help
Nestelmogelijkheden voor solitaire bijen in bodems van bloemrijke bermen : een vergelijkend onderzoek tussen ingezaaide en niet-ingezaaide bermen in de gemeente Sint Anthonis [Boek]
Sanders, Dianne \ Groot, G. Arjen de \ Goedhart, Paul W. \ Dimmers, Wim J. \ Kats, Ruud van \ Scheper, Jeroen \ Hanegraaf, Marjoleine \ Roessink, Ivo \ 2020
Er zijn sterke aanwijzingen dat zowel de aantallen als de soortendiversiteit van bestuivers de laatste decennia sterk achteruit zijn gegaan. Een speerpunt van de Nationale Bijenstrategie is het verbeteren van het leefgebied van wilde bijen en andere ...
help
Lerende evaluatie van het Natuurpact 2020 : gezamenlijk de puzzel leggen voor natuur, economie en maatschappij : tweede rapportage [Boek]
Folkert, Rob \ Bouwma, Irene \ Kuindersma, Wiebren \ Hoek, Dirk-Jan van der \ Gerritsen, Alwin \ Kunseler, Eva \ Buijs, Arjen \ Broekhoen, Saskia van \ Knegt, Bart de \ Aalbers, Carmen \ Kamphorst, Dana \ Doren, Didi van \ Klaassen, Pim \ Wit-de Vries, Esther de \ Roelofsen, Hans \ Agricola, Herman \ Os, Jaap van \ Frissel, Joep \ Donders, Josine \ Verwoerd, Lisa \ Giesen, Paul \ Sanders, Marlies \ Goossen, Martin \ Nuesink, Nienke \ Arnouts, Rikke \ Boer, Tineke de \ Dam, Rosalie van \ 2020
help
Monitoringsrapportage NSL 2019 : stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit [Boek]
Smet, P.A.M. de \ Visser, S. \ Valster, N.L. \ Schuch, W.J.L. \ Wesseling, J.P. \ Hooydonk, P.R. van \ Beld, W.A. van den \ Drukker, D. \ Groot Wassink, H. \ Sanders, A. \ 2019
help
Natuurrapportage Zeeland 2019 [Boek]
Boddeke, Paul \ Boudewijn, Theo \ Helsdingen, Arda van \ Lensink, Rob \ Röell, Ineke \ Roelofsen, Hans \ Sanders, Marlies \ Schütt, Jeroen \ Wamelink, Wieger \ Zee, Friso van der \ Soomers, Hester \ 2019
Het verhaal van Zeeland, ‘land in zee’, is zichtbaar in het landschap. De eeuwige strijd tegen en met het water, het leven met en rondom het water, alles heeft zijn sporen in het Zeeuwse landschap en de natuurgebieden nagelaten. De Provincie Zeeland ze ...
help
Convention on biological diversity : sixth national report of the Kingdom of the Netherlands [Boek]
Sanders, M.E. \ Henkens, R.J.H.G. \ Slijkerman, D.M.E. \ 2019
Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Het grootste deel van het landoppervlak van het land is zeer productieve landbouwgrond. Er is weinig of geen gebied dat ongerept kan worden genoemd, hoewel hoge biodiversiteitswaarden zeker w ...
help
Oneto kleindierenshow 2018 \ Kleindier magazine : avicultura fokkersbelangen : voor liefhebbers van konijnen, cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sier-, en watervogels en sierduiven [Artikel]
Stals, M. \ Overbeek, A.J. \ Sanders, E. \ 2019
De uitspraak ‘Oneto niet de grootste wel de gezelligste’ was het afgelopen jaar weer helemaal waar. Reeds jaren is de afdeling hoenders, dwerghoenders, sier- en watervogels het grootste onderdeel van deze show. De sierduivenliefhebbers hadden extra i ...
help
Acceptance of new sanitation : the role of end-users' pro-environmental personal norms and risk and benefit perceptions \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Poortvliet, P.M. \ Sanders, L. \ Weijma, J. \ Vries, J.R. de \ 2018
Current sanitation systems are inherently limited in their ability to address the new challenges for (waste)water management that arise from the rising demand to restore resource cycles. These challenges include removal of micropollutants, water (re) ...
help
Monitoringsrapportage NSL 2018 : Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit [Boek]
Rutledge-Jonker, S. \ Wesseling, J.P. \ Nguyen, P.L. \ Visser, S. \ Hooydonk, P.R. \ Groot Wassink, H. \ Sanders, A/ \ 2018
help
Nieuwe perspectieven door bioraffinage : efficiëntere winning, minder kosten, meer milieuwinst \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Sanders, J. \ 2018
Kleinschalige bioraffinage verhoogt de opbrengstwaarde van de geteelde producten. Tevens recyclet het proces een groot deel van de mineralen op eigen grond. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor het biologisch verbouwen van suikerbieten, fabrieksaardap ...
help
Voortgang realisatie natuurnetwerk : technische achtergronden bij de digitale Balans van de Leefomgeving 2018 [Boek]
Sanders, M.E. \ 2018
Om de achteruitgang in biodiversiteit en het areaal natuur te stoppen en weer te herstellen, werkt de overheid met haar partners in Nederland aan de realisatie van een samenhangend netwerk van bestaande en nieuw te ontwikkelen grotere natuurgebieden. ...
help
Maatschappelijke initiatieven voor natuur en biodiversiteit : een schets van de reikwijdte en ecologische effecten en potenties van maatschappelijke initiatieven voor natuur in feiten en cijfers [Boek]
Sanders, M.E. \ Langers, F. \ Henkens, R.J.H.G. \ Donders, J.L.M. \ Dam, R.I. van \ Mattijssen, T.J.M. \ Buijs, A.E. \ 2018
Voor de Balans van de Leefomgeving willen we weten welke feiten en cijfers bekend zijn over maatschappelijke activiteiten, initiatieven en functiecombinaties voor natuur en biodiversiteit en wat de bijdrage hiervan is om de biodiversiteit te verbeter ...
help
Developing a role for Rhizopus oryzae in the biobased economy by aiming at ethanol and cyanophycin coproduction [Proefschrift]
Meussen, Bas Johannes \ 2018
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
HiPerGreen : High Precision Greenhouse Farming [Boek]
Simmonds, William \ Fesselet, Lucien \ Sanders, Bram \ Ramsay, Chris \ Heemskerk, Cock \ 2017
help
Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2016 : trends, benchmarken bedrijven en dierenartsen [Boek]
Geijlswijk, I. M. van \ Heederik, D. J. J.. \ Mouton, J. W.. \ Wagenaar, J. A.. \ Jacobs, J. H.. \ Sanders, P. \ 2017
Ook dit jaar wordt een gedifferentieerd beeld voor de verschillende diersectoren waargenomen. In enkele diersectoren vinden nog aanzienlijke dalingen plaats. In de meeste diersectoren is er sprake van een geringe daling en een relatieve stabilisatie ...
help
De hond als kankermodel in de zoektocht naar nieuwe therapeutische alternatieven \ Biotechniek / Landelijke Werkcommissie Laboratoriumdieren [Artikel]
Abma, E. \ Cicchelero, L. \ Rooster, H. de \ Daminet, S. \ Sanders, N. \ 2017
In kankeronderzoek wordt het knaagdierkankermodel beschouwd als de standaard. De translatie van onderzoeksresultaten van knaagdier naar mens is echter verre van optimaal en het wordt dan ook aanbevolen om de werkzaamheid van nieuwe kankergeneesmiddel ...
help
Alles weten over water \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Sanders, J. \ 2017
Water is belangrijk, niet alleen voor het verbruik op het bedrijf zelf, maar ook voor de veldteelten en zelfs voor verdere bedrijfsuitbreidingen. Zowel te veel als te weinig water leidt tot problemen. Op het internet kun je hieromtrent heel wat infor ...
help
Is de energie- en grondstoffenfabriek wel duurzaam? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nieuwenhuijzen, A. van \ Sanders, M. \ Visser, C. \ Odegard, I. \ Bergsma, G. \ 2017
Nu al produceren de waterschappen ruim een kwart van hun energiebehoefte uit het rioolwater dat zij zuiveren, door de productie van biogas. Maar rioolwater bevat potentieel ook veel waardevolle grondstoffen, bijvoorbeeld fosfaat en cellulose. Reden v ...
help
Het effect van calorie en/of groente informatie op de maaltijdkeuze bij studentenverenigingen : MCB-marketing and consumer behaviour [Studentenverslag]
Sanders, L. \ 2017
Overgewicht in Nederland is tegenwoordig een groot probleem. Het heeft veel negatieve consequenties voor zowel het individu als de omgeving. Vooral onder studenten speelt gewichtstoename een grote rol, het meest bij studenten die uitwonend zijn en li ...
help
Sustainable protein technology : an evaluation on the STW Protein programme and an outlook for the future [Boek]
Voudouris, Panagiotis \ Tamayo Tenorio, Angelica \ Lesschen, Jan Peter \ Kyriakopoulou, Konstantina \ Sanders, Johan P.M. \ Goot, Atze Jan van der \ Bruins, Marieke E. \ 2017
In 2013 a new STW research programme was started on sustainable protein recovery. This STW Protein Programme consisted of five sustainable protein technology projects, which aimed at developing innovative methods to extract proteins from plant leaves ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.