help
Verslag deskundigengroep dierziekten HPAI H5N8 Europa (06/3/2020) [Boek]
Stegeman, A. \ Slaterus, R. \ Jong, M. de \ Fouchier, R. \ Bouwstra, R \ Pelgrim, W. \ Rijneveld, R. \ Geloof, E. van \ 2020
Wat is de kans van insleep van hoogpathogene vogelgriep op een Nederlands pluimveebedrijf vanuit wilde vogels ten opzichte van de laatste beoordelingen.
help
Verslag deskundigengroep dierziekten HPAI H5N8 Europa (10/2/2020) [Boek]
Stegeman, A. \ Slaterus, R. \ Jong, M. de \ Beerens, N. \ Bouwstra, R \ Pelgrim, W. \ Rijneveld, R. \ 2020
help
Natuurinclusieve landbouw en agrarisch natuurbeheer : les voor mbo 3 en 4 [Boek]
Rijneveld, H. \ 2020
Deze les is een introductie op natuurinclusieve landbouw en agrarisch natuurbeheer. De introductie gaat over de waarde van agrarisch natuurbeheer en bevat voorbeelden van oorzaken van de teruggang van de biodiversiteit en voorbeelden van oplossingen ...
help
Kurzrasen versus stripgrazen : beweiding in het Veenweidegebied \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Hoekstra, N. \ Eekeren, N. van \ Houwelingen, K. van \ Lenssinck, F. \ Rijneveld, H. \ Holshof, G. \ 2017
In het westelijk Veenweidegebied worden nog veel koeien (90 procent) geweid, maar ook hier staat weidegang onder druk: Er is een toename van het aantal bedrijven dat overschakelt naar een melkrobot (AMS). Bovendien neemt door bedrijfsuitbreiding het ...
help
Systeeminnovatie Beweiden Veenweiden : eindrapportage 2015‐2016 [Boek]
Hoekstra, Nyncke \ Eekeren, Nick van \ Holshof, Gertjan \ Rijneveld, Harm \ Houwelingen, Karel van \ Lenssinck, Frank \ 2017
In het westelijk Veenweidegebied worden nog veel koeien (90%) geweid, maar ook hier staat weidegang onder druk. Er is een toename van het aantal bedrijven dat overschakelt naar melkrobot (AMS systeem). Bovendien neemt door bedrijfsuitbreiding het aan ...
help
Handreiking Faalkansanalyse Macrostabiliteit : groene versie [Boek]
Schweckendiek, Timo \ Krogt, Mark van der \ Rijneveld, Ben \ Martins Teixeira, Ana \ 2017
De voorliggende handreiking faalkansanalyse macrostabiliteit bevat theoretische achtergronden en praktische aanbevelingen voor (probabilistische) faalkansanalyses voor het faalmechanisme macro-instabiliteit bij dijken. De handreiking omvat de volgend ...
help
Thema water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Kuiper, M. \ Oosterhoff, R. \ Nifterik, G. van \ Ekkelenkamp, H. \ Besseling, E. \ Rijneveld, B. \ Boer, M. \ Wildschut, T. \ Etman, P. \ Rooda, K. \ Dijkstra, M. \ Roos, R. de \ Vogel, H. \ Wiel, W.D. van der \ 2016
In dit themanummer over water staan 8 artikelen: 1) Grondwaterregulering op postzegelniveau: omgaan met onvoorspelbaarheid bemalingsrisico's. 2) Geen zandzakken, maar zandsuppletie: Prof. Marcel Stive, TU Delft, over de kusterosie Vietnam. 3) Bouwen ...
help
Een waard vol léven : inrichtingsplan Krimpenerwaard Oost [Studentenverslag]
Reinink, W. \ Rijneveld, G.. \ 2013
In de Krimpenerwaard is 2450 ha begrensd als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), met als belangrijkste natuurdoelen weidevogels, botanisch grasland en een verbindingszone met moeraselementen. De realisatie van deze natuurdoelen dient geïntegreerd te wo ...
help
Rapport betreffende materiaalfactoren regionale waterkeringen [Boek]
Rijneveld, B. \ 2012
Fugro GeoServices ontving de opdracht voor het uitvoeren van een verkennende studie naar de relevantie van de afleiding van materiaalfactoren voor keringen langs regionale rivieren.
help
De oude kaart van Nederland - Leegstand en herbestemming in Zuid-Holland [Boek]
Rijneveld, I. \ Nijboer, E. \ 2008
help
Privacy van bewoners in verpleeghuis "Nieuw-Vrijthof" : een kwalitatief onderzoek naar ruimtelijke en niet-ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen met betrekking tot de privacy van bewoners in verpleeghuis "Nieuw-Vrijthof" in Tiel [Studentenverslag]
Rijneveld, G. \ Rohaan, G. \ 1992
help
Nederlandse kottervisserij in ontwikkeling : grenzen aan de groei [Boek]
Rijneveld, R. \ Wilde, J.W. de \ 1987
Deze economische sectoranalyse van de Nederlandse kottervisserij geeft een overzicht van de ontwikkeling in de periode 1970-'85. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan de effecten van de olieprijscrises, investeringsgolven en quoteringen. De ...
help
Vis van kuil tot toonbank : opstellen aangeboden bij het afscheid van Drs. R. Rijneveld, Hoofd van de Afdeling Visserij [Boek]
Smit, W. \ Rijneveld, R. \ 1986
Een aantal artikelen is gebundeld over verschillende aspecten uit de visserijsector, namelijk over visserijbiologie, de visserij zelf, handel, verwerking en het visserijbeleid
help
Verkenning van de markt voor visprodukten in Zwitserland [Boek]
Rijneveld, R. \ Smit, J.P.G. \ 1985
help
Kanttekeningen bij de bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse bosbouw over 1980 \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Berger, E.P. \ Rijneveld, R. \ 1982
help
Landbouw tussen vrijheid en gebondenheid : opstellen aangeboden aan Prof.dr.ir. A. Maris bij zijn pensionering als directeur van het L.E.I. [Boek]
Bauwens, A.L.G.M. \ Post, J.H. \ Rijneveld, R. \ 1981
help
Vangstbeperking voor de Noordzee : biologische, economische en sociale aspecten [Boek]
Postuma, K. \ Rijneveld, R. \ Smit, J.G.P. \ 1980
help
Aspecten van het allocatie-vraagstuk in de bosbouw \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Boven, B. van \ Rijneveld, R. \ 1979
help
Economische en maatschappelijke aspecten van het visserijbeleid \ Landbouwkundig tijdschrift/PT : orgaan van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap : orgaan van de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA [Artikel]
Rijneveld, R. \ Smit, J.G.P. \ 1979
help
Ontwikkelingen in de kleine zeevisserij in Nederland [Boek]
Davidse, W.P. \ Rijneveld, R. \ Smit, W. \ 1973
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.