help
Broeikasgasemissies uit zoetwater : Deltafact [Factsheet]
Schep, S.A. \ Brederveld, R.J. \ Pohnke, C. \ Rijk, S. de \ Troost, W.R.L. \ Jansen, S. \ Kox, M.A.R. \ [ca. 2020]
Deze Deltafact geeft een overzicht van de kennis over broeikasgasemissies uit oppervlaktewater en de eerste ervaringen in pilotstudies. Er worden handvatten geboden om de uitstoot voor meren te kwantificeren en maatregelen te nemen. Ten slotte wordt ...
help
De invloed van landbouwactiviteiten op bijzonder resistente bacteriën in oppervlaktewater: ESBL en AmpC-producerende E. coli [Boek]
Blaak, H. \ Kemper, M.A. \ Mannoesingh, R. \ Rijk, S.E. de \ Schijven, J.F. \ Schmitt, H. \ Roda, A.M. de \ 2019
In het algemeen komen door landbouw weinig resistente bacteriën in oppervlaktewater, zoals sloten en rivieren. Toch kunnen op sommige momenten en plaatsen grote hoeveelheden resistente bacteriën in het water terechtkomen. Dat hangt af van de hoeveelh ...
help
Antibioticaresistente bacteriën, resistentiegenen en antibioticaresiduen in mest [Boek]
Schmitt, H. \ Blaak, H. \ Hoeksma, P. \ Schans, M. van de \ Kemper, M. \ Rijk, S. de \ Roda Husman, A.M. de \ 2019
In mest blijken bacteriën voor te komen die ongevoelig (resistent) zijn voor bepaalde soorten antibiotica. Ook zijn er in mest resten van antibiotica gevonden. Mest van landbouwhuisdieren, zoals koeien en varkens, wordt gebruikt om landbouwgrond mee ...
help
Evaluatie programma landbouwstructuurversterking Overijssel [Boek]
Boonstra, F.G. \ Os, J. van \ Prins, H. \ Rijk, P.J. \ Vogelzang, T.A. \ 2019
help
Proficiency test for deoxynivalenol (DON), acetyl-DONs and DON-3G in cereals : EURL-PT_MP01 (2018) [Boek]
Pereboom, D.P.K.H. \ Dam, R.C.J. \ Rijk, T.C. van \ Nijs, M. de \ Mol, J.G.J. \ 2019
help
Tussenevaluatie POP3-maatregelen cluster Concurrentiekracht [Boek]
Venema, Gabe \ Meulen, Harold van der \ Meer, Ruud van der \ Berkhout, Petra \ Stokkers, Rob \ Bondt, Nico \ Rijk, Piet \ 2019
Het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2014-2020 (POP3) beoogt de innovatie en een duurzame modernisering van de agrarische sector te bevorderen. Versterking van biodiversiteit en vitaal platteland zijn andere belangrijke doelen. Het program ...
help
Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw [Boek]
Polman, Nico \ Dijkshoorn, Marijke \ Doorneweert, Bart \ Rijk, Piet \ Vogelzang, Theo \ Reinhard, Stijn \ Smit, Bert \ Splinter, Gerben \ Heideveld, Antoine \ Geerts, Rob \ Grin, John \ Korevaar, Hein \ Setten, Bert van \ Vrolijk, Maarten \ 2019
help
Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw [Boek]
Polman, Nico \ Dijkshoorn, Marijke \ Doorneweert, Bart \ Rijk, Piet \ Vogelzang, Theo \ Reinhard, Stijn \ Smit, Bert \ Splinter, Gerben \ Heideveld, Antoine \ Geerts, Rob \ Grin, John \ Korevaar, Hein \ Setten, Bert van \ Vrolijk, Maarten \ 2018
help
Kostenraming van exoten voor tweede update van de Unielijst (EU-1143/2014) [Boek]
Valk, O.M.C. van der \ Dijk, C.J. van \ Rijk, P.J. \ Ruijs, M.N.A. \ 2018
Per 1 januari 2015 is een EU-verordening (1143/2014) voor invasieve exoten in werking getreden. Het gaat hierbij om soorten die schade kunnen toebrengen aan biodiversiteit, ecosystemen en ecosysteemdiensten. Op dit moment breidt de Europese Commissie ...
help
Vangsten, handel en consumptie van wolhandkrab in Nederland [Boek]
Zaalmink, Wim \ Rijk, Piet \ 2018
De Chinese wolhandkrab is een exoot die veel in Nederlandse binnenwateren en rivieren voorkomt. In sommige gebieden is er een vangstverbod in verband met het voorkomen van dioxine en pcb’s in wolhandkrab. Een risicoanalyse met betrekking tot de consu ...
help
De VAB-opgave in de provincie Noord-Holland : aard en omvang nader in beeld gebracht [Boek]
Both, Mariska \ Gies, Edo \ Kuiper, Paul Peter \ Vogelzang, Theo \ Rijk, Piet \ Jager, Jakob \ Naeff, Han \ Prins, Leo \ 2017
help
'Uien doen het goed hier' : familie Siebring breidt standaard koloniaal teeltplan uit \ Akkerwijzer : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouwer [Artikel]
Rijk, H. \ 2017
‘Japanse haver groeit ondanks de kou nog steeds mooi door’, aldus een recent Twitterbericht van Jurgen Siebring. Het is tekenend voor de houding van Wilbert en Jurgen Siebring: de openheid naar de buitenwereld toe. Ik bezoek hun bedrijf in Oranjedorp ...
help
Dilemma’s in de polder : veen in de ondergrond leidt tot waterproblematiek \ Akkerwijzer : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouwer [Artikel]
Rijk, H. \ 2017
Afgelopen jaar luidde waterschap Zuiderzeeland de noodklok over een nieuw fenomeen. Voor sommige delen van de Noordoostpolder kan het schap in de toekomst wellicht geen goede waterhuishouding garanderen wegens bodemdaling door veen in de ondergrond. ...
help
De opgave van Vrijkomende Agrarische Bebouwing in de provincie Zuid-Holland : aard en omvang nader in beeld gebracht [Boek]
Both, Mariska \ Gies, Edo \ Kuiper, Paul Peter \ Vogelzang, Theo \ Rijk, Piet \ Jager, Jacob \ Naeff, Han \ Prins, Leo \ 2017
help
Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw [Boek] - Versie 2017
Polman, Nico \ Dijkshoorn, Marijke \ Doorneweert, Bart \ Rijk, Piet \ Vogelzang, Theo \ Reinhard, Stijn \ Heideveld, Antoine \ Geerts, Rob \ Grin, John \ Korevaar, Hein \ Setten, Bert \ Vrolijk, Maarten \ 2017
help
Ruimte op de lössgrond \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Rijk, H. \ 2017
Op de laatste dag van het jaar rij ik, omhuld door mistbanken, naar het zuiden. Halverwege Limburg klaart de lucht op en rij ik de zonnige heuvels van Zuid- Limburg in voor een interview bij familie Voncken in Eys, net buiten Heerlen. Hun bedrijf van ...
help
Grutte Pier en het aardappelparadijs \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Rijk, H. \ 2017
Deze keer staat op het programma de Lytse Bouhoeke – voor niet-Friezen: de kleine bouwhoek, dit in tegenstelling tot Het Bildt, dat de grote akkerbouwhoek van Friesland is. Ik ga op bezoek bij de familie Tolsma in Witmarsum, waar naar zij zeggen de l ...
help
Eigen keuzes in de Wieringermeer \ Akkerwijzer : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouwer [Artikel]
Rijk, H. \ 2017
Een voorjaar als uit de boekjes waarbij alle werkzaamheden te plannen zijn. Eerst de aardappelen poten, daarna heeft Harm van den Handel wel tijd voor een interview. Hij heeft een pachtbedrijf van 33 hectare in de Wieringermeer met naast akkerbouwgew ...
help
Antihagelkanonnen in de fruitteelt in de gemeente Borsele [Boek]
Rijk, Piet \ 2017
help
Veilig stijgen en landen op Schiphol : actualisatie vergoedingsregeling graanteelt om ganzen te weren [Boek]
Rijk, Piet \ Jager, Jakob \ Duijvendijk, Kees van \ 2017
In het Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2016-2018 van maart 2016 is door een groot aantal partijen afspraken gemaakt om het aantal vogelaanvaringen met vliegtuigen rond Schiphol te verminderen. Het convenant is getekend door de Ve ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.