help
Klimaatbestendig heidebeheer voor de fauna : informatie voor vrijwilligers en beheerders [Boek]
Vries, M.W. de \ Lambrikx, N. \ Noordijk, J. \ Smit, J. \ Rijsewijk, A. van \ Zollinger, R. \ 2018
De soortenrijkdom van de natte heide wordt bedreigd door klimaatverandering: zowel droogte als inundatie na hevige regenval worden in toenemende mate verwacht. Voor een grotere veerkracht van populaties van bedreigde soorten is het daarom belangrijk ...
help
Optimalisatie van begrazing voor de heidefauna : resultaten Fase 1 [Boek]
Wallis de Vries, Michiel \ Noordijk, Jinze \ Smit, John \ Wagensveld, Tim van \ Rijsewijk, Arnold van \ Zollinger, Ronald \ Nijssen, Marijn \ 2018
help
Naar een klimaatbestendige heidefauna in Noord-Brabant : rapportage Fase 2 [Boek]
Wallis de Vries, Michiel \ Noordijk, Jinze \ Smit, John \ Lambrikx, Naomi \ Rijsewijk, Arnold van \ Zollinger, Ronald \ 2018
help
Kweek grote weerschijnvlinder: verrrassende tweede generatie \ Vlinders [Artikel]
Rijsewijk, B. van \ 2017
Het vrouwtje van de grote weerschijnvlinder (Apatura iris) zie je niet zo vaak, laat staan dat je ziet dat ze eitjes legt. Gelukkig legt ze de eitjes wel boven op de rand van een blad van onder andere grauwe wilg. Door puur toeval vond ik op 14 juli ...
help
Rapportage Green Deal C-199 [Boek]
Rijsewijk, V. van \ 2017
Na de ondertekening van de Green Deal C-199 ‘Stimuleren biobased producten voor de openbare ruimte’ op 14 april 2016 in Amsterdam is er veel in werking gezet. De aanleiding voor deze Green Deal vormde de constatering dat de biobased toepassingen die ...
help
Een beter leefgebied voor reptielen in het Bergherbos \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Rijsewijk, A. van \ Heijden, K. van der \ 2015
In de periode 2005 – 2013 is in het Bergherbos (Montferland, Gelderland) gewerkt aan het verbeteren van het leefgebied voor reptielen. Er waren grootschalige ingrepen nodig die met aandacht voor maatwerk moesten worden uitgevoerd. Hiervoor was nauw o ...
help
Amfibieën in de verbindingszone Kaaistoep : Drijflanen inTilburg 2015 [Boek]
Spikmans, Frank \ Rijsewijk, Arnold van \ 2015
Gemeente Tilburg werkt aan een ecologische verbinding tussen de gebieden Kaaistoep en Drijflanen. In het gebied zijn voor amfibieën poelen aangelegd. Gemeente Tilburg heeft aan Stichting RAVON opdracht verleent om de actuele verspreiding van drie doe ...
help
Subadulte gladde slangen: zelden gezien maakt onbekend \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Rijsewijk, A. van \ 2013
Subadulte gladde slangen leiden een nog meer verborgen leven dan hun adulte soortgenoten. De trefkans op het zien van de gladde slang is klein en de trefkans op het zien van een subadulte gladde slang nog kleiner. Ze worden dan ook zelden gezien. Ove ...
help
De pop van de pijpbloemvlinder \ Vlinders [Artikel]
Rijsewijk, B. van \ 2012
Het geslacht Zerynthia (pijpbloemvlinders) uit de familie van de Papilionidae (grote pages) wordt in Zuid-Europa vertegenwoordigd door vier soorten: zuidelijke pijpbloemvlinder Zerynthia polyxena, spaanse pijpbloemvlinder Zerynthia rumina, oostelijke ...
help
Patronen in de tekening van de gladde slang \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Rijsewijk, A. van \ 2012
Loopt er bij u ook een streepje door? Deze oproep in de RAVON nieuwsbrief schubben & slijm van maart 2010 heeft vele waarnemers aangespoord om foto's te maken van de rugtekening van de gladde slangen. De eerste resultaten en bevindingen geven een bee ...
help
De Koekendaal op de weegschaal : bezuinigen en beheren? [Studentenverslag]
Bijlsma, N. \ Steentjes, T. \ 2011
Een van de recreatie en natuurgebieden in de gemeente Doetinchem in de Koekendaal (± 40 ha). Het gebied vervult twee belangrijke functies; namelijk een recreatie- en een natuurfunctie. Bij het opstellen van dit rapport is er gekeken naar welke mogeli ...
help
Het verborgen bestaan van de gladde slang [Boek]
Rijsewijk, A. J. van \ cop. 2008
De kern van dit boek wordt gevormd door een verhaal over het leven van de gladde slang. Daarnaast in kaderteksten veel wetenswaardigheden over de gladde slang en over het beheer van leefgebieden.
help
Landschapsgebruik van de rugstreeppad in een intensief agrarisch landschap \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Spitzen-van der Sluijs, A.M. \ Rijsewijk, A.C. van \ 2008
In 2004 en in 2005 heeft Ravon de hele provincie Flevoland vlakdekkend geïnventariseerd op het voorkomen van de rugstreeppad (Bufo calamita) (Van Rijsewijk et al. 2005). Dit omdat de provincie pro-actief wil omgaan met eventuele conflicten tussen dez ...
help
Ecologisch onderzoek aan de rugstreeppad in de Noordoostpolder [Boek]
Spitzen-van der Sluijs, A.M. \ Zollinger, R. \ Rijsewijk, A.C. van \ 2007
In 2004 en in 2005 is geheel Flevoland op het voorkomen van de rugstreeppad geïnventariseerd. Dit onderzoek leverde op dat de rugstreeppad in de Noordoostpolder wijd verspreid voorkomt in lage dichtheid, en dat in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland sle ...
help
Gladde slangen op een plagseldijk \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Rijsewijk, A. van \ Creemers, R. \ Delft, J. van \ 2007
Plagsels worden normaliter afgevoerd uit natuurterreinen. Plagselhopen kunnen echter een belangrijk onderdeel gaan vormen van het leefgebied van gladde slangen. Gedurende drie jaar is onderzoek verricht naar de wijze waarop gebruik gemaakt wordt van ...
help
Advies inzake heikikkerpopulaties in projectgebied Meerstad (Provincie Groningen) [Boek]
Rijsewijk, A. van \ Spitzen, A.M. \ Zollinger, R. \ 2007
help
Wie is er bang voor de gladde slang? : beschermingsplan voor de gladde slang in Noord-Brabant [Boek]
Delft, J.J.C.W. van \ Rijsewijk, A.C. van \ 2006
Provinciaal soortbeschermingsplan voor de gladde slang. Het is een plan voor de bescherming van de enige slangensoort die Noord-Brabant rijk is, waarbij nadrukkelijk wordt ingegaan op de concrete maatregelen die nodig zijn voor deze zeldzame reptiele ...
help
Een rugstreeppad in de polder [Boek]
Rijsewijk, A. van \ 2006
De rugstreeppad (Bufo calamita) is een kleine, energieke pad met een voorkeur voor open landschappen met een hoge dynamiek. In het bedrijvige Nederland is hij niet zeldzaam, maar in veel ander West-Europese landen wel. De soort is dan ook beschermd m ...
help
Vissen in het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas : inzicht in de actuele vispopulatie [Boek]
Spikmans, F. \ Rijsewijk, A. van \ Hoogerwerf, G. \ 2004
Doel van het onderzoek is om de uitgangssituatie van de vispopulatie in wateren met de functie 'viswater', 'waternatuur' of 'ecologische verbindingszone' vast te stellen. De aanwezige vispopulatie wordt daarbij vergeleken met het streefbeeld voor het ...
help
Gasolie kan aardgaspiek afvlakken \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Rijsewijk, V. van \ 2002
Samenvatting van een rapport van Aqua-Terra Nova 'Mogelijkheden gebruik van alternatieve brandstoffen voor het reduceren van de aardgaspiek op glastuinbouwbedrijven'
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.