help
Stel zelf uw eigen weidemengsel samen : 'in 3 stappen naar het juiste grasmengsel' [Studentenverslag]
Berg, T. H.G.R. van den \ Riele, M.P. te \ 2015
Het praktijknetwerk Dynamisch Beweiden bestaat uit een negental melkveehouders en is opgericht sinds 2012. In samenwerking met Wageningen UR Livestock Research en PPP-Agro Advies houdt dit netwerk zich de doelstelling voor om nieuwe/ verbeterde bewei ...
help
Verschillen in sociale en maatschappelijke participatie \ Bevolkingstrends : statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Coumans, M. \ Riele, S. te \ 2010
In dit artikel wordt onderzocht of in de periode 1997–2008 de contacten tussen mensen zijn toe- of afgenomen, of ze meer of minder vaak vrijwilligerswerk doen en of ze vaker of minder vaak deelnemen aan verenigingsactiviteiten. Daarnaast is onderzoch ...
help
Moeders met lange werktijden zijn vaker zelfstandige \ CBS webmagazine [Artikel]
Riele, S. te \ Souren, M. \ 2010
Werkende moeders met een arbeidsduur van 28 uur of meer per week zijn vaker werkzaam als zelfstandige dan vrouwen zonder thuiswonende kinderen. Ook nemen ze relatief vaak werk mee naar huis en reizen ze minder dagen per week naar het werk
help
Combinatie van zorg en werk : de invloed van baankenmerken \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Riele, S. te \ Souren, M. \ 2010
In deze bijdrage wordt nagegaan of werkende moeders met jonge kinderen vaker dan vrouwen zonder kinderen banen hebben met eigenschappen waarvan verwacht kan worden dat ze gunstig zijn voor de combinatie van arbeid en zorg. Onder werkende moeders word ...
help
Meeste ouderen nog sociaal en maatschappelijk actief \ CBS webmagazine [Artikel]
Coumans, M. \ Riele, S. te \ 2010
De deelname van 55-plussers aan sociale en maatschappelijke activiteiten ligt over het algemeen vrij hoog. Alleen 75-plussers hebben minder frequent contact met vrienden en kennissen, doen minder vaak vrijwilligerswerk en geven minder vaak informele ...
help
Van volgland terug naar gidsland - de vele stappen naar Kopenhagen \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Bosschaert, T. \ Riele, H. te \ 2009
Vergeleken met Kyoto zijn na Kopenhagen veel ingrijpender interventies nodig om te voorkomen dat de temperatuur meer dan twee graden stijgt. Wereldwijd wordt dit een enorme opgave. We staan aan de vooravond van iets groots en spannends, maar hoe ver ...
help
Gezondheid zonder grenzen : twaalf mensen, twaalf verhalen [Boek]
Riele, N. te \ Braam, S. \ 2009
Hoe kunnen we doorbreken dat gezondheid steeds meer is los komen te staan van wat mensen zelf weten, voelen en ervaren? Om hierop zicht te krijgen zijn diverse mensen geconsulteerd. Twaalf mensen met een eigen kijk op gezondheid en op regie over gezo ...
help
De eiwittransitie : dertig jaar issue, kans op take-off [Boek]
Hoogland, C. \ Riele, H. te \ Rotmans, J. \ 2008
Dit rapport verkent de mate waarin Nederland klaar is zijn eiwitvoorziening te wijzigen omwille van een beter milieuprofiel. Het analyseert de eiwitvoorziening daartoe vanuit een systeemperspectief. Waar liggen bij consumenten de kansen voor verander ...
help
Kinderopvang zelden belemmering om meer te werken \ CBS webmagazine [Artikel]
Riele, S. te \ 2008
Een van de vijf moeders die niet werkt of een deeltijdbaan heeft, wil meer uren per week werken. De reden dat zij dit nog niet doen, heeft naar eigen zeggen zelden te maken met een tekort aan geschikte kinderopvang. Een belangrijker reden is dat zij ...
help
Inkomen en koopkracht van weduwen en weduwnaars \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Bruggink, J.-W. \ Riele, S. te \ 2007
In 2004 telde Nederland bijna 900 duizend verweduwden. Het grootste deel hiervan was vrouw. De koopkracht van de verweduwden was lager dan het Nederlandse gemiddelde. Vrouwen zaten vrij ruim onder dit gemiddelde. Vrouwen ondergingen rond de verweduwi ...
help
Weduwe sterker in inkomen achteruit dan weduwnaar \ CBS webmagazine [Artikel]
Bruggink, J.-W. \ Riele, S. te \ Latten, J. \ 2007
Na verlies van een partner daalt het besteedbaar huishoudensinkomen. Voor weduwen is de daling sterker dan voor weduwnaren. In doorsnee daalt de koopkracht na overlijden van een partner niet, omdat er minder personen van het inkomen hoeven te leven. ...
help
Meer ouderen met kleine banen \ CBS webmagazine [Artikel]
Riele, S. te \ Siermann, C. \ 2007
Het aantal mensen van 50 jaar en ouder met een kleine baan is de afgelopen tien jaar toegenomen, voornamelijk als gevolg van vergrijzing. Het merendeel van hen is vrouw. Het aandeel personen dat voor zichzelf werkt is relatief groot
help
Bijna een miljoen mensen met een kleine baan \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Riele, S. te \ Siermann, C. \ 2007
In 2006 hadden ongeveer 900 duizend Nederlanders van 15 jaar en ouder een betaalde baan van minder dan 12 uur per week. Dit zijn vooral schoolgaande of studerende jongeren. Ze werken relatief vaak in de detailhandel en de horeca, als winkelbediende, ...
help
Gebruik van kinderopvang \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Riele, S. te \ 2006
In dit artikel staat het gebruik van kinderopvang door huishoudens met kinderen onder de detien jaar centraal. Aan de hand van verschillende kenmerken van huishoudens, zoals de leeftijd van het jongste kind, de opleiding en het herkomstland van de mo ...
help
Bomenwerk : kosten & techniek 2006 \ Bomenwerk : kosten en techniek ... [Artikel]
Riele, J.L.M. te \ 2006
Jaarboek boomaanleg en boomonderhoud. Het bevat veel technische informatie over: standplaats, aanplant, verplanten, beheer en verzorging, ziekten en aantastingen, taxatie, bescherming bomen bij werkzaamheden, persoonlijke veiligheid boomverzorger. Vo ...
help
Kinderopvang vaak door familie en vrienden \ CBS webmagazine [Artikel]
Riele, S. te \ 2006
In 2005 maakt 40 procent van de huishoudens met kinderen van 12 jaar of jonger gebruik van kinderopvang. Dat zijn ruim 550.000 huishoudens. Zij kiezen vooral voor opvang door familie en vrienden. Formele opvang door een kinderdagverblijf, een gastoud ...
help
Nieuwe Dorpen - Ingrijpende opgave landelijk gebied \ Beter bouwen en bewonen : een praktijkgerichte toekomstverkenning [Hoofdstuk uit boek]
Riele, N. te \ Nijhuis, L. \ Beun, N. \ Hillebrand, H. \ 2004
Grote delen van ons land staan voor een ingrijpende opgave. Door veranderingen in de landbouw en verwante sectoren valt veel werkgelegenheid weg. Tegelijkertijd speelt een rol dat in en rond dorpen nieuwbouw verschijnt die vaak slecht past bij het ka ...
help
Elsevier waterwijzer - IBA-systemen [Boek]
Riele, J.L.M. te \ 2003
Volgens de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de zorg voor de inzameling van afvalwater binnen haar gebied. Over het algemeen gebeurt dit door (de aanleg van) riolering onder vrijverval. Buiten het stedelijk gebied, waar de bebouwing vaak veel verspr ...
help
Nieuwe dorpen - Verslag van de expertmeeting d.d. 24 januari 2003, Wageningen [Boek]
Nijhuis, L. \ Beek, M. van \ Riele, H. te \ 2003
help
Nieuwe dorpen - Een eerste inventarisatie van problemen en kansen [Boek]
Riele, N. te \ 2003
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.