help
Beelden en hun spiegelbeeld \ Water governance [Artikel]
Rooy, M. de \ Kampschreur, M. \ 2018
Met de verbetering van de waterkwaliteit is ook het denken erover veranderd. Een verbetering van de kwaliteit leidt – enigszins paradoxaal – tot hogere eisen aan die kwaliteit. Daarmee geldt net als voor waterveiligheid: het werk is nooit af. Nu het ...
help
Panorama Krimpenerwaard : vitaal slagenlandschap met eigentijds elan [Boek]
Rooy, P. van \ 2018
De Krimpenerwaard getuigt van duizend jaar jongleren met water. Vrijwel al onze waterkennis is er in de praktijk gebracht. Het is onbedoeld een waterloopkundig laboratorium van wereldformaat. Bodemdaling als consequentie vergt thans bijzondere aandac ...
help
Functiecombinaties op boerenland : kan er meer met minder overheid? [Boek]
Hendriks, C.M.A. \ Westerink, J. \ Smits, M.J.W. \ Korevaar, H. \ Schrijver, R.A.M. \ Steingröver, E.G. \ Rooy, S.A.M. van \ 2012
Deze studie gaat in op functiecombinaties op boerenland en de mogelijkheden voor de overheid om daarin meer verantwoordelijkheden over te laten aan de maatschappij. Functiecombinaties zijn combinaties van voedselproductie (en andere agrarische produc ...
help
Ruimtelijke samenhang grondgebruik bepalend voor succes grutto \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Rienks, W. \ Paassen, A. van \ Rooy, B. van \ 2011
In het kader van het project Nederland Weidevogelrijk zijn de afgelopen drie jaar gestandaardiseerde weidevogeltellingen gedaan. Tijdens dezelfde telrondes is ook het agrarisch grondgebruik van alle percelen in de polder in kaart gebracht. Hiermee is ...
help
Educatieplan basisschoolkinderen [Studentenverslag]
Aerle, S. van \ Roon, R. van \ Rooy, S. de \ 2011
Dit rapport bevat een educatieplan geschreven voor het Dierenwelzijnscentrum (DWC) in Sittard. Het plan is gericht op de doelgroep basisschoolkinderen. Redenen om aandacht te besteden aan deze doelgroep is dat kinderen vaak huisdieren hebben en te be ...
help
Pilot workshop voor basisschoolkinderen met als thema: diergedrag [Studentenverslag]
Aerle, S. van \ Roon, R. van \ Rooy, S. de \ 2011
Deze pilot workshop is opgezet om te zien hoe de kinderen reageren op de workshop diergedrag en hoe deze workshop het beste kan worden afgestemd op de doelgroep. Daarnaast maken de kinderen op deze manier vast kort kennis met het dierenwelzijnscentru ...
help
NEMO - science center [Studentenverslag]
Aerle, S. van \ Roon, R. van \ Rooy, S. de \ 2011
Om inspiratie op te doen voor de BO, is er een bezoek gebracht aan het grootste science center van Nederland: NEMO in Amsterdam. Aangezien NEMO zich richt op educatie aan basisschoolkinderen en kinderen veel wil leren door middel van technologische d ...
help
Communicatie en participatie voor het Deltaprogramma Wadden : stakeholderanalyse en advies voor een communicatie-participatiestategie van het Deltaprogramma Wadden [Boek]
Klostermann, J.E.M. \ Arnouts, R. \ Groot, A. \ Groot, M. de \ Rooy, S. van \ 2010
Dit rapport beschrijft hoe de maatschappelijke participatie en communicatie vorm kan worden gegeven in het Deltaprogramma Wadden. In het Deltaprogramma worden de lijnen uitgezet voor veiligheid op de lange termijn. In de Wadden is daarbij de natuuron ...
help
Waterschappen roepen hulp Rijk in \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooy, P. van \ 2009
Op 4 november 2009 publiceerden de waterschappen een brief, waarin zij een aantal mogelijkheden aangaven om kosten te besparen in het waterbeheer. Peter van Rooy juicht deze ontwikkeling toe, maar vraagt zich af of de voorgestelde maatregelen daadwer ...
help
Nederland boven water : praktijkboek gebiedsontwikkeling II [Boek]
Rooy, P. van \ cop. 2009
Veertig gebiedsontwikkelingen onder de loep. Dat is een van de zeven onderwerpen van dit rijk geschakeerde boek van Habiforum / NIROV. Gebiedsontwikkeling is per definitie maatwerk en mensenwerk. Dit betekent dat binnen elke gebiedspraktijk eigen wie ...
help
Het eenzame gelijk : hervormers tussen droom en daad 1850-1950 [Boek]
Haan, I. de \ Rooy, P. de \ cop. 2009
help
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum : synopsis van verkenning [Boek]
Herik, K. van den \ Rooy, P. van \ 2008
In Limburg dachten we na de overstroming in 1926 dat de Maas ons voorgoed met rust zou laten. In 1993 werden we verrast door het wassende water. In 1995 werden we niet zozeer verrast maar ongeduldig, omdat we de problemen met water snel en structuree ...
help
Grond, geld en gebiedsontwikkeling : bundeling van artikelen [Boek]
Grotenhuis, R. te \ Rooy, P. van \ 2008
In het eerste artikel signaleren de leden van de groep GebiedsOntwikkeling Financering tien kwesties in de praktijk op het brede terrein van grond, geld en gebiedsontwikkeling die opgelost zullen moeten worden om slagen te maken in de financiering va ...
help
KRW : Nederland als middenmoter \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooy, M. de \ Teunis, B. \ 2008
Met de komst van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is het waterbeheer in Europa helderder geworden. Overal gebruikt men inmiddels dezelfde begrippen voor de analyse van problemen met de waterkwaliteit en wordt volgens een gelijk stramien aan oplossingen ...
help
Van waternarcisme naar duurzame gebiedsontwikkeling \ Ruimte in debat / Ruimtelijk Planbureau [Artikel]
Rooy, P. van \ 2007
De oplossing voor de waterproblematiek ligt niet in het schrijven van nog meer beleidsnota’s, meent Peter van Rooy (Habiforum), maar in een andere manier van werken: gebiedsontwikkeling. Hij roept Van Hall en andere dijkgraven en waterschapsbestuurde ...
help
Gebiedsontwikkeling Groot Mijdrecht Noord : synopsis van verkenning [Boek]
Rooy, P. van \ Everaardt, M. \ 2007
Voor de toekomst van Goot Mijdrecht Noord is zoveel mogelijk gewerkt volgens de principes van gebiedsontwikkeling. De belangrijkste beleidsurgenties zijn de kwaliteit van het oppervlaktewater, vermindering van de kwetsbaarheid van de historisch gegro ...
help
Samenwerken, ook iets voor u? : over recht gesproken \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Rooy, M. van \ 2007
In het kort worden de verschillende mogelijkheden van samenwerking in de paardenhouderij aangegeven
help
Samenwerken in b.v. of coöperatie : over recht gesproken \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Rooy, M. van \ 2007
Met het oog op samenwerking wordt aandacht besteed aan basisprincipes van de B.V. en aan de mogelijkheid van een coöperatie als rechtsvorm
help
Voorkom problemen, leg afspraken vast : over recht gesproken \ In de strengen : het Nederlandse sportpaard / Warmbloedpaardenstamboek in Nederland [Artikel]
Rooy, M. van \ 2007
Ondernemers blijken het liefst zaken mondeling te regelen. Benadrukt wordt hier om afspraken toch schriftelijk vast te leggen
help
Een land van architectuur [Boek]
Idsinga, T. \ Rooy, M. van \ 2006
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.