help
Internationale samenwerking bodemverontreiniging werkt! Turkije en Roemenië pakken bodemverontreiniging aan \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Swartjes, F.J. \ Otte, P.F. \ Honders, A.H. \ Roeloffzen, A.B. \ 2009
De Nederlandse ervaring met bodemverontreiniging is een goed vertrekpunt voor internationale samenwerking. De Kaderrichtlijn Water en de Europese bodemstrategie triggeren nationale ontwikkelingen in Turkije en Roemenië.
help
Bodembiodiversiteit in de stad \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Roeloffzen, A.B. \ 2008
Stedelijke gebieden hebben een hoge natuurwaarde. Veel hoger dan vaak gedacht. Niet alleen vinden veel soorten hier een nieuw leefgebied (muurpeper tussen straatstenen, varens aan kademuren) maar ook zijn sommige soorten steeds meer van de stad afhan ...
help
Bodem als reactorvat : kans en uitdaging \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hattem, W. van \ Roeloffzen, A. \ Bruijn, P.J. de \ 2005
Aan de hand van verontreinigingsproblematiek in het Rotterdams havengebied wordt aangetoond, dat nieuwe afwegingen tussen kwaliteitsherstel en risicobeheersing gemaakt moeten worden t.a.v. bronsanering en pluimbeheer
help
Bodem \ Handboek ruimtelijke ordening en milieu [Artikel]
Roeloffzen, A.B. \ 2002
help
Monitoring van de bodemsaneringsoperatie : meer mogelikheden om te sturen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Elkenbracht, E. \ Tieleman, Y. \ Roeloffzen, A. \ 1999
Binnen het project Monitoring bodemsaneringsbeleid (in het kader van Bever; Beleidsvernieuwing Bodemsanering) zijn indicatoren ontwikkeld voor de doel- en taakstellingen voortvloeiend uit het overheidsbeleid m.b.t. bodemsanering. De indicatoren kunne ...
help
Integraal bodemonderzoek in Rotterdamse wijken : afstemming van bodemsanering op stadsvernieuwing \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Leeuwen, J.L.M. van \ Roeloffzen, A.B. \ Schipper, I.M. \ 1994
help
Integraal milieubeleid door toepassing van het leeflaagprincipe bij bodemsanering \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Roeloffzen, A.B. \ Driessen, J.H.A. \ 1989
help
De relaties tussen de ionconcentraties in jonge veengronden van verlande petgaten in het natuurreservaat "de Wieden", en een vijftal op dit veen groeiende zeggesoorten [Boek]
Roeloffzen, T. \ [ca. 1978]
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.