help
Zuinigste bedrijven vier keer energiezuiniger \ Geitenhouderij : tweemaandelijks blad voor alle geitenhouders [Artikel]
Ruitenberg, G. \ 2019
Het energieverbruik per 1.000 kg melk is op grote bedrijven lager dan op kleine bedrijven. Dat valt te concluderen uit de energiescans die bijna tweehonderd melkgeitenbedrijven in 2018 hebben ingevuld voor Duurzame GeitenZuivelKeten (DGZK).
help
Energie besparen in de stal : Ontdek wat er zoal mogelijk is! [Brochure]
Ruitenberg, G. \ Well, E. van \ Veenenbos, M. \ 2019
help
Verkenning mogelijkheden voor verlagen van het energiegebruik in de melkveehouderij : eindrapportage [Boek]
Ruitenberg, G. \ Jacobs, R. \ 2014
De doelstelling van deze verkenning is in kaart te brengen welk gas- en elektriciteitsverbruik haalbaar is op een melkveehouderijbedrijf bij het toepassen van nu beschikbare in de praktijk beproefde energiezuinigste technieken. Vervolgens wordt zicht ...
help
Profijt van de overheid : de personele verdeling van gebonden overheidsuitgaven in 1999 [Boek]
Pommer, E. \ Jonker, J.J. \ Ruitenberg, L. \ 2003
help
Reuzenmol graaft door Het Groene Hart : tunnelboormachine gebouwd in Frankrijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ruitenberg, J. \ 2001
De inzet en het ontwerp van een speciaal gebouwde tunnelboormachine voor de West-Hollandse zandformaties over een traject van ruim 7 km
help
Diergeneeskunde op weg naar de 21ste eeuw : een overzicht van de diergeneeskunde van 1960 tot heden, met een vooruitblik naar de toekomst \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Ruitenberg, E.J. \ 1995
help
Profijt van de overheid III : de verdeling van gebonden inkomensoverdrachten in 1991 [Boek]
Pommer, E. \ Ruitenberg, L. \ 1994
help
Developing new recommendations for nitrogen fertilisation of intensively managed grassland in The Netherlands \ Aspects of applied biology... [Artikel]
Oenema, O. \ Wopereis, F.A. \ Ruitenberg, G.H. \ 1992
help
Berekende optimale stikstofbemesting voor grasland als functie van grondsoort [Boek]
Ruitenberg, G.H. \ Wopereis, F.A. \ Oenema, O. \ 1991
help
Profijtbeleid \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Pommer, E.J. \ Ruitenberg, L.W. \ Kam, C.A. de \ 1990
De overheid oefent invloed uit op de inkomensverdeling door o.a. het ter beschikking stellen van goederen en diensten beneden de kostprijs. Deze tertiaire inkomensoverdrachten worden betrekkelijk evenredig over de verschillende inkomstenklassen verde ...
help
Immunologie van gastro-intestinale helminthinfecties II. Mechanismen van T-cel-gemedieerde overgevoeligheid in muizen geinfecteerd met de intestinale helminth Trichinella spiralis \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Parmentier, H.K. \ Ruitenberg, E.J. \ Weger, R.A. de \ 1990
Overgevoeligheidsreacties in de darm gedurende parasitaire helminthinfecties zijn T-cel-gemedieerde processen. Relatief weinig is bekend over de identiteit van T-cellen verantwoordelijk voor en betrokken bij de initiatie en regulatie van de darmontst ...
help
Profijt van de overheid in 1983 [Boek]
Ruitenberg, L. \ Kam, F. de \ Pommer, E. \ 1989
help
De Gemeentelijke Sociale Dienst in perspectief [Boek]
Schoemakers - Salkinoja, I. \ Hessing - Wagner, J. \ Ruitenberg, L. \ 1988
help
Taal en teken in de immunologie \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Ruitenberg E.J. \ 1988
In deze rede (uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Veterinaire Immunologie van de RU, Utrecht) wordt ingegaan op enkele wetenschappelijke en maatschappelijke aspecten van de immunologie
help
Beheersovereenkomsten in de polder Kamerik-Mijzijde [Studentenverslag]
Braaksma, R. \ Koeier, T. de \ Neefjes, J. \ Ruitenberg, G. \ 1986
help
Histologisch onderzoek : belangrijke parameter in de controle van het gebruik van anabolica. Verleden, heden, toekomst? \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Garbis - Berkvens, J.M. \ Kroes, R. \ Vos, J.G. \ Ruitenberg, E.J. \ 1985
De histologische methoden (methoden, gebaseerd op veranderingen in bepaalde weefsels) worden beschreven, die sinds 1967 gebruikt worden om de toepassing van stoffen met een oestrogene werking (vrouwelijke geslachtshormonen, die groeibevorderend werke ...
help
Biotechnologie en vaccinbereiding \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Ruitenberg, E.J. \ Wezel, A.L. van \ 1984
De ontwikkelingen in de biotechnologie bieden mogelijkheden voor betere traditionele vaccins en vaccins tegen (tropische) parasitaire infektieziekten
help
Immunologie: oogst van twee decennia immunologisch onderzoek \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Ruitenberg, E.J. \ Elgersma, A. \ Steerenberg, P.A. \ 1983
Historisch overzicht van de ontwikkeling in de laatste 20 jaar van de veterinaire immunologie
help
Immunologische afweer en ontsteking bij parasitaire infecties. De rol van de eosinofiele granulocyt \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Ruitenberg, E.J. \ 1983
Kort overzicht van de literatuur over het onderzoek in vitro naar het werkingsmechanisme van deze soort witte bloedlichaampjes in het afweersysteem
help
Wettelijke regelingen met betrekking tot de distributie : a) minimumprijzen, b) consumentencrediet (verleend door of via bemiddeling van detaillisten) [Boek]
Lankheet, B.M. \ Ruitenberg, A.A. \ Vries, A.M. de \ 1982
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.