help
Designing green and blue infrastructure to support healthy urban living [Boek]
Gehrels, Hans \ Meulen, Suzanne van der \ Schasfoort, Femke \ Bosch, Peter \ Brolsma, Reinder \ Dinther, Daniëlle van \ Geerling, Gertjan \ Goossens, Martin \ Jacobs, Cor \ Jong, Merijn de \ Kok, Sien \ Massop, Harry \ Osté, Leon \ Pérez-Soba, Marta \ Rovers, Vera \ Smit, Annemieke \ Verweij, Peter \ Vries, Barry de \ Weijers, Ernie \ 2016
This report focuses on developing concepts and design principles for blue and green infrastructure that not only support climate resilience but also contribute to a healthy and liveable urban environment. We will first assess the effectiveness of blu ...
help
Kennis voor klimaatbestendige steden \ H2O online [Artikel]
Bosch, P. \ Broks, K. \ Rovers, V. \ 2015
Het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities (CPC) heeft veel kennis opgeleverd over het klimaatbestendig maken van de Nederlandse steden. In de uitvoeringspraktijk spelen waterbeheerders, in samenwerking met gemeenten en andere partijen, een belangr ...
help
Handvatten voor klimaatbestendige steden \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Bosch, P. \ Rovers, V. \ 2015
De kwetsbaarheid voor de effecten van klimaatverandering kan binnen een stedelijk gebied sterk uiteenlopen. Daarop gericht anticiperen is verstandig. Hoofdlijnen uit het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities.
help
Climate proof cities : final report [Boek]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
All cities in the Netherlands, large and small, are vulnerable to the effects of climate change. The degree of vulnerability varies considerably within urban areas. This means that making cities more climate proof can be done most efficiently by taki ...
help
Climate proof cities : eindrapport [Boek]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
Alle steden in Nederland, groot en klein, zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. De mate van kwetsbaarheid varieert nogal binnen het stedelijk gebied. Dat betekent dat het vergroten van de klimaatbestendigheid van steden het meest ef ...
help
Climate Proof Cities: relevant terms and definitions [Boek]
Bosch, P. \ Rovers, V. \ 2014
Alphabetical list of key terms, with explanation of the terms
help
Beleidssamenvatting Climate Proof Cities [Factsheet]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
Alle steden in Nederland, groot en klein, zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. De mate van kwetsbaarheid varieert nogal binnen het stedelijk gebied. Dat betekent dat het vergroten van de klimaatbestendigheid van steden het meest ef ...
help
Hittestress : doelgroep: GGD, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen [Factsheet]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag, en meer droogte perioden. Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van mensen.
help
Waterrobuuste steden : doelgroep: waterschappen, waterbeheerders [Factsheet]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
Veel maatregelen vragen samenwerking tussen verschillende actoren: de verschillende afdelingen binnen een gemeente, waterschap, huiseigenaren, soms bedrijven. Integratie van klimaatadaptatie in andere sectoren is echter niet vanzelfsprekend. Beleidsk ...
help
Klimaatbestendige woningen: doelgroep: woningeigenaren, woningcorporaties [Factsheet]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, vaker extreme neerslag, en meer droogte perioden. Als steden zich hier niet op voorbereiden, heeft dit invloed op de gezondheid van mensen, leefbaarheid van buurten, comfort in woningen en gebouwen, op d ...
help
Klimaatbestendige wijken: doelgroep: projectontwikkelaars, ruimtelijke ordening [Factsheet]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2014
De meest bepalende factoren voor de verschillen tussen wijken zijn de fractie bebouwd oppervlak, verhard oppervlak en de fractie groenoppervlak. Daarnaast heeft de gemiddelde gebouwhoogte een duidelijke invloed, evenals de verhouding tussen gebouwhoo ...
help
Tussentijdse bevindingen klimaatadaptatie in stedelijk gebied : beleidssamenvatting voortgangsrapportage Climate Proof Cities 2013 [Boek]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2013
Het onderzoeksprogramma Climate Proof Cities beoogt de kennis aan te dragen die weloverwogen besluiten over de noodzaak en de tijdigheid van de aanpassingen aan klimaatverandering mogelijk maken. Het onderzoek van het CPC consortium concentreert zich ...
help
Interim findings climate adaptation in urban areas : management summary progress report climate proof cities 2013 [Boek]
Rovers, V. \ Bosch, P. \ Albers, R. \ 2013
The research programme Climate Proof Cities (CPC) aims to provide the knowledge required to make well-considered decisions about the need and timeliness of adaptations to climate change. The CPC consortium’s research focuses on reducing heat strain a ...
help
De synergie van stedelijke klimaatadaptatie en -mitigratie maatregelen : een vijftal maatregelen uitgewerkt voor Rotterdam [Boek]
Bosch, P. \ Broeke, H. ten \ Gjaltema, J. \ Pástor, A. \ Rovers, V. \ 2013
In dit rapport wordt voor vijf maatregelen met zowel een gunstig effect op adaptatie aan klimaatverandering als op mitigatie van klimaatvernadering het adaptatie- en mitigatie effect gekwantificeerd. Dit zijn: 1) sproeien van daken; 2) warmte-koude o ...
help
Lagere kosten en minder emissie : laag eiwit in vleesvarkenvoeders \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
De Sutter, J. \ Rovers, M. \ 2012
Verlagen van het eiwitniveau in voeders is zowel interessant voor de diergezondheid als vanwege de kostprijs. De huidige prijzen voor grondstoffen maken het verlagen van het eiwitniveau interessanter dan ooit te voren. Een lager eiwitniveau levert ee ...
help
Verlagen van eiwit voor gezondere varkens \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Sutter, J. de \ Rovers, M. \ 2011
Sinds een aantal jaren wordt getracht om het eiwitniveau in diervoerders te verlagen met als doel het beperken van zowel de prijs van het voer als de uitstoot naar het milieu. Gebruik van laageiwitvoer komt echter ook de gezondheid van de varkens ten ...
help
Milieueffecten van maatregelen gewasbescherming [Boek]
Spruijt, J. \ Spoorenberg, P.M. \ Rovers, J.A.J.M. \ Slabbekoorn, J.J. \ Kool, S.A.M. de \ Vlaswinkel, M.E.T. \ Heijne, B. \ Hiemstra, J.A. \ Nouwens, F. \ Sluis, B.J. van der \ 2011
In de in dit werkdocument beschreven modelstudie zijn berekeningen uitgevoerd over 15 teelten in de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen fruitteelt en boomkwekerij. De milieueffectiviteit van de maatregelen is getoetst aan de hand van ...
help
Beetle eater: beheersing aspergekever [Poster]
Broek, R. van den \ Rovers, J. \ Willems, J. \ Bax, J. \ 2011
Poster met onderzoeksinformatie. Doel van het onderzoek is nagaan of de Beetle eater (grote stofzuiger) kan worden ingezet bij de beheersing van de aspergekever.
help
Groenbemesterkeuze bij schadelijke aaltjes in aardbei, prei, Chinese kool, peen, sla en asperge [Boek]
Hoek, H. \ Korthals, G. \ Rovers, J. \ cop. 2010
Groenbemesters zijn onmisbaar om de bodem in goede conditie te houden. Een groenbemester levert organische stof aan de bodem, verbetert de bodemvruchtbaarheid en bevordert een goede structuur. Sommige groenbemesters kunnen bij tijdige inzaai de reste ...
help
Mogelijkheden om milieubelasting en kosten van gewasbescherming te verlagen [Boek]
Spruijt, J. \ Spoorenberg, P.M. \ Rovers, J.A.J.M. \ Slabbekoorn, J.J. \ Kool, S.A.M. de \ Vlaswinkel, M.E.T. \ 2010
De milieubelasting door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is tussen 1998 en 2005 flink gedaald, maar is nog steeds hoger dan de normen voor waterkwaliteit. Onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving onderzochten daarom in opdracht va ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.