Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 49

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Rossing
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Onderzoek strokenteelt : resultaten 2018 : meer diversiteit, meer biodiversiteit en betere gewaskwaliteit in strokenteeltproeven \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Cuperus, F. \ Apeldoorn, D. van \ Stella, J.D. \ Osei, B. \ Noren, I.S. \ Ditzler, L. \ Rossing, W. \ Sukkel, W. \ 2019
Strokenteelt kan in potentie bijdragen aan oplossingen voor de vele uitdagingen waar de landbouw momenteel voor staat. In dit artikel delen de onderzoekers de resultaten over 2018 van een langjarig onderzoek. En nodigen ze de lezer uit om zich aan te ...
help
Strokenteelt vraagt denkwerk : vermindering bladluizen in erwt geteeld in de stroken \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Apeldoorn, D. van \ Cuperus, F. \ Singh Sondh, H. \ Sukkel, W. \ Rossing, W. \ 2018
Het telen van verschillende landbouwgewassen in naast elkaar gelegen stroken, van bijvoorbeeld 3 of 6 meter breed, kan zich verheugen in een toenemende belangstelling. Afgelopen jaar is verder geëxperimenteerd en is op praktijkschaal nagegaan wat de ...
help
Weerbare teeltsystemen : maatschap Rozendaal experimenteert met strokenteelt \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Koopmans, C. \ Hondebrink, M. \ Rossing, W. \ Westhoek, A. \ 2018
Maatschap Rozendaal is ervaren in het biologisch telen. Vanaf 2020 gaan de broers het dubbele aantal hectares (totaal 44 ha) bewerken omdat ze het bedrijf van de schoonouders van Hans overnemen. Als nieuwe uitdaging gaan Jan en Hans Rozendaal experim ...
help
Strokenteelt klaar voor de praktijk : aardappel drie tot tien dagen later branden \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Apeldoorn, D. van \ Rossing, W. \ Oomen, G. \ 2017
Na de eerste verkenningen met het telen in stroken zijn onderzoeken naar de effecten ervan verder uitgebreid. Inmiddels zijn er meerdere strokenproeven verdeeld over vier locaties – Droevendaal, ERF, De Graanrepubliek en NZ27 – en zijn de verwachte v ...
help
Kennisontwikkeling samen met stakeholders : ecosysteemdiensten in agrolandschappen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Geertsema, W. \ Bianchi, F.J.J.A. \ Pulleman, M. \ Rijn, P.C.J. van \ Rossing, W.A.H. \ Schaminée, J.H.J. \ Werf, W. van der \ 2016
Ecosysteemdiensten spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van de landbouw. Maatregelen voor het versterken van ecosysteemdiensten kunnen genomen worden op verschillende ruimtelijke schaalniveaus, van perceel tot landschap. Voor maatregelen o ...
help
Hoe meer diversiteit hoe beter? : onderzoek naar de effecten van biodiversiteit lijken veelbelovend: wordt vervolgd \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Apeldoorn, D. van \ Rossing, W. \ Oomen, G. \ 2015
Ecologen zijn het er over eens, diversiteit draagt bij aan de stabiliteit van ecosystemen. En met dit inzicht wordt er nu ook binnen de landbouw volop geëxperimenteerd. Maar waar ligt de grens?
help
Characterization and sustainability assessment of pineapple‐based cropping systems in Costa Rica: a baseline study for sustainable sourcing of organic pineapple [Studentenverslag]
Gamboa, M.P. \ 2014
help
Identification of actors’ objectives and roles in landscape redesign: a case study in the Hoeksche Waard [Studentenverslag]
Dis, R. van \ 2014
There is a need to develop landscape alternatives taking into account the variety of demands for ecosystem services of the diverse actors involved within a landscape. The future of landscapes is at stake which depends on the cooperation among and per ...
help
Respect voor dieren [Presentatie]
Wagenaar, J.P. \ Holster, H. \ Rossing, W. \ Klinkert, H. \ [2013]
Powerpointpresentatie over duurzame dierlijke productie.
help
Effects of non-inversion tillage for different farming systems on soil structure,water retention and nitrogen mineralization in the Netherlands [Studentenverslag]
Hollemans, T. \ 2012
This thesis report was commissioned by DLV Plant to examine the effect of non-inversion tillage on soil structure. This thesis was part of “Demonstratieproject Niet Kerende Grondbewerking” and “Praktijknetwerk Niet Kerende Grondbewerking”. Measuremen ...
help
Made by Fairtrade : de Fairtrade Gemeente Campagne als impuls voor de Fairtrade markt [Boek]
Voerman, K. \ Hendriksen, A. \ Oosterveer, P. \ Rossing, G. \ 2012
Dit rapport probeert allereerst een overzicht te geven van Fairtrade strategieën door enerzijds het beschrijven van de ontwikkelingsfasen binnen de Fairtrade beweging en anderzijds het belichten van bedrijfsstrategieën op lokaal niveau. Hiermee wordt ...
help
Een ontwerpproces met rekenmodellen voor ruimtelijke planvorming \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Groot, J. \ Jellema, A. \ Rossing, W. \ Stobbelaar, D.J. \ Meer, F. van der \ Loon, E. van \ 2009
Bij het maken van inrichtingsplannen in regio's met veel natuur, landschap en landbouw zijn vele actoren betrokken, zoals boeren, inwoners, landschapbeheerders, toeristen, gemeentelijke en provinciale overheden. Deze partijen hebben vaak verschillend ...
help
Analysis and design of multifunctional agricultural landscapes : a graph theoretic approach [Proefschrift]
Jellema, A. \ 2008
Landschapsfuncties zoals natuurbeheer of het behoud van het landschappelijk karakter kunnen niet worden gerealiseerd op kleine schaal. Dit proefschrift ontwikkelt een model dat de interacties tussen landgebruiksfuncties inzichtelijk maakt op veldnive ...
help
Infectiekansen Phytophthora infestans, gereduceerde doseringen en spuittiming in de praktijk : Thema: Phytophthora infestans : BO-06-008 Plu II EPI 4 [Poster]
Kessel, G. \ Skelsey, P. \ Rossing, W. \ Holtslag, B. \ Werf, W. van der \ 2008
help
Phytophthora bij de bron hard aanpakken \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Evenhuis, B. \ Skelsey, P. \ Bosmans, S. \ Werf, W. van der \ Rossing, W. \ Hoekstra, R. \ Holtslag, B. \ Kessel, G. \ 2007
Phytophthora infestans is, vanuit populatiedynamisch oogpunt, misschien wel een van de meest sprekende voorbeelden van een opportunist (r-strategist) die we in de landbouw kennen. Grote populaties ontstaan tijdens het groeizeizoen en produceren enorm ...
help
Infectiekansen Phytophthora infestans in relatie tot resistentie en fungicideninput : thema: BO-06-427 Phytophthora [Poster]
Skelsey, P. \ Kessel, G. \ Rossing, W. \ Holtslag, B. \ Werf, W. van der \ [ca. 2007]
Beheersing van de aardappelziekte is gebaseerd op veelvuldige toepassing van fungiciden. Doelstelling van dit project was het mogelijk maken van een realistische inschatting van het dagelijkse niveau aan inwaaiende Phytophthora-sporen, ten behoeve va ...
help
Infectiekansen Phytophthora infestans, gereduceerde doseringen en spuittiming in de praktijk : thema: BO-06-427 Phytophthora [Poster]
Skelsey, P. \ Kessel, G. \ Rossing, W. \ Holtslag, B. \ Werf, W. van der \ [ca. 2007]
Doelstelling van dit project is een realistische inschatting te maken van het dagelijkse niveau aan inwaaiende Phytophthorasporen, deze te gebruiken voor spuitadvisering en dit onder praktijkomstandigheden te toetsen
help
Multi-scale modelling of infection pressure from Phytophthora infestans \ Bulletin OEPP : revue de recherche et de technologie phytosanitaires / Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes = EPPO bulletin : a journal of plant protection research and technology / European and Mediterranean Plant Protection Organization [Artikel]
Skelsey, P. \ Werf, W. van der \ Kessel, G.J.T. \ Rossing, W.A.H. \ Holtslag, A.A.M. \ 2007
Management of potato late blight could benefit from prediction of the risk posed to potato fields from external inoculum sources of Phytophthora infestans. Influx of inoculum depends on a complex interplay of population biological, atmospheric and sp ...
help
Simulation of potato late blight in the Netherlands: validation of the blightspace model reveals dichotomy in the epidemiological effects of resistance components \ Proceedings of the tenth workshop of an European network for development of an integrated control strategy of potato late blight : Bologna, Italy, 2nd-5th May 2007 [Hoofdstuk uit boek]
Skelsey, P. \ Werf, W. van der \ Rossing, W.A.H. \ Holtslag, A.A.M. \ 2007
Contribution to Proceedings
help
Urban oriented agriculture: the case of Almere (The Netherlands) \ Changing European farming systems for a better future : new visions for rural areas [Hoofdstuk uit boek]
Stobbelaar, D.J. \ Warnaar, M. \ Jansma, J.E. \ Rossing, W.A.H. \ 2006
New functions for the rural area are important in the changing role of agriculture. Among them: is urban oriented agriculture: agriculture that is aiming at strengthening the ties with citizens. Research on the conditions for the success of this type ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.