S̆ebek, L.B. \ Dooren, H.J.C. van \ Klop, A. \ Riel, J.W. van \ Ogink, N.W.M. \ 2016
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.