help
Introducing Power-to-H3: Combining renewable electricity with heat, water and hydrogen production and storage in a neighbourhood \ Applied energy : an international journal [Artikel]
Roest, E. van der \ Snip, L. \ Fens, T. \ Wijk, A. van \ 2020
In the transition from fossil to renewable energy, the energy system should become clean, while remaining reliable and affordable. Because of the intermittent nature of both renewable energy production and energy demand, an integrated system approach ...
help
Eerste hulp bij fokwaarden : Nieuwe fokwaarden online \ KWPN magazine : magazine voor liefhebbers van het KWPN-paard [Artikel]
Arts, D. \ Roest, S. \ 2020
Uit het ledenonderzoek blijkt dat de fokwaarden gewaardeerd worden, maar dat veel fokkers vragen hebben over de opbouw van de fokwaarden en de toepassing van het genetisch profiel. Foktechnisch specialist Daniëlle Arts beantwoordt veelgestelde vragen ...
help
Verkenningen van KWR en de drinkwatersector in innovatieve watertechnologie : 2013-2015 [Boek]
Roest, K. \ Hummelen, A.M. \ Boere, J. \ 2020
Water vormt een van de economische topgebieden die door het Ministerie van Economische Zaken is aangewezen. Om innovaties te stimuleren en om economische waarde te creëren uit de ontwikkelde kennis is eind 2012 een nieuwe stimuleringsregeling van kra ...
help
Operationalisering Circulaire Economie principe voor de waterketen [Boek]
Segrave, A. \ Alphen, H.J. van \ Roest, K. \ 2020
Dit rapport betreft onderzoek dat is uitgevoerd als onderdeel van het project ‘Circulair Water 2050’, dat onder het onderzoeksthema ‘Efficiënt met grondstoffen’ valt. Dit onderzoeksthema is gericht op grondstoffenefficiëntie, inclusief grondstoffenwi ...
help
Stip op de horizon Circulair Water 2050 [Boek]
Roest, K. \ Römgens, B. \ Alphen, H.J. van \ Segrave, A. \ 2020
Binnen het thema ‘Efficiënt met grondstoffen’ valt het project ‘Circulair Water 2050’, waar dit rapport onderdeel van uitmaakt. Het project is bedoeld om voor de watersector duidelijk te maken wat het betekent om in 2050 volledig circulair te willen ...
help
Novel proteins: insects and fish, healthy, sustainable and safe (INVIS: a new lectureship) [Poster]
Borghuis, A. \ Duijvendijk, G. van \ Weerman, E. \ Schoelitsz, B. \ Bonte, L. \ Dingboom, L. \ Roest, H.J. \ Cocq, P. de \ 2018
A new lectureship at HAS University of Applied Sciences 2018-2022: in close cooperation with the fish and crustacean disease laboratory and epidemiologists of Wageningen Bioveterinary Research at Lelystad (WUR).
help
De rol van de drinkwatersector in de energietransitie : resultaten van 5 jaar onderzoek in de themagroep Klimaatneutrale waterketen [Boek]
Oesterholt, Frank \ Roest, Kees \ 2018
De themagroep is in 2013 gestart met de volgende missie: Drinkwaterbedrijven leveren een actieve bijdrage aan het terugdringen van de maatschappelijke kosten die ontstaan bij de inzet van fossiele energie bij drinkwatergebruik. Dit wordt bereikt door ...
help
Terugwinnen van metalen uit water, slib en vliegas : monitoringsresultaten en potentie [Boek]
Roest, Kees \ Buijzer, Edwin de \ Palmen, Luc \ 2018
Deze rapportage beschrijft de monitoringsresultaten in de verschillende stromen van de waterketen en de slibverwerking, een beschouwing van de terugwinpotentie van metalen uit die stromen en de daarop gebaseerde aanbevelingen voor fase 2.
help
Fact sheet: Helofytenfilter [Factsheet]
Roest, K. \ [ca. 2018]
Afvalwater gaat via een septic tank of vetvervanger naar het helofytenfilter. Hierna wordt het voorbehandelde water een paar keer per dag op het filter gepompt.
help
Fact sheet: Septic tank/IBA [Factsheet]
Roest, K. \ [ca. 2018]
IBA staat voor individuele behandeling van afvalwater. IBA’s kunnen in drie categorieën worden ingedeeld. De meest eenvoudige is de septic tank.
help
Fact sheet: UASB/Vergister [Factsheet]
Roest, K. \ [ca. 2018]
In de Upflow Anaerobic Sludge Blanket gaat afvalwater aan de onderkant van de reactor naar binnen en vloeit omhoog. In het onderste deel van de reactor ligt een deken van slib, de bacteriën die hier in leven zetten organische stof anaeroob om in biog ...
help
Dierenwelzijn binnen de gemeente Rotterdam & Dordrecht en de Nationale Politie, eenheid Rotterdam (in samenwerking met MinLNV) : Voorstel definitie & proof of concept [Boek]
Schaap, M. \ Roest, M. \ Rijk, M. van \ Sterk, J. \ 2018
help
Power-to-X : Werken aan de energietransitie in Nieuwegein [Boek]
Roest, E. van der \ Snip, L. \ Bloemendal, M. \ Wijk, A. van \ 2018
In dit project ligt voor de realisatie van het Power-to-X-concept de focus op Nieuwegein, waar de bouw van in totaal 12 MWp aan zonnepanelen op het zogenaamde WRK-terrein (Waternet/PWN) gepland staat. Voor een klein deel kan de geproduceerde elektric ...
help
Terugwinnen van metalen uit water, slib en vliegas : ICP-MS methodeontwikkeling [Boek]
Buijzer, Edwin de \ Palmen, Luc \ Roest, Kees \ Kooij, Pascal \ Witkamp, Geert-Jan \ 2017
De focus van waterzuivering schuift steeds meer naar het herwinnen van grondstoffen. Uit het onderzoek ‘Terugwinnen zware metalen en zeldzame aardmetalen uit afvalwater en slibeindverwerking’ (KWR 2016.021) naar 46 kritieke en waardevolle metalen, is ...
help
De energiesector als lichtend of verblindend voorbeeld? \ H2O online [Artikel]
Giezen, M. \ Brouwer, S. \ Roest, K. \ Vliet, B. van \ 2017
De energiesector wordt in de watersector veelvuldig genoemd als voorbeeld voor de transitie richting een circulaire economie. In hoeverre werkt dit verhelderend of juist verblindend? In deze literatuurstudie laten de auteurs hun licht schijnen op de ...
help
Pilotonderzoek: dynamische filtratie op actiefslib \ H2O online [Artikel]
Roest, K. \ Daamen, B. \ Loosdrecht, M. van \ 2017
Binnen het DynaFil-projectonderdeel ‘Dynamische filtratie op actiefslib’ is onderzoek gedaan naar een dynamisch membraan. Dat bestaat uit een robuust en goedkoop dragermateriaal, waarop een natuurlijke filterkoek ontstaat die verantwoordelijk is voor ...
help
Hoogbelaste voorzuivering afvalwater – inventarisatie en bouwstenen voor het A-trap-procesontwerp \ H2O online [Artikel]
Roest, K. \ Brand, T. vqn den \ Zandvoort, M. \ Graaff, M. de \ Loosdrecht, M. van \ 2017
Het doel van het DynaFil-project ‘Efficiënte vergisting met dynamische filtratie’ is het substantieel verhogen van de hoeveelheid organische stof die naar de vergisting wordt gestuurd, zodat de biogasproductie en daarmee de energie-efficiëntie van ee ...
help
Wat is psittacose (papegaaienziekte)? [Video]
Roest, H.-J. \ Heijne, M. \ 2017
Psittacose is een vrij onbekende ziekte die o.a. voorkomt bij papegaaiachtige, duiven en pluimvee. Heeft u een vogel of kip die ziekteverschijnselen vertoont of heeft u zelf klachten? Bekijk de video. Hendrik Jan Roest en Marloes Heijne van Wageninge ...
help
Barley (Hordeum vulgare L.) nonhost resistance to heterologous Puccinia rusts (Puccinia sp.) : fine-mapping of a broad nonhost resistance QTL [Studentenverslag]
Roest, Jeroen \ 2017
Nonhost resistance confers resistance of an entire plant species to al genetic variants of a pathogen. It may be considered to be the rule in nature, with disease being the exception. Little is still known about the genetics and the mechanisms underl ...
help
Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten : fase I: 2017 [Boek]
Beerling, Ellen \ Blok, Chris \ Cornelissen, Emile \ Eveleens-Clark, Barbara \ Gozales, Jorge \ Harmsen, Danny \ Koeman, Nienke \ Leyh, Romain \ Os, Eric van \ Palmen, Luc \ Roest, Els van der \ Ruijven, Jim van \ Stijger, Ineke \ Voogt, Wim \ 2017
In dit tweejarige project zijn openliggende kennisvragen opgepakt om de laatste stappen naar de gewenste nulemissiebij substraatteelten mogelijk te maken. In 2017 zijn de volgende vragen onderzocht:• Voor waterstromen die sterk afwijken van gangbaar ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.