help
Dubbele dijken als robuuste waterkerende landschappen voor een welvarende Zuidwestelijke Delta [Boek]
Belzen, Jim van \ Rienstra, Gerlof \ Bouma, Tjeerd \ Roels, Bas \ 2021
help
DOSSIER : Klimaatslim(mer) ondernemen ! \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Roels, J. \ Meulemeester, P. \ Van linden, V. \ Heuts, R. \ Pue, D. de \ 2020
Klimrek , een jaar na de start ; Klimaattraject melkvee ; Doe mee aan onze sectorbevraging : ben jij akkerbouwer en begaan met het klimaat ?
help
Biodiversiteit in de Zuidwestelijke Delta [Boek]
Schaminée, J.H.J. \ Janssen, J.A.M. \ Kwak, R. \ Litjens, G.J.J.M. \ Mulder, J.P.M. \ Roels, B. \ Smith, S.R. \ Walles, B. \ Winden, A. van \ Winter, H.V. \ Ysebaert, T. \ 2019
Biodiversiteit in de Zuidwestelijke Delta geeft een met feiten onderbouwd referentiebeeld van de natuur in de Zuidwestelijke Delta in de periode voorafgaande aan de Deltawerken, en de trends die zijn opgetreden na de afsluitingen. Dit beeld wordt ges ...
help
Monitoring van voedselreststromen en voedselverliezen in de Vlaamse tuinbouw [Boek]
Bernaert, Nathalie \ Van Droogenbroeck, Bart \ Roels, Kris \ 2018
De resultaten voorgesteld in deze medede ling zijn een gedetailleerde uitwerking van het luik landbouw in het recente rapport 1 van het Vlaams ketenplatform Voedselverlies (2017), nl. “Voedselreststromen en voedselverliezen: preventie en valorisatie ...
help
DOSSIER : Voedselverliezen voorkomen \ Management&techniek [Artikel]
Schoonhoven, D. \ Roels, J. \ Corthout, L. \ Dieleman, P. \ Van Bavel, J. \ 2018
Ketenroadmap zet in op minder voedselverliezen - Voedselverlies in onze sector : een last of een kans? - Beter intelligent verpakt dan niet verpakt? - Creatievelingen helpen meerwaarde te scheppen - Van varken en kip wordt heel veel gebruikt - Bloemk ...
help
Kiertje? : een alternatieve aanvoer voor het Haringvliet \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Roels, B. \ 2018
In het najaar van 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een Kier. Bijna 50 jaar na de afsluiting krijgen haring, zalm, zeeforel en steur weer de kans om de monding van de Rijn en Maas binnen te zwemmen. Het stroomgebied ligt open, tot aan Duitsland en Z ...
help
Hoe ziet Europa toekomst plantengezondheid en wat betekent dat voor u? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Roels, J. \ 2017
Deel 2 - Vanaf december 2019 zal er heel wat veranderen door de nieuwe verordening voor plantengezondheid. Dat lijkt allemaal nog heel ver weg, maar voor enkele zaken is het belangrijk dat je nu al op de hoogte bent. Zo kan er al rekening mee gehoude ...
help
Bufferzones voor bacterievuur : aanvragen wijzigingen ten laatste op 29 januari 2017! \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Roels, J. \ 2017
Jaarlijks kunnen de grenzen van de bufferzones voor bacterievuur aangepast worden. Hierbij is het van groot belang dat de totale oppervlakte niet drastisch toeneemt zodat het onderhoud van de bufferzones efficiënt en werkbaar kan blijven. Er is in ee ...
help
Hoe ziet Europa toekomst plantengezondheid en wat betekent dat voor u? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Roels, J. \ 2017
Deel 1 - Vanaf december 2019 zal er heel wat veranderen door de nieuwe verordening voor plantengezondheid. Dat lijkt allemaal nog heel ver weg, maar voor enkele zaken is het belangrijk dat nu al op de hoogt te zijn. Zo kan er al rekening mee gehouden ...
help
Wat hebben het onderwijs en de sector elkaar te bieden? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Roels, J. \ 2017
Er gebeurt veel interessant onderzoek door studenten en dat gaat veelal verloren en/of bereikt de telers niet. Zulke verspilling moeten we trachten te vermijden. Daarnaast is de sector ook altijd vragende partij naar sectorgericht onderzoek. Het PCS ...
help
ENA-congres in Bulgarije : Bulgaarse boomkwekerij in expansie \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Roels, J. \ De Geest, W. \ 2016
ENA, de Europese boomtelersorganisatie vergaderde op 21 juni ll. In Sofia. Er waren afgevaardigden van 17 landen op dit internationaal overleg aanwezig.
help
Xylella Fastidiosa: iedereen waakzaam! \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Roels, J. \ 2016
Dat we waakzaam moeten zijn voor Xylella fastidiosa is al langer geweten. Xylella wordt verspreid door een brede waaier aan zuigende insectensoorten, die het xyleem aanprikken om zich te voeden. Als planten door deze quarantaineziekte zijn aangetast, ...
help
Kan project Heat4Peat doel waarmaken? \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Roels, J. \ 2016
Heath4Peat ging van start in 2015 met als doelstelling om natuurbeheerresten uit heide- en bosgebieden te valoriseren als bodemverbeteraar voor vollegrondsierteelt en als veenalternatief voor containersierteelt. Recente resultaten van het onderzoek w ...
help
Vernatting Teutebeek : ontwikkeling van landbouw naar natte natuur [Studentenverslag]
Hal, C. van \ Roels, T. \ 2015
In het kader van verdrogingsbestrijding in Limburg wordt de Teutebeek heringericht van landbouw naar natte natuur. Het aanpakken van verdrogingsproblematiek vloeit voort uit Europees, landelijk en provinciaal beleid ter versteviging van kwetsbare (na ...
help
The Rhine-Meuse Delta: using strategic partnerships to gather public support and understanding for moving back to a more open and natural delta [Presentatie]
Roels, B. \ 2014
Deltas in Practice Theme 4: How to find the balance between economic and ecological sustainability – 5 WWF delta cases, Session DP 4.1: The Rhine-Meuse Delta: Using strategic partnerships to gather public support and understanding for moving back to ...
help
Halalvoeding in Vlaanderen: een verkenning [Boek]
Roels, K. \ Van Gijseghem, D. \ 2013
De auteurs starten met een inleiding op de begrippen halal en dhabiha. Zij lichten de discussie rond de onverdoofde rituele slacht toe. Daarop analyseren zij de economische rol en de keten van halalvoeding. Zij formuleren de geïdentificeerde uitdagin ...
help
Omgaan met normen in de Omgevingswet [Boek]
Roels, J.M. \ 2013
Met de Omgevingswet wil het kabinet op effectieve wijze ruimte voor ontwikkeling creëren en tegelijkertijd de kwaliteit van de leefomgeving waarborgen. In aanloop naar de wet heeft het RIVM geïnventariseerd welke knelpunten er in de huidige wetgeving ...
help
De biodiversiteit in de biofilm van de verschillende compartimenten van biorotoren \ WT-afvalwater [Artikel]
Damme, S. van \ Vandendriessche, A. \ Wilde, K. de \ Roels, J. \ 2012
Naar aanleiding van drijflaagproblemen ter hoogte van de humustank (nabezinkbak) van enkele biorotoren geëxploiteerd door Aquafin, werd een onderzoek uitgevoerd naar de biodiversiteit van de micro-organismen op het dragermateriaal. Gezien het hier al ...
help
Stadslandbouw en -moestuinen in metropolitaan gebied: het geval Brussel en le Debut des Haricots asbl \ Oikos [Artikel]
Roels, M. \ 2011
Verstedelijking en mechanisering van de landbouw lijken hand in hand te gaan met het verdwijnen van natuurlijke ruimtes in de stad en het platteland. Dat leidt tot een soort vervreemding. Het klassieke landbouwmodel verhoudt zich niet tot verstedelij ...
help
Verlies en verspilling in de voedselketen [Boek]
Roels, K. \ Van Gijseghem, D. \ 2011
Dit rapport brengt de problematiek van verlies en verspilling in de voedselketen in kaart en geeft de resultaten weer van een inventarisatie van verlies in de Vlaamse primaire sector. De auteurs brengen de grootte van het probleem in kaart op globaal ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.