help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2019 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2018-versie [Boek]
Dijk, W. van \ Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Oenema, J. \ Conijn, J.G. \ Vellinga, Th.V. \ Boer, J. de \ Haan, M.H.A. de \ Verloop, J. \ 2020
help
Stikstof-en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren : herziening excretieforfaits Meststoffenwet 2019 [Boek]
Bikker, P. \ Šebek, L.B. \ Bruggen, C. van \ Oenema, O. \ 2019
Om de uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest te berekenen, kunnen veehouders gebruik maken van de zogenoemde forfaitaire productienormen of excretieforfaits in de Uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet. Deze forfaitaire productie g ...
help
PAS Update aanvullende reservemaatregelen Landbouw [Boek]
Groenestein, K. \ Ogink, N. \ Ellen, H. \ Šebek, L. \ Bruggen, C. van \ Huijsmans, J. \ Vermeij, I. \ 2019
De stikstofdepositie in veel Natura2000-gebieden in Nederland is hoger dan gewenst. Dit heeft geleid tot een impasse in economische ontwikkeling van onder meer de veehouderij. Voor de drie sectorclusters Verkeer en Vervoer, Industrie en Energie en de ...
help
Energiebehoefte van droogstaande en lacterende Holstein Friesian koeien [Boek]
Spek, J.W. \ Šebek, L.B. \ 2019
De Kringloopwijzer (KLW) is het belangrijkste rekeninstrument binnen de Nederlandse melkveehouderij om benutting van stikstof en fosfaat op individuele melkveebedrijven te monitoren. Het Nederlandse netto energiewaarderingssysteem voor herkauwers (he ...
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2018 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2017-versie [Boek]
Schröder, J. J. \ Šebek, L. B. \ Oenema, J. \ Conijn, J. G. \ Vellinga, Th \ Boer, J. de \ 2019
help
Jaarrond gemiddeld fosforgehalte in melk : jaarrond monitoren van het P-gehalte in melk van de Nederlandse melkveestapel en de mogelijkheid het P-gehalte in melk te schatten uit andere melkbestanddelen [Boek]
Koning, Lisanne \ Šebek, Léon \ Dijkstraat, Jan \ 2019
The Dutch dairy sector has difficulty staying below the European maximum of phosphate excretion by cattle. Phosphorus (P) excretionis calculated by subtracting P in milk and P used for growth from P intake via feed. P in milk accounts for approximate ...
help
Effect of rumen degradable protein in concentrate on cow performance with two grazing strategies in 2016 and 2017 : feeding trials supplemental feeding with grazing [Boek]
Zom, Ronald \ Bannink, André \ Šebek, Léon \ 2019
Two grazing experiments were carried out to investigate the effects of 1. Compartmented continuous grazing 2. Strip grazing and 3. Protein supplementation strategy (Low and High rumen degradable protein (RDP) and high RDP plus additional metabolisabl ...
help
KringloopWijzer nader bekeken : toepasbaarheid van de Kringloopwijzer voor melkveebedrijven die duidelijk verschillen van het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf, waaronder bedrijven met een extensievere bedrijfsvoering [Boek]
Šebek, L. \ Schooten, H. van \ Bassa, B. \ Dijk, C. van \ 2018
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2017 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie [Boek]
Schröder, J. J.. \ Šebek, L. B.. \ Oenema, J. \ Conijn, J. G.. \ Boer, J. de \ 2018
help
Reductie van ammoniak- en methaanemissie via het voerspoor : onderzoek naar de wisselwerking tussen de excretie van Totaal Ammoniakaal Stikstof (TAN) en de emissie van enterisch methaan (CH4) op de Koeien&Kansen praktijkbedrijven in de periode 2010-2013 [Boek]
Spek, J.W. \ Klop, A. \ Šebek, L.B. \ 2017
help
Rekenregels van de KringloopWijzer 2016 : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 2015-versie [Boek]
Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Oenema, J. \ Conijn, J.G. \ Boer, J. de \ 2017
Kringloopwijzer actualisatie
help
Vermindering van ammoniakemissie door voermaatregelen bij melkvee : experimenteel onderzoek op Dairy Campus [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Klop, A. \ Riel, J.W. van \ Zonderland, J.L. \ Šebek, L.B.W. \ Ogink, N.W.M. \ 2017
help
Rekenregels van de KringloopWijzer : achtergronden van BEX, BEA, BEN, BEP en BEC: actualisatie van de 4 maart 2014 versie [Boek]
Schröder, J.J. \ Šebek, L.B. \ Reijs, J.W. \ Oenema, J. \ Goselink, R.M.A. \ Conijn, J.G. \ Boer, J. de \ 2016
Bijgaand rapport beschrijft de rekenregels van de KringloopWijzer. De KringloopWijzer is een model waarmee agrarische ondernemers op basis van hun eigen bedrijfsgegevens een schatting kunnen maken van de benutting van aangevoerde nutriënten, met name ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.