help
Stikstof Telen : voortgang 2019 [Boek]
Burgt, G.-J. van der \ Rietema, C. \ Havenga, H. \ Timmermans, B. \ 2020
help
Planty Organic : voortgang 2018 [Boek]
Burgt, Geert-Jan van der \ Rietema, Carina \ Bus, Michiel \ Timmermans, Bart \ 2019
Planty Organic is een proefveld waarin een biologisch akkerbouwsysteem ontwikkeld wordt op basis van volledig eigen stikstofvoorziening met niet-kerende grondbewerking en GPS gestuurde vaste rijpaden op 3.20 meter. Het is in 2012 gestart. De periode ...
help
Planty Organic 5 year: evaluation of soil fertility, nitrogen dynamics and production [Boek]
Burgt, Geert-Jan van der \ Rietema, Carina \ Bus, Michiel \ 2018
In the Planty Organic experimental field, located at the SPNA location ‘Kollumerwaard’, an organic arable farming system is developed based on three principles: 1) Nitrogen input fully based on leguminous crops. 2) Use of farm-produced cut-and-carry ...
help
Planty Organic : voortgang 2017 [Boek]
Burgt, Geert-Jan van der \ Rietema, Carina \ Bus, Michiel \ 2018
Planty Organic is een proefveld waarin een biologisch akkerbouwsysteem ontwikkeld wordt op basis van volledig eigen stikstofvoorziening met niet-kerende grondbewerking. Het is in 2012 gestart. De periode 2012-2016 is geëvalueerd (Van der Burgt et al. ...
help
Planty Organic : voortgang 2016 [Boek]
Hospers-Brands, Monique \ Rietema, Carina \ Bus, Michiel \ 2017
Dit rapport is het zesde uit een reeks over de ontwikkeling van een bedrijfssysteem dat volledig op eigen mineralenvoorziening draait. Het eerste rapport (Van der Burgt 2012) beschrijft het bedrijfsontwerp en de keuzes die daarbij gemaakt zijn. Het t ...
help
Planty Organic 5 jaar: evaluatie van bodemvruchtbaarheid, stikstofhuishouding en productie [Boek]
Burgt, Geert-Jan van der \ Rietema, Carina \ Bus, Michiel \ 2017
help
Zo van het scherm af te lezen: internetsite geeft zicht op ziektesituatie \ De pluimveehouderij [Artikel]Bijbehorende website
Rietema, R.M.W. \ 2005
De Gespecialiseerde Pluimveepraktijken Nederland (GPN) zijn sinds eind april online met een opmerkelijke internetsite. Op deze website hebben de deelnemende praktijken hun gezamenlijke databank Avidata met eventuele veterinaire informatie toegankelij ...
help
Bedrijfsbegeleidingscyclus : pluimveterinair \ De pluimveehouderij [Artikel]
Rietema, R.M.W. \ 2002
Bij een diergezondheidsprobleem dat onoplosbaar lijkt kan de bedrijfsbegeleidingscyclus, een protocol met een vastgestelde en controleerbare werkwijze om tot een goede analyse van en advisering over de bedrijfsomstandigheden te komen, uitkomst bieden
help
CO2, boscertificaten en de bosbouw \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Rietema, J. \ Vis, J. \ 2001
Achtergronden en werking van het systeem van boscertificaten (uitvloeisel van het klimaatbeleid), waarmee CO2-emissierechten verhandelbaar worden en een financiële relatie gelegd wordt tussen CO2-reductie en bosbeheer (CO2-vastlegging door bosaanplan ...
help
Ontsmetting vernevelwater loont : pluimveterinair \ De pluimveehouderij [Artikel]
Rodenboog, H. \ Rietema, R. \ 2000
Onderzoek naar de kwaliteit van het nevelwater toonde een scala aan bacteriën aan. Na een UV-behandeling van het leidingwater wordt het kiemgetal drastisch verlaagd en bovendien gaat deze ontsmetting gepaard met ontkalking
help
Praktijkervaring met de papieren plantspiegelschijf \ Bosbouwvoorlichting : informatie over het beheer van het bos, natuur en landschap [Artikel]
Kranenburg, J.P. van \ Rietema, J.H. \ 1991
help
Bos- en landschapsbouw in perspectief [Boek]
Rietema, J. \ Gielis, R. \ Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Directie Bos- en Landschapsbouw \ [1991]
help
De kwaliteit van bosplantsoen : kritisch keuren na zorgvuldig beschrijven : niets nieuws onder de zon, maar wel grote veranderingen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Rietema, J.H. \ 1990
help
Advies landschapsbouw Noorderpark [Boek]
Maren, E.N. van \ Rietema, J.H. \ Meuleman, A.F.M. \ Hendrikx, J.A. \ 1987
Advies Landschapsbouw t.a.v. het herinrichtingsgebied ten noorden van de stad Utrecht
help
Onderzoek naar resistentie tegen gele roest in landrassen en oude rassen van tarwe [Studentenverslag]
Rietema, J.J. \ 1983
help
Boombeschadigingen door bermbeheer \ Populier : tijdschrift voor teelt en afzet van populier en wilg [Artikel]
Rietema, J.H. \ 1982
help
Boombeschadigingen door bermbeheer \ Wegen : magazine voor verkeer, grond-, water- en wegenbouw [Artikel]
Rietema, J.H. \ 1981
De in het bermbeheer gebruikte machines zijn landbouwmachines, ingesteld op grootschaligheid en zeer snel werkend. De gevolgen zijn: een alarmerend beeld van beschadigde bomen, die het zware maai- en machinegeweld visueel tonen door vele en vaak grot ...
help
Boombeschadigingen door onjuist bermbeheer \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Rietema, J.H. \ 1981
De meest ideale werkwijze om ondanks berm- en slootbeheer gezonde en veilige bomen langs de wegen te behouden is een combinatie van de volgende beschermende maatregelen: - de ontwikkeling van aangepaste machines; - een goede besteksvorm en omschrijvi ...
help
De theorie van continue sedimentatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wouda, T.W.M. \ Ottengraf, S.P.P. \ Rietema, K. \ 1978
help
Een "Suspended-sludge-on-solid"reactor; een nieuwe werkwijze voor het actief slib-proces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rietema, K. \ Ottengraf, S.P.P. \ Venne, H.P.E. van de \ 1971
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.