help
Standaardlijst namen zoetwatervissen van Nederland en Vlaanderen anno 2019 : achtergronddocument [Boek]
Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ Veenvliet, P. \ Emmerik, W. van \ Roos, M. \ Kouwets, F. \ Verreycken, H. \ Ruiter, R. de \ Buijse, T. \ 2019
De namen van soorten veranderen geregeld als gevolg van nieuwe inzichten die ontstaan, onder andere door wetenschappelijke studies. Veel van de huidige wetenschappelijke namen stammen uit de 18e eeuw. De meeste Nederlandse namen zijn opgetekend in Sc ...
help
Export composition and educational attainment in Indonesia : panel studie on sectoral growth of value added exports as a driver of investments in human capital [Studentenverslag]
Ruiter, Esmée \ 2019
help
Vissen genaamd \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ Veenvliet, P. \ Emmerik, W. van \ Roos, M. \ Kouwets, F. \ Verreycken, H. \ Ruiter, R. de \ Buijse, T. \ 2019
Namen van soorten veranderen geregeld als gevolg van nieuwe inzichten die ontstaan door wetenschappelijke studies. Tegelijkertijd is er sinds de vorige eeuw sprake van een sterke uitbreiding van onze zoetwatervisgemeenschap. Het betreft hier vooral u ...
help
Standaardlijst namen zoetwatervissen van Nederland en Vlaanderen anno 2019 \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ Veenvliet, P. \ Emmerik, W. van \ Roos, M. \ Kouwets, F. \ Verreycken, H. \ Ruiter, R. de \ Buijse, T. \ 2019
Namen van soorten veranderen geregeld als gevolg van nieuwe inzichten die ontstaan door wetenschappelijke studies. Vanaf het einde van de 20e eeuw heeft er ook een sterke uitbreiding van onze zoetwatervisgemeenschap plaatsgevonden met exotische soort ...
help
Vissen in de lift \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Ruiter, D. de \ 2019
Het vrij kunnen migreren tussen verschillende leefgebieden is voor veel vissen van levensbelang. Gelukkig staat vismigratie bij waterbeheerders hoog op de agenda en worden migratiebelemmeringen door de aanleg van vispassages in een hoog tempo geslech ...
help
Leeromgeving Haarlem: hernieuwde kennismaking tussen ruimtelijke ordening en ondergrond \ Water governance [Artikel]
Duijn, M. \ Bouma, G. \ Someren, M. van \ Ruiterman, G. \ Ruiter, J. de \ 2017
Onder druk van een toenemende verstedelijking, klimaatverandering, het energievraagstuk en de behoefte aan een goede kwaliteit van de leefomgeving staat Haarlem voor een flinke opgave. De ondergrondse ruimte levert een belangrijk aandeel om deze opga ...
help
Multifunctionele heidecorridor op landgoed Ullerberg \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Buiting, R. \ Ruiter, P. de \ Kok, C. \ 2017
Landgoed Ullerberg wil graag een 9 holes golfbaan aanleggen op eigen grondgebied. Volgens de provincie past dat echter niet bij de Natura 2000-doelstellingen. Maar door de koppeling van de golfbaan aan de natuurbrandpreventie, een ecologische verbind ...
help
Nieuw DNA-instrument voor opsporen van ziekte van Weil bacteriën en de bron in oppervlaktewater \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Becker, E. \ Ruiter, H. \ Ahmed, A. \ Goris, M. \ Wullings, B. \ Kardinaal, E. \ 2017
Het is met de ontwikkelde (e)DNA-methodes mogelijk om de aanwezigheid van leptospiren en de bruine rat in oppervlaktewatermonsters aan te tonen. Uit het huidige onderzoek blijkt echter ook dat de sporen van de bruine rat en leptospiren zowel gezamenl ...
help
Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij [Boek]
Ruiter, M. \ Rougoor, C. \ 2017
De media besteden de laatste jaren veel aandacht aan de veehouderij en aan de mogelijke risico’s daarvan voor de volksgezondheid. Nieuwe berichten hierover volgen elkaar in hoog tempo op. De Brabantse Milieufederatie krijgt regelmatig vragen van vero ...
help
Smart transport in Amsterdam to reduce air pollutants [Studentenverslag]
Ruiter, Janine de \ 2017
help
Intercalibration report for benthic invertebrate fauna of the North East Atlantic Geographical Intercalibration Group for Coastal waters, Waddensea type (NEA 3/4) [Boek]
Van Hoey, Gert \ Witt, Jan \ Heyer, Karin \ Loon, Willem \ Ruiter, Hans \ Bonne, Wendy \ Salas Herrero, Fuensanta \ 2016
help
Met DNA visstand monitoren op de grote rivieren \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Patberg, W. \ Warmink, J. \ Wullings, B. \ Kardinaal, E. \ Ruiter, H. \ 2016
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht waterbeheerders onderzoek te doen naar de visstand. Door het grotendeels verdwijnen van de commerciële aalvisserij op de rijkswateren is de passieve vismonitoring (gebruik maken van gegevens van de vis ...
help
Met DNA visstand monitoren op de grote rivieren \ H2O online [Artikel]
Patberg, W. \ Warmink, J. \ Ruiter, H. \ Wullings, B. \ Kardinaal, E. \ 2016
De KRW verplicht waterbeheerders onderzoek te doen naar de visstand. Door het grotendeels verdwijnen van de commerciële aalvisserij op de rijkswateren is de passieve vismonitoring (gebruik maken van gegevens van de vissers) onder druk komen te staan. ...
help
Hoe reproduceerbaar is een baggervolumebepaling? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Wolff, M. \ Ruiter, G. \ Hussem, H. \ Ritskes, G. \ 2016
Bij het inmeten van het volume slib blijkt dat het bepalen van de over- gang slib naar vaste bodem een grote spreiding laat zien. Dit hangt niet zozeer af van de toegepaste meettechniek, maar vooral van de persoon die de metingen uitvoert en zijn int ...
help
Which factors will help women to set more realistic weight loss goals [Studentenverslag]
Ruiter, Rudy \ 2016
help
Antibiotic use in Brazilian broiler and pig production: an indication and forecast of trends [Boek]
Bokma, M. \ Bondt, N. \ Neijenhuis, F. \ Mevius, D. \ Ruiter, S. \ 2014
To gain insight in antibiotic use in relation to imported products the current use of antibiotics in pork and broiler production in Brazil are identified and trend forecasting of antibiotic use in the coming 3-5 years is performed.
help
Fecale verontreiniging in zwemwater identificeren met DNA-merkers \ H2O online [Artikel]
Heijnen, L. \ Kardinaal, E. \ Rotteveel, S. \ Ruiter, H. \ Leenen, I. \ 2014
DNA-merkers, waarmee de herkomst van fecale verontreinigingen kan worden achterhaald, geven beheerders van zwemwater de mogelijkheid om beter inzicht te krijgen in de relevante vervuilingsbronnen. Hierdoor kunnen ze gerichte maatregelen nemen ter ver ...
help
Het verhaal achter het koraal : nieuwe soorten in de aquacultuur \ Aquacultuur [Artikel]
Ruiter, J. de \ Chatzipanagiotou, R. \ 2014
Koraalriffen zijn cruciaal voor natuurbehoud en leveren belangrijke voordelen op voor de mens. Deze ecosystemen worden bedreigd door allerlei invloeden en hebben daarom bescherming nodig. Eén van de hete hangijzers is het wegvangen van vissen en kora ...
help
The landscape at your service : spatial analysis of landscape services for sustainable development [Proefschrift]
Gulickx, M. \ 2013
De mens beheert en verandert het landschap om diverse producten en diensten te verkrijgen en te versterken. Deze producten en diensten, landschapsdiensten genoemd, leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Interacties tussen sociale (mensel ...
help
Low investment in sexual reproduction threatens plants adapted to phosphorus limitation \ Nature : international journal of science [Artikel]
Fujita, Y. \ Olde Venterink, H. \ Bodegom, P.M. van \ Douma, J.C. \ Heil, G.W. \ Hölzel, N. \ Jabłońska, E. \ Kotowski, W. \ Okruszko, T. \ Pawlikowski, W. \ Ruiter, P.C. de \ Wassen, M.J. \ 2013
Plant species diversity in Eurasian wetlands and grasslands depends not only on productivity but also on the relative availability of nutrients, particularly of nitrogen and phosphorus. Here we show that the impacts of nitrogen:phosphorus stoichiomet ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.