help
Urban Food Policies in Ede and Ljubljana : comparative case study in times of COVID-19 [Studentenverslag]
Roeleveld, Roos \ 2020
help
Van gouden driehoek naar gouden cirkel met de grondstof Kaumera \ Water governance [Artikel]
Roeleveld, P. \ 2020
Een consortium van de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe, STOWA, adviesbureau Royal HaskoningDHV, TU Delft en ChainCraft, ontwikkelaar van biobased materialen, werkt intensief samen om Kaumera naar de markt te brengen. Deze veelbelovend ...
help
Kaumera Nereda gum : samenvatting NAOP onderzoeken 2013-2018 [Boek]
Knaap, Eline van der \ Koornneef, Eddie \ Lutchmiah, Kerusha \ Oosterhuis, Marthijs \ Roeleveld, Paul \ Schaafsma, Maarten \ Binnenveld, Robbert \ Zlopasa, Jure \ Lin, Yumei \ Felz, Simon \ Loosdrecht, Mark van \ 2019
Dit rapport vat de onderzoeken samen die zijn uitgevoerd binnen het Nationaal Alginaat Onderzoeksprogramma NAOP. In dit programma werkt een groot aantal partijen samen aan het terugwinnen, verwerken en vermarkten van Kaumera Nereda Gum, een grondstof ...
help
Poederkooldosering in actiefslib voor de verwijdering van microverontreinigingen \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Evenblij, H. \ Roeleveld, P. \ Kujawa-Roeleveld, K. \ Schuman, E. \ Man, A. de \ Mulder, M. \ 2018
Watervervuiling met stoffen als medicijnresten, industriële verontreinigingen en bestrijdingsmiddelen is een groeiend probleem. Rioolwaterzuiveringen dragen met hun effluent bij aan de emissie van deze microverontreinigingen. Eén van de opties om dez ...
help
New perspectives for urbanizing deltas : a complex adaptive systems approach to planning and design : Integrated Planning and Design in the Delta (IPDD) [Boek]
Meyer, Han \ Bregt, Arnold \ Dammers, Ed \ Edelbos, Jurian \ Berg, Job van den \ Born, Gert Jan van den \ Broesi, Robert \ Buuren, Arwin \ Burg, Leo van den \ Duijn, Mike \ Heun, Gepke \ Marchand, Marcel \ Neumann, Dirk \ Nieuwenhuijze, Lodewijk \ Nijhuis, Steffen \ Pel, Bonno \ Pols, Leo \ Pouderoijen, Michiel \ Rijken, Bart \ Roeleveld, Gerda \ Verkerk, Jitske \ Warmerdam, Maike \ 2015
The delta region between Rotterdam and Antwerp is a prime example of an area where spatial developments face increasing complexity. Local initiatives for developing urban expansions, recreation areas, nature and industrial complexes must harmonize wi ...
help
Wat doen we in de toekomst nog meer met ons afvalwater? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Loosdrecht, M.C.M. van \ Roeleveld, P. \ 2015
De rioolwaterzuivering is van oudsher bedoeld om de volksgezondheid te beschermen tegen ziekteverwekkers. In de loop der tijd is daar – via wet- en regelgeving – de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater bijgekomen. Dat zal zo blijven. ...
help
Nut en noodzaak van slibonderzoek \ H2O online [Artikel]
Heijkoop, D. \ Koornneef, E. \ Roeleveld, P. \ 2015
In de afvalwaterzuivering is de afgelopen jaren de aandacht verschoven van de waterlijn naar de sliblijn. Dit artikel betoogt dat toegepast labonderzoek, en de juiste vertaling van de resultaten naar maatregelen en businesscases, veel problemen kan v ...
help
Bomen en struiken van hier : we verrijken ons landschap [Boek]
Ketelaar, H. \ Roeleveld, L. \ Dolmans, L. \ cop. 2014
In dit boek worden 38 soorten oorspronkelijk inheemse bomen en struiken beschreven en op een beeldende manier worden deze houtige gewassen voor het voetlicht gebracht. Bomen en struiken die zich vanaf het eind van de laatste ijstijd - ongeveer 13.000 ...
help
Oude en nieuwe inzichten van het slibgistingsproces. 4. Optimalisatie en troubleshooting \ WT-afvalwater [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Koornneef, E. \ Visser, A. \ Roeleveld, P. \ Dekker, T. \ Uijterlinde, C.A. \ 2013
In een reeks artikelen worden in WT-Afvalwater bestaande en nieuwe mogelijkheden van gistingsprocessen voor communaal zuiveringsslib nader toegelicht. In dit vierde en laatste artikel worden optimalisatiemaatregelen en troubleshooting van gistingsins ...
help
Oude en nieuwe inzichten van het slibgistingsproces. 3. Ontwerp en systeemkeuze \ WT-afvalwater [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Koornneef, E. \ Visser, A. \ Roeleveld, P. \ Dekker, T. \ Uijterlinde, C.A. \ 2012
In dit handboek worden adviezen gegeven om een slibgistingstank zo goed mogelijk te ontwerpen, te beheren en knelpunten op te lossen. In het 3e deel van het handboek worden adviezen gegeven om een slibgistingstank zo goed mogelijk te ontwerpen, te be ...
help
Thermische ontsluiting van secundair slib biedt mogelijkheden voor centralisatie slibverwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosterhuis, M. \ Ellenbroek, H. \ Hendriks, A.A.T.W.M. \ Roeleveld, P. \ 2012
Thermische behandeling van secundair slib, ook wel thermische slibontsluiting (TSO) of thermische drukhydrolyse (TDH) genoemd, staat bij de waterschappen in Nederland volop in de belangstelling. Waterschap Regge en Dinkel voerde samen met Cambi en MW ...
help
Oude en nieuwe inzichten van het slibgistingsproces. 2. Stand der techniek en ontwikkelingen \ WT-afvalwater [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Koornneef, E. \ Visser, A. \ Roeleveld, P. \ Dekker, T. \ Uijterlinde, C.A. \ 2012
In Nederland wordt anno 2011 op bijna één kwart van de momenteel operationele communale riool- en afvalwaterzuiveringsinrichtingen (352 rwzi's) slibgisting toegepast, waar ruw of ingedikt primair slib en secundair slib wordt uitgegist. In deze 86 sli ...
help
Oude en nieuwe inzichten leveren innovatieve kansen voor slibgistingsproces. 1. Basis en theorie \ WT-afvalwater [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A. van \ Koornneef, E. \ Visser, A. \ Roeleveld, P. \ Dekker, T. \ Uijterlinde, C. \ 2011
In Nederland wordt anno 2011 op bijna één kwart van de momenteel operationeel communale riool- en afvalwaterzuiveringsinrichtingen (352 RWZI's) slibgisting toegepast waar ruw of ingedikt primair slib en secundair slib wordt uitgegist. In deze 86 slib ...
help
Op weg naar de RWZI van 2030 [Boek]
Roeleveld, P. \ Roorda, J. \ Schaafsma, M. \ 2010
Deze publicatie is de weerslag van een studie naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de toekomst (horizon 2030): hoe ziet die eruit en wat zijn daarbij de bepalende factoren? De antwoorden op deze vragen dicteren voor een belangrijk deel de onde ...
help
Deltadijken: ruimtelijke implicaties : effecten en kansen van het doorbraakvrij maken van primaire waterkeringen [Boek]
Klijn, F. \ Bos, M. \ Linden, L. van der \ Levelt, O. \ Roeleveld, G. \ 2010
Dit rapport gaat over de ruimtelijke implicaties van deltadijken. Deltadijken zijn dijken waarin geen bres ontstaat als er water overheen stroomt of er golven overheen slaan. Er ontstaat dan geen onbeheersbare overstroming maar veeleer forse waterove ...
help
Ontwikkeling Nederlandse waterketen in internationaal perspectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ernst, L. \ Roeleveld, P. \ Kent, N. \ 2010
Iedereen hoopt op een mooie zomer, maar de vooruitzichten zijn niet best. Budgetten bevriezen, reserves drogen op, het stormt. De waterschappen zijn in zwaar weer beland. Het oudste bestuursorgaan in Nederland staat ter discussie. Alle partijen wille ...
help
NEWs: the Dutch roadmap for the WWTP of 2030 [Boek]
Roeleveld, P. \ Roordam, J. \ Schaafsma, M. \ 2010
Within the context of a global research program, some countries agreed to focus on the municipal sewage treatment plant, an important element of urban wastewater management. The Netherlands are part of that group, lead by the Public Utility Board of ...
help
Grenzen verleggen op het toilet \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Koetse, E. \ Roorda, J. \ Roeleveld, P. \ Swart, B. \ 2009
In de afgelopen 150 jaar heeft zich in Nederland een centrale vorm van afvalwaterverwerking ontwikkeld. Afvalwater wordt via een infrastructuur van rioleringsbuizen afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) en daar centraal gezuiverd. ...
help
Quick scan cultuurhistorische landschapselementen van de Marensche Waarden : inventarisatie, visie en gebiedsinrichting [Boek]
Roeleveld, L. \ 2009
Een quick scan cultuurhistorie Marensche Waarden is uitgevoerd om uit te zoeken op welke wijze cultuurhistorie waardevolle aanknopingspunten kan bieden voor herinrichting van het gebied. De studie bestaat uit een veldinventarisatie van houtige landsc ...
help
Beleid en uitvoering in de waterketen: nog een grote afstand te overbruggen [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ Roeleveld, P. \ 2009
Beleidsvoornemens vertalen naar een praktische uitwerking lijkt een kleine stap. Met de waterketen als voorbeeld is het heel goed mogelijk om de goede praktijktoepassing van goed beleid te laten zien, waarin de praktijk ook het beleid weer beïnvloedt ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.