Groenekennis

  • externe gebruiker (Let opwarning)
  • Log in as

Records 1 - 20 / 58

  • help
  • uw selectie
  • export

    Bewaar titels

  • attendering
    Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Rotteveel
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Fecale verontreiniging in zwemwater identificeren met DNA-merkers \ H2O online [Artikel]
Heijnen, L. \ Kardinaal, E. \ Rotteveel, S. \ Ruiter, H. \ Leenen, I. \ 2014
DNA-merkers, waarmee de herkomst van fecale verontreinigingen kan worden achterhaald, geven beheerders van zwemwater de mogelijkheid om beter inzicht te krijgen in de relevante vervuilingsbronnen. Hierdoor kunnen ze gerichte maatregelen nemen ter ver ...
help
Integrale natuurontwikkeling op landgoed De Klokkenberg \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Baljon, L. \ Hoedemakers, M.L. \ Rotteveel, M. \ 2012
Landgoed De Klokkenberg in Breda wordt gerenoveerd. Het landgoed ligt in het buitengebied van Breda, op de overgang tussen Mastbos en het Markdal. Extra aandacht gaat uit naar het herstel en ontwikkeling van het Rijksmonument dat bestaat uit een same ...
help
Aardappels, Phytophthora en genetische modificatie: het begin van een mening \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Rotteveel, T. \ 2010
Genetische modificatie zorgt voor veel discussie: technisch, emotioneel, maatschappelijk en politiek. De Comissie Genetische Modificatie (COGEM) adviseert het ministerie van VROM inzake vergunningen voor genetisch gemodificeerde organismen (GGO). De ...
help
Cabomba caroliniana Gray: een subtropische verrassing in Loosdrecht [invasieven in Nederland] \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Valkenburg, J.L.C.H. van \ Rotteveel, A.J.W. \ 2010
Cabomba caroliniana is een onopvallende ondergedoken waterplant die kleine drijfbladeren kan maken die gevolgd worden door kleine, witte en onopvallende bloemen. Pas als de standplaats geheel overwoekerd is, valt de soort op. Eerder is de plant in on ...
help
Het water bewaakt : Rijkswaterstaat monitort waterkwaliteit van Rijn en Maas \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Actuele informatie over kwaliteit rivierwater in Maas en Rijn
Rotteveel, S. \ Steenwijk, J. van \ Beuken, J.P. van den \ 2009
De waterkwaliteit van onze grote rivieren is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. Dit is grotendeels te danken aan een goede wet- en regelgeving en internationale samenwerking in bijvoorbeeld de Maascommissie en de Internationale Commissie te ...
help
Al 12,5 jaar in kerstsferen \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Rotteveel, E. \ 2009
Erik Dijkhof (38) werkt al 12½ jaar bij kwekerij De Buurte in Oene. Deze boomkwekerij is ondertussen uitgegroeid tot een bedrijf van 260 ha met kerstbomen, coniferen, heesters, graszoden en rhododendrons
help
KNPV-Werkgroepen \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Rotteveel, T. \ Os, G. van \ Doorn, J. van \ Scheepers, H. \ Cock, A. de \ Conijn, C. \ Remeeus, P. \ Bruggen, A. S. van \ 2007
Samenvatting van de negen werkgroepen binnen de gewasbescherming. 1). Werkgroep onkruidkunde. 2) Werkgroep bodempathogenen en bodemmicrobiologie. 3) Werkgroep Botrytis. 4) Werkgroep Phytophthora infestans. 5) Werkgroep Phytophthora en Pythium. 6) Wer ...
help
Totaal-effluentbeoordeling toegepast in de praktijk [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roex, E. \ Rotteveel, S. \ Ferdinandy, M. \ Bakker, V. \ 2007
Begin 2007 is de definitieve vervolgstrategie totaal-effluentbeoordeling (TEB) door de nationale NBW-projectgroep TEB vastgesteld. Hierin zijn de kansrijke toepassingen van totaal-effluentbeoordeling uitgewerkt. Er komen geen lozingseisen voor TEB in ...
help
Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen : casus: Ibrahim van zeven weegt 62 kilo \ Nederlands tijdschrift voor dietisten [Artikel]
Rotteveel, J. \ 2006
Ibrahim van zeven kwam 40 kilo aan in drie jaar. Kinderarts Joost Rotteveel en diëtist Berdien van Wezel signaleerden op deze jonge leeftijd al kenmerken van het metabool syndroom. Ingrijpen is van groot belang voor zijn toekomstverwachting
help
Lysichiton americanus Hultén & H.St.John, een imposante indringer \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Peeters - Van der Meijden, K. \ Rotteveel, T. \ 2006
Het betreft hier een moerasplant, die van origine afkomstig is uit Noord-Amerika, die oprukt in Europa. Er zijn vindplaatsen in Duitsland, Zwitserland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen. Tot voor kort was de soort in N ...
help
Ontwikkelingen rond resistente onkruiden: gevaren en beheersmogelijkheden: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Weide, R.Y. van der \ Zeeland, M.G. van \ Timmer, R.D. \ Koster, A.Th.J. \ Mol, E.S.N. \ Rotteveel, A.J.W. \ Bulcke, R. \ 2005
Het optreden van resistentie voor herbiciden bij onkruiden is een gevaarlijke ontwikkeling bnnen de onkruidbestrijding. Door onder andere fusies binnen de gewasbeschermingsindustrie en de kosten voor toelating van middelen, zijn minder middelen met e ...
help
Onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak: themanummer onkruidbeheersing in Nederland, nut en noodzaak \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Lotz, L.A.P. \ Rotteveel, A.J.W. \ Greve, H.J. \ 2005
Dit nummer van 'Gewasbescherming' heeft als thema onkruidbeheersing in Nederland. Met de term onkruidbescherming wordt aangeduid het geheel van preventie- en bestrijdingsmaatregelen die uitgevoerd worden om ongewenste plantengroei tegen te gaan. Een ...
help
Invasieve exotische planten : nieuwe problemen, nieuwe werkwijzen en een ontwikkelend beleid \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Rotteveel, T. \ Krabben, K. van der \ 2005
Sinds kort is het verspreidingsproces van planten in een stroomversnelling geraakt door internationale handel en door de interesse in sierplanten. Een beperkt aantal introducties leidt tot problemen zoals de knolcyperus, de waternavel en de reuzenber ...
help
Invasieve gebiedsvreemde soorten; een toenemende bedreiging \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Steeghs, M. \ Aukema, B. \ Rotteveel, T. \ 2004
Gebiedsvreemde soorten zijn soorten die zich buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied vestigen. Wanneer ze zich bovendien invasief gedragen en zich in korte tijd massaal verspreiden, kunnen ze ecologische, economische en soms ook sociale- of gezond ...
help
Voortgang in de oplossing van de kleine-toepassingen-problematiek in Europa \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Rotteveel, A.J.W. \ Powell, V. \ 2003
Expert Group on Minor Uses is een Expertgroep opgericht door de Europese Commissie met als hoofddoel het verkrijgen van meer gewasbeschermingsoplossingen voor kleine teelten door de coördinatie van onderzoek (chemisch, niet-chemisch en geïntegreerd) ...
help
Evaluatie bestuurlijke afspraken uitvoering MJPG Openbaar Groen : achtergronddocument [Boek]
Loorij, T.P.J. \ Kruijne, R. \ Kamps, J. \ Kempenaar, C. \ Bodingius, P. \ Krabben, K. van der \ Rotteveel, T. \ Ekkes, J. \ Horeman, G. \ Vries, E.A. de \ Spijker, J.H. \ 2003
In 1997 heeft de Rijksoverheid met de sector Openbaar Groen de ´Bestuurlijke Afspraken Uitvoering Meerjarenplan Gewasbescherming Openbaar Groen´ afgesloten. Vanuit de Rijksoverheid zijn LNV, VROM, V&W, Defensie en VWS ondertekenaars en vanuit de sect ...
help
Mengen en alterneren : praktische methoden om resistentieontwikkeling tegen bestrijdingsmiddelen te voorkomen? \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
Rotteveel, A.J.W. \ Gemerden, J.F. van \ 2000
Mengsels van gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt om meer dan een soort schadelijk organisme te doden en om de ontwikkeling van resistentie te voorkomen of te vertragen. De criteria voor mengels worden in dit artikel besproken
help
Als Sherlock Holmes op zoek naar oorzaken van toxiciteit : de toepasbaarheid van Toxicity Identification Evaluation op afvalwater- en waterbodemmonsters \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rotteveel, S. \ Berbee, R.P.M. \ Besten, P.J. \ 1999
Een methode om de oorzaken en mate van toxiciteit van afvalwater en waterbodems te bepalen is getest op de toepasbaarheid in de Nederlandse situatie. De methode bestaat uit simpele refractioneringstechnieken aangevuld met bioassays
help
Als Sherlock Holmes op zoek naar oorzaken van toxiciteit : de toepasbaarheid van Toxicity Identification Evaluation op Nederlandse afvalwater- en waterbodemmonsters [Boek]
Rotteveel, S. \ 1999
help
Genetisch gemodificeerde gewassen en gewasbescherming : is beleidsagendering van dit thema nodig? [Boek]
Baan, H. van de \ Rotteveel, T. \ Vliet, J. van \ 1999
In 1999 was er een toenemende (politieke) belangstelling te constateren voor het thema “Genetisch gemodificeerde gewassen en gewasbescherming”. Dit riep de vraag op of dit thema, naast biotechnologie in het algemeen, een aparte plaats zou moeten krij ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.