help
Organisatiecultuur essentieel voor goed assetmanagement \ H2O online [Artikel]
Büscher, C. \ Frijns, J. \ Roorda, J. \ 2016
Ervaringen in andere sectoren laten zien dat voor een goede operationalisering van assetmanagement, factoren die raken aan de organisatiecultuur minstens net zo belangrijk, zo niet nóg belangrijker, zijn dan data en ICT-tools. Voor assetmanagement in ...
help
Collaboration essential for an energy neutral urban water cycle \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Frijns, J. \ Mulder, M. \ Roorda, J. \ Schepman, H. \ Voskamp, T. \ 2013
Two Dutch water boards prepared a Master Plan with measures to substantially reduce their energy use by 2027. In total, more than 100 measures were identified such as bubble aeration and heat recovery from effluent. Together these measures result in ...
help
Afweerproblemen \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Roorda, K. \ 2012
Een koppel goed ontwormde lammeren wordt elke veertien dagen omgeweid naar schoon land. Theoretisch kunnen ze dan geen last van wormen krijgen. Toch slaat de rode lebmaagworm heftig toe. De afweer van de lammeren is te laag door verkeerde voeding tij ...
help
Zoet water opslaan voor droge tijden [recensie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2012
De beschikbaarheid van voldoende zoet water om aan de toenemende behoefte te kunnen blijven voldoen, staat in het licht van de mogelijke veranderingen in het klimaat onder druk. Met name de droge en warmere scenario’s laten een sterk toenemende vraag ...
help
Betrouwbare kwaliteit van drinkwater is niet vanzelfsprekend : recensie : thema Drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2012
Het Nederlandse drinkwater is van zeer betrouwbare kwaliteit. Die kwaliteit lijkt zo vanzelfsprekend evenals de controle erop. Toch komt er veel bij kijken om de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater constant te houden. Het vraagt om inspanningen ...
help
Duurzaam op alle fronten [thema duurzaamheid] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ Berlo, H. van \ Doedel, R. \ 2012
Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) probeert het begrip duurzaamheid te vertalen in beleid en concrete acties. Dit geldt zowel voor beleid met betrekking tot de interne bedrijfsvoering als de wijze waarop en de mate waarin haar producten en diens ...
help
Tel je zegeningen : geen metalen in ons drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2012
Het drinkwater in Nederland is van een zeer hoge kwaliteit en dat willen we graag zo houden. Zijn er nog bedreigingen voor een stabiele waterkwaliteit van het drinkwater? Op stofgroepniveau kunnen dat er vele zijn, denk aan geneesmiddelen, hormoonont ...
help
Parasiet in kloosterdorp \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Roorda, K. \ 2011
Een antibioticumkuur sloeg niet aan bij een jonge ooi. Het broodmagere dier was al ontwormd en leverbot kon in die hooggelegen contreien niet voorkomen. Ze stierf op de dag dat de dierenarts een nieuwe behandeling startte. Twee vragen rezen op: wat w ...
help
De toekomst van water is water [recensie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2011
In ‘the Future of Water - a startling look ahead’ schetst Steve Maxwell, een Amerikaans wateradviseur, een beeld van de toekomst van water. Juist landbouw en industrie laten met waterhergebruik zien dat water in alle vormen (regen-, industrie-, afval ...
help
Masterplan : energieneutrale stedelijke waterkringloop : 'naar een energieneutrale waterkringloop' : [thema Energie in de waterketen] \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Clevering-Loeffen, P. \ Buunen, A. \ Frijns, J. \ Mulder, M. \ Roorda, J. \ Voskamp, T. \ Schepman, H. \ 2011
Met het oog op de huidige klimaatproblematiek en toekomstige beschikbaarheid zijn water en energie belangrijke thema's die met elkaar samenhangen. Een van de kenmerken van klimaatverandering is dat de aarde opwarmt met als gevolg dat de winters gemid ...
help
Slibreductie op rwzi's: kijk ook buiten het hek (boekrecensie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2011
De verwerking van zuiveringsslib is een belangrijke kostenpost op rwzi's. Daarnaast is zuiveringsslib een belangrijke energiedrager, doordat het via vergisting is om te zetten in biogas. In veel landen wordt uitgegist zuiveringsslib ook ingezet als m ...
help
Op weg naar de RWZI van 2030 [Boek]
Roeleveld, P. \ Roorda, J. \ Schaafsma, M. \ 2010
Deze publicatie is de weerslag van een studie naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de toekomst (horizon 2030): hoe ziet die eruit en wat zijn daarbij de bepalende factoren? De antwoorden op deze vragen dicteren voor een belangrijk deel de onde ...
help
Klimaatmaffia in internationaal waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J.H. \ 2010
Als gevolg van alle politieke discussies over de vermeende klimaatmaffia lijkt het erop dat de publieke opinie aan het veranderen is, waarbij het uitgangspunt is dat de klimaatverandering vooral een hype zou zijn. Het boek ‘Climate Change and Water’, ...
help
Reductie geneesmiddelen in het watermilieu \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Pharmaceuticals in the Environment (gedeeltelijk volledige tekst via Google books)
Roorda, J. \ 2010
De afgelopen jaren is in dit vakblad het onderwerp geneesmiddelen in het watermilieu veelvuldig aan bod gekomen. De conclusie die daarbij veelal getrokken werd, is dat de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater voortdurend onder druk sta ...
help
Bergschapen op een terp \ Het schaap : vakblad voor de schapenhouder waarin opgenomen de officiele mededelingen van Het Texels Schapenstamboek en van Het Texels Schapenstamboek in Noord-Holland [Artikel]
Roorda, K. \ 2010
Soms wordt een dierenarts geconfronteerd met onbegrepen aandoeningen. Zo stierven plotseling een paar schapen uit een kudde bergschapen op een Groningse terp, andere dieren vermagerden. De oorzaak is nog niet duidelijk
help
Opnieuw: geneesmiddelen in het water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2009
In de afgelopen jaren is de aanwezigheid van geneesmiddelen, hormonen, hormoonverstorende stoffen en andere ‘nieuwe stoff en’ in het watermilieu steeds meer in de belangstelling gekomen. Dit resulteerde in een groot aantal studies naar alle aspecten ...
help
Grenzen verleggen op het toilet \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Koetse, E. \ Roorda, J. \ Roeleveld, P. \ Swart, B. \ 2009
In de afgelopen 150 jaar heeft zich in Nederland een centrale vorm van afvalwaterverwerking ontwikkeld. Afvalwater wordt via een infrastructuur van rioleringsbuizen afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) en daar centraal gezuiverd. ...
help
Terugwinning van nutriënten uit afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Roorda, J. \ 2009
Begin mei kwamen in Canada internationale experts bijeen om ervaringen uit te wisselen rond hergebruik van nutriënten. Hoewel dat onderwerp in de afgelopen jaren geregeld op de agenda stond, markeerde dit IWA-congres ook een verandering in denken. St ...
help
Verg(h)ulde pillen: onderzoek naar de emissie van geneesmiddelen uit ziekenhuizen - Deel B: Case studies bij het Refaja ziekenhuis te Stadskanaal, het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein en het 'Leids Universitair Medisch Centrum' [Boek]
Roorda, J.H. \ 2009
In Nederland worden 12.000 verschillende medicijnen met ongeveer 850 verschillende actieve stoffen gebruikt. Het geneesmiddelengebruik per inwoner stijgt. Na inname door patiënten worden de reststoffen afgevoerd via urine of ontlasting. Vervolgens ko ...
help
Alles over stikstofverwijdering [recensie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2009
Wereldwijd is in de afgelopen 25 jaar veel ervaring opgedaan met de verwijdering van stikstofverbindingen op rwzi’s. Op grote schaal zijn de laatste 15 jaar rwzi’s omgebouwd tot steeds efficiëntere installaties om lage stikstofconcentraties in het ef ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.