help
Hou je grasland vrij van onkruid \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Vanden Nest, Th. \ Colman, A. \ Ryckaert, I. \ Hubrecht, L. \ 2019
Het aantal middelen dat beschikbaar is voor gewasbescherming zit al enkele jaren in een dalende lijn. Dat geldt ook voor producten bestemd voor gebruik in grasland. Door bedachtzaam om te gaan met de nog beschikbare middelen voorkomen we problemen di ...
help
Jongveeopfok : Dossier \ Boer&tuinder : weekblad voor leden van Boerenbond [Artikel]
Frijlink, M. \ Colman, A. \ Hubrecht, L. \ Ryckaert, I. \ Vandaele, L. \ Louwagie, I. \ 2019
Goed begonnen is kalf gewonnen ; Naar een beter jongvee- en transitiemanagement
help
Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen \ Management&techniek [Artikel]
Colman, A. \ Demeyere, A. \ Ryckaert, I. \ Hubrecht, L. \ 2018
Sinds enkele jaren gelden nieuwe regels inzake gewasbescherming als gevolg van een Europese richtlijn over duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zo wordt de toepassing van Integrated Pest Management (IPM) verplicht. In dit artikel worden de ...
help
Smart farming in de rundveehouderij \ Management&techniek [Artikel]
Colman, A. \ Ryckaert, I. \ 2018
Er worden veel sensoren ontwikkeld die nieuwe toepassingen mogelijk maken. Deze ontwikkeling past in het kader van de toenemende omvang van de bedrijven en de steeds beperktere beschikbaarheid van arbeid en tijd.
help
Biogassector haalt doelstelling 2020 \ Management&techniek [Artikel]
Decorte, M. \ Tessens, S. \ Ryckaert, B. \ De Dobbelaere, A. \ 2017
Een van de belangrijkste bevindingen in het Voortgangsrapport 2017 van Biogas-E is dat de groenestroomproductie uit biogas voor het eerst stijgt boven de subdoelstelling voor groene stroom uit biogas tegen 2020. Nochtans bleef het aantal grootschalig ...
help
Dossier Start van het maïsseizoen \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ Halewyck, J. \ Ryckaert, B. \ Meers, E. \ 2016
In dit Dossier Start van het maïsseizoen de volgende artikelen: 1 Aandacht voor bodembewerking bij maïs. 2 Hoe past maïsteelt in de vergroening? 3 Kunstmestvervangers bij maïsteelt.
help
Levensproductie bij melkvee [Boek]
Anthonissen, Alfons \ Decuypere, Evelien \ Ryckaert, Ivan \ 2016
help
Spuiwater, een onbenutte kunstmestvervanger \ Management&techniek [Artikel]
Van Elsacker, S. \ Lebuf, V. \ Ryckaert, B. \ Ghekiere, G. \ Bossin, S. \ 2013
Zure luchtwassers zijn allang geen uitzondering meer in Vlaanderen. Ze produceren spuiwater dat het statuut van kunstmest heeft. Er zijn echter weinig landbouwers die het ook zo aanwenden. Om misverstanden uit de wereld te helpen, zetten we de feiten ...
help
Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart! [Website]
Rombouts, G. \ Ryckaert, I. \ Hubrecht, L. \ Braekman, P. \ Abts, M. \ [2013]
Landbouw en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Veel biodiversiteit is afhankelijk van landbouw en landbouwlandschappen, denk maar aan weide- en akkervogels. Omgekeerd kan biodiversiteit u als landbouwer hee ...
help
Melkvee en klauwgezondheid [Boek]
Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Chow, T.T. \ 2013
In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste managementmaatregelen voor een optimale klauwgezondheid. Het begint bij het ontwerp van de stal. Met regelmaat de boxen en de roosters schoonmaken, houdt ook de koeien en hun klauwen s ...
help
Praktijkgids landbouw en natuur : module rundvee, grasland en andere voedergewassen : 5 perceelsranden \ Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart! [Hoofdstuk uit boek]
Demeulemeester, K. \ Janssen, K. \ Hubrecht, L. \ Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Braekman, P. \ Rombouts, G. \ [2012]
In de afgelopen decennia zijn steeds meer kleine landschapselementen zoals bosjes, bermen, ruigten, hagen, solitaire bomen uit het landbouwlandschap verdwenen. Langzaamaan is het besef gegroeid dat hierdoor ongemerkt ook de leefomgeving van veel nutt ...
help
Praktijkgids landbouw en natuur : module rundvee, grasland en andere voedergewassen : 3 mais \ Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart! [Hoofdstuk uit boek]
Demeulemeester, K. \ Janssen, K. \ Hubrecht, L. \ Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Braekman, P. \ Rombouts, G. \ [2012]
Hieronder: bevording bodemleven; minder gewasbeschermingsmiddelen is goed voor portemonnee en natuur/milieu!; maatregelen die flora en fauna ten goede komen; landschappelijke integratie maisteelt
help
Praktijkgids landbouw en natuur : module rundvee, grasland en andere voedergewassen : 7 agroforestry \ Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart! [Hoofdstuk uit boek]
Demeulemeester, K. \ Janssen, K. \ Hubrecht, L. \ Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Braekman, P. \ Rombouts, G. \ [2012]
Hieronder: wat is agroforestry?; wat zijn de voordelen van agroforestry?; wat zijn de (vermeende) hinderpalen bij agroforestry?; wat met de rechtzekerheid?; hoe gaat u best praktisch te werk?; subsidie van de Vlaamse overheid; meer informatie
help
Praktijkgids Landbouw en Natuur : module rundvee, grasland en andere voedergewassen : 4 andere voedergewassen \ Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart! [Hoofdstuk uit boek]
Demeulemeester, K. \ Janssen, K. \ Hubrecht, L. \ Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Braekman, P. \ Rombouts, G. \ [2012]
Hieronder: boeren met vlinderbloemigen; bieden eiwithoudende gewassen kansen voor eigen eiwitvoorziening?; voederbieten verdienen meer aandacht; granen, deegrijp inkuilen of geheleplantensilage (GPS); vezelhennep: structuurbron voor melkvee?
help
Praktijkgids landbouw en natuur : module rundvee, grasland en andere voedergewassen : 2 graslanden \ Praktijkgids landbouw en natuur : natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart! [Hoofdstuk uit boek]
Demeulemeester, K. \ Janssen, K. \ Hubrecht, L. \ Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Braekman, P. \ Rombouts, G. \ [2012]
Weiden en graslanden nemen in Vlaanderen een belangrijke oppervlakte in. Ze zorgen samen met akkers voor open ruimte en vormen de biotoop van een grote verscheidenheid aan levensvormen.
help
Ruwvoedermelkproductie en zijn economische impact [Boek]
Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ 2012
In de gespecialiseerde melkveehouderij worden grote bedrijfsverschillen vastgesteld inzake het inkomen per liter geproduceerde melk. Er is ook een fluctuatie over de jaren heen. Dit laatste wordt veroorzaakt door diverse factoren waar de individuele ...
help
Melkveevoeding [Boek]
Ryckaert, I. \ De Brabander, D. \ 2011
De totale voederkosten van het melkvee bedragen meer dan 50% van de totale kostprijs van de melk. Het is dus duidelijk dat een oordeelkundige voeding grote aandacht verdient. Lage voederkosten per eenheid product kunnen slechts gerealiseerd worden al ...
help
Inkomensverschillen op melkveebedrijven : verklarende parameters [Boek]
Ryckaert, I. \ Anthonissen, A. \ Coulier, T. \ 2011
De fluctuatie van de melkprijzen en daarmee samenhangend de inkomensvorming in de melkveehouderij nemen toe. Het inkomen in de melkveehouderij fluctueert natuurlijk van het ene jaar t.o.v. het andere. Naast de fluctuatie van het inkomen van het ene o ...
help
Melkveevoeding [Boek]
Ryckaert, I. \ De Brabander, D. \ De Campeneere, S. \ 2007
Deze brochure probeert handvatten te geven aan de melkveehouder, om te komen tot een betere en meer uitgebalanceerde voeding voor het melkvee. De voederkosten van het melkvee bedragen meer dan 50% van de kostprijs van de melk. Het is dus duidelijk da ...
help
Landbouw en energie [Boek]
Ryckaert, I. \ Holmstock, K. \ Tsang Tsey Chow \ 2006
Deze brochure tracht een praktisch overzicht te geven van bestaande energiebesparende technieken en technologieën voor het gebruik van hernieuwbare energie die van toepassing kunnen zijn in de land- en tuinbouw
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.