help
The price of corn: short-term variations and long-term dynamics [Studentenverslag]
Witte, J.C. \ 2013
In this thesis a modeling approach introduced by Schwartz and Smith (2000) is followed in order to model the price of corn. The spot price of corn is modeled as a combination of two stochastic processes: a unit-root process for long-term dynamics, an ...
help
Tegenwind bij groeiende sleutelrol water in gebiedsontwikkeling : creatief met water \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2011
Fysiek is water al eeuwen sturend in de Hollandse ruimte. Maar in beleidsplannen valt dat tegen. Juist nu de opkomende integrale gebiedsontwikkeling nieuwe perspectieven biedt dreigt fnuikend geldgebrek. Of maakt de financiële watersnood juist creati ...
help
Amsterdamse keurtuinen opnieuw onder druk \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Robles, M. \ 2011
Uitzonderlijk, strikt beschermd en toch geregeld bedreigd, dat zijn de verstilde 'keurtuinen' achter talloze Amsterdamse grachtenpanden. De nieuwste dreiging komt van rijkswege nu het bouwen van tuinhuisjes geen vergunning meer behoeft.
help
Ontdek-je-plekje : overheden zoeken ruimte voor duurzame energie \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2009
Nederland heeft ambities voor duurzame energievoorziening. Ruimte vinden is lastiger, zeker zolang de verlangde energiemix onzeker is. Provincies wacht een taaie klus. Onder de nieuwe Wro en het ILG budget zijn zij het die de Europpese en nationale e ...
help
Aangejaagd door slowfood, groengevoel en rijksmiljoenen \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2009
Stadsvolkstuinen beleven een ware doorstart. Jonge stadslieden willen eten uit hun eigen wijk maar ook maatschappelijke problemen werken de heropleving in de hand. Ineens lijken volkstuinen verlost van hun stofjasimago. Achtertuinen en balkons geuren ...
help
Crisis loutert: gebiedsontwikkeling op scherp gezet \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2009
De kredietcrisis houdt de bouw gegijzeld.. Banken verstrekken onderling geen leningen meer en evenmin krediet aan ontwikkelaars of huizenkopers. Kijken ze de kat uit de boom of gebruiken ze de crisis om machtsposities te versterken. Bouwpartijen zooe ...
help
Voer voor planologen \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2009
Stadslandbouw en stadsregionale voedselvoorziening zijn in opkomst rond steeds meer metropolen, ook in Nederland. Ruimtelijke ordening kan belangrijke voorwaarden scheppen. Maar hoe, en wat zijn de kosten en de baten? Structureel gefinancierd beleid ...
help
Hoe de zeekraal komt naar Holwerd \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2009
De aanloop naar het Nationale Actieplan Bevolkingsdaling kreeg jongstleden juni een vliegende start met en drukbezochte brainstormconferentie van bestuurders met kabinetsleden. Toepasselijke werklocatie: de verlaten en heringerichte Van Nellefabriek. ...
help
Beweging aan de Kneuterdijk : Raad van State onder vuur lijkt bestuurlijk geklungel beu \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2009
Burger- of strafrechter doet alles om zelfs de schijn van partijdigheid te vermijden. Maar uitgerekend bij de Raad van State is onafhankelijkheid een achilleshiel. Staatsraden zijn enerzijds regeringsadviseur over wetten, anderzijds passen zij die we ...
help
Tuin-rechtop, hype of blijvertje? \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]Bijbehorende website - Bijbehorende website
Robles, M. \ 2008
Stedenbouwers en (landschaps)architecten die om wat voor reden dan ook het stedelijke leefmilieu willen vergroenen, kunnen tegenwoordig uit meer opties kiezen dan alleen de traditionele in het horizontale vlak. Moderne technieken maken steeds ingenie ...
help
Integriteitbeoordeling als planologische achterdeur : Bibobsleeën op gladijs \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2008
Gebruik van de Wet Bibob bij vergunningverlening kan verloederde stadsdelen nieuwe kansen geven. Maar onduidelijkheid zaait onrust. Wie controleert de bibobbende overheid? Wie betaalt de rekening? En wie blijft buiten schot?
help
Praten is goud : planvorming onder de nWRO \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2008
Na tien jaar touwtrekken gaat op 1 juli de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in. Langzaam dringen de implicaties door. Plannen maken wordt anders. Het wegvallen van de provinciale plantoetsen kan strubbelingen geven. De enige remedie is intensief overl ...
help
De 'gevelpolitie' vliegt uit : welstandscommissies verbreden hun werkterrein \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2008
Moet de verplichte welstandstoets door een onafhankelijke commissie worden afgeschaft? De Taskforce Wallage vindt van wel. Ondertussen gebeurt het tegenovergestelde: brede gemeentelijke adviescommissies ruimtelijke kwaliteit winnen veld. “Welstandsco ...
help
Pokeren om landbouwgrond : het politieke spel om meer geld voor boeren \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2008
Voedselcrisis, biorandstofteelt: plotsklaps telt het boerenbedrijf weer mee. Prompt gaat de agro-lobby in de aanval: 'Geen kostbare landbouwgrond meer naar natuur!' Het hogere doel is prozaïscher: een betere vergoeding incasseeren. Provincies en rijk ...
help
Gods verlaten onderkomens : hergebruik van afgedankte kerkgebouwen \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2008
Afbreken van voormalige kerkgebouwen doet pijn. Multifunctionele herbestemming kan voorzien in uiteenlopende noden, mits vooraf goed is nagedacht. Nederland telt nog zo'n 20.000 religieuze gebouwen: de ontkerkelijking dendert door; tot 2015 komen vij ...
help
Tobben over de PPC : een niet zo wenkend theekransperspectief \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2008
De nieuwe Wro komt eraan. Wat te doen met de provinciale planologische commissies? Provincies zitten ermee verlegen. De commissieleden zelf ook. ‘Waartoe zijn wij op aarde’
help
Culturele planologie in RO plannen : stimulans voor betrokkenheid en creativiteit \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2007
De behoefte aan een herkenbare leefomgeving neemt toe. Mensen willen zich thuis voelen in hun eigen regio, maar ook het idee van een voor buitenstaanders zichtbare, proefbare identiteit is "in". Onduidelijk is echter nog steeds, wat deze 'culturele p ...
help
Het belang van megastallen, overheden dubben over 'varkenshoogbouw' [hoor en wederhoor] \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2007
In Nederland zijn de afgelopen anderhalf jaar ruim zestig plannen ingediend voor megavarkensstallen en -kippenschuren. Dit in het kader van de landbouwontwikkelingsgebieden (log's), binnen de reconstructiewet. Volgend jaar wordt de compartimentering ...
help
Belofte maakt schuld : communicatie in ro-projecten [Themadossier : Communicatie als basis voor ro] \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2007
Kan slimme (bovenwettelijke) communicatie bijdragen aan een mooier ruimtelijk eindresultaat? Niet zolang het blijft bij woorden en plaatjes. Duidelijk en betrouwbaar zijn in de (al of niet 'open') planvorming en uitvoering, en werkelijk iets doen met ...
help
Financiering natuurbeheer in de knel : toekomst baart terreinbeheerders zorgen \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Robles, M. \ 2007
Het Nederlands areaal aan natuurgebieden groeit. Tot 2019, wanneer de Ecologische Hoofdstructuur af moet zijn, zullen er in totaal ruim 300.000 hectares natuurterrein bijkomen. Hoe moeten terreinbeherende instanties als Natuurmonumenten en Staatsbosb ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.