help
Evaluatie staandwant survey IJssel- en Markermeer 2014-2019 [Boek]
Volwater, J. \ Tien, N. \ Rijssel, J.C. van \ 2020
help
Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2018. Deel 1, Toestand en trends [Boek]
Rijssel, J. van \ Keeken, O.A. van \ Leeuw, J.J. de \ 2019
Het vismonitoringprogramma in de Zoete Rijkswateren en Overgangswateren wordt uitgevoerd volgens het Programmaplan Vis-en Biotamonitoring 2018-2023 van Rijkswaterstaat en het Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) Visserij programma in opdracht van het Min ...
help
Impact van verschillende visserijvormen op trekvissen [Boek]
Rijssel, Jacco van \ Puijenbroek, Marinka van den \ Schilder, Karen \ Winter, Erwin \ 2019
In de kustwateren, overgangswateren (gebieden op de overgang van kust- naar binnenwateren) en binnenwateren vinden verschillende vormen van beroepsvisserij, sportvisserij en recreatieve visserij plaats. In vrijwel alle visserijvormen vindt een zekere ...
help
Spatial dynamics of pulse vessels: a preliminary analysis of the pulse logbook data collected in 2017 and 2018 [Boek]
Rijnsdorp, Adriaan \ Aarts, Geert \ Gerla, Daan \ Rijssel, Jacco van \ Poos, Jan Jaap \ 2019
help
Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2017. Deel 1, Toestand en trends [Boek]
Tien, N.S.H. \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Rijssel, J.C. van \ Leeuw, J.J. de \ 2019
Het vismonitoringprogramma in de Zoete Rijkswateren en Overgangswateren wordt uitgevoerd volgens het Programmaplan Vis-en Biotamonitoring 2018-2023 van Rijkswaterstaat en het Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) Visserij programma in opdracht van het Min ...
help
Declining catch rates of small scale fishers in the southern North Sea in relation to the pulse transition in the beam trawl fleet [Boek]
Rijnsdorp, Adriaan D. \ Rijssel, Jacco van \ Hintzen, Niels \ 2018
help
Gewasverdamping is een energieverslindend proces : verdamping van het gewas vergt 70% stralingsenergie \ Onder glas [Artikel]
Rijssel, E. van \ 2008
De drijvende kracht achter de gewasverdamping is de energie-input, grotendeels afkomstig uit instraling. Hierbij speelt het PAR-licht een grotere rol dan de IR-straling omdat het gewas de IR-straling nauwelijks absorbeert. Als de verdamping geen geli ...
help
Afbakening en testen van het lichtspectrum voor optimale assimilatiebelichting in kassen: kasproef [Boek]
Rijssel, E. van \ Marissen, N. \ Dueck, T. \ 2007
De doelstelling van het experiment is kennis te verzamelen over de effecten op de groei en ontwikkeling van glastuinbouwgewassen van een lamp waarin het spectrum verder sterk is verschoven naar een hoge rood/verrood verhouding en met een verrijking i ...
help
Afschermen lichtuitstoot met 95% stuit op warmteophoping \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Rijssel, E. van \ 2007
Onderzoek van PPO Glastuinbouw en Proeftuin Zwaagdijk heeft aangetoond dat de eis van 95% afscherming van lichtuitstoot niet werkbaar is. Bij een volledig gesloten doek is een warmteoverschot in veel gevallen niet af te voeren
help
Lamp zet maar eenderde van de energie om in licht : energieomzetting in assimilatielampen \ Onder glas [Artikel]
Rijssel, E. van \ 2007
Een lamp zet een groot deel van de opgenomen energie om in stralingswarmte. De verdeling van de stralingswarmte over het gewas is minder egaal dan van licht. Direct onder de lampen valt het meest. Ondanks de warmte stijgt de temperatuur van het gewas ...
help
De zonne-energie binnen laten of juist uit de kast weren? : wanneer is zonwering noodzakelijk \ Onder glas [Artikel]
Rijssel, E. van \ 2007
De zon is zowel voor de gewassen onder glas als voor ons aardse klimaat de bron van leven en warmte. De kasbedekking is transparant zodat de straling de gewassen kan bereiken. De uitstraling van gewas en ondergrond kan de kas niet uit, doordat het gl ...
help
Onderzoek naar mogelijkheden en beperkingen bovenafscherming : een kier van 5% heeft vergelijkbaar effect als 5% ingeweven kiertjes : energiebesparing \ Onder glas [Artikel]
Rijssel, E. van \ 2007
Een overzicht van de resultaten van het onderzoek naar bovenafscherming in kassen. Op basis van dit onderzoek werden de regels om de uitstraling van assimilatielicht te beperken aangepast. Een reportage over de resultaten van bovenafscherming
help
Afbakening en testen van het lichtspectrum voor optimale assimilatiebelichting in kassen : fase 2: kasproef [Boek]
Rijssel, E. van \ Marissen, N. \ Pot, S. \ 2006
De huidige Hogedruk Natrium assimilatielampen voor de glastuinbouw zijn lampen die ontwikkeld zijn voor, of direct afgeleid van, de straatverlichting, dus voor menselijk gebruik. Ze zijn daardoor efficiënt in de productie van lumen per Watt en in lev ...
help
Schermtoepassing bij belichte teelten : resultaten van fase 3 [Boek]
Rijssel, E. van \ Marissen, N. \ 2006
In de belichte teelten worden schermen (bovenafscherming) nauwelijks toegepast, niet alleen omdat het perspectief op energiebesparing lager is dan bij onbelichte teelten doch ook omdat men problemen verwacht met het kasklimaat bij belichting onder ee ...
help
Schermtoepassing bij belichte teelten : eindrapport met samenvattingen van de fasen 1, 2 en 3 [Boek]
Rijssel, E. van \ Marissen, N. \ Oostingh, C. \ 2006
De nadruk in dit onderzoek is gelegd op het aangeven van de mogelijkheden en onmogelijkheden voor beperking van lichtuitstoot, vooral vanuit het teelttechnische en economische perspectief. Het onderzoek is in drie fasen uitgevoerd. In de drie rapport ...
help
Nieuw krijtmiddel neemt bij regen fors minder licht weg: nog krijt in 2006 of al een modern schermmiddel \ Onder glas [Artikel]
Rijssel, E. van \ 2006
De laatste jaren neemt de belangstelling voor krijten van de kas weer toe. Dat komt doordat nieuwe schermmiddelen op de markt zijn gekomen, die wel beschermen bij hoge instraling, maar het voor de planten noodzakelijke licht beter doorlaten. Naast Re ...
help
Optimaal spectrum voor assimilatielampen : een literatuurstudie [Boek]
Rijssel, E. van \ 2005
De groei van de markt voor assimilatielampen biedt nu mogelijkheden voor de ontwikkeling van een meer specifiek op de glastuinbouw gerichte assimilatielamp. Een specifieke ontwikkeling vraagt om goed onderbouwde eisen waaraan het product moet voldoen ...
help
Toepassingsmogelijkheden pigmentfolie : materiaaleigenschappen van de fotoselectieve pigmentfolie van Floralum en teelteffecten op roos en tomaat [Boek]
Rijssel, E. van \ Romashev, Y. \ 2005
De fotoselectieve pigmentfolie is een folie die pigmenten bevat die delen van de UV en infrarode straling uit het zonlicht absorberen en onder invloed van de geabsorbeerde straling fluoresceren met blauw, resp. rood licht. Een neveneffect van de pigm ...
help
Mogelijkheden en grenzen bij afschermen licht \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Rijssel, E. van \ Oostingh, C. \ 2005
Een scherm sluiten om de uitstraling van licht als gevolg van belichting te verminderen is het afgelopen seizoen gevolgd door onderzoekers van Proeftuin Zwaagdijk en PPO Glastuinbouw. Daarbij werd vooral nauwlettend in de gaten gehouden of de tempera ...
help
Afschermen belichte kassen aan grenzen gebonden: eerste resultaten project 'Bovenafscherming bij belichte teelten' \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Rijssel, E. van \ Oostingh, C. \ 2005
Tijdens het belichtingsseizoen van 1 september tot en met 30 april is het onmogelijk het scherm alle belichte uren gesloten te houden. Dat blijkt uit onderzoek op twee rozenbedrijven en een tomatenbedrijf. De gevolgen van luchten boven het scherm, st ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.