help
Leren van klimaatinnovaties : onderzoek naar het leervermogen bij Waterschap Rijn en IJssel [Studentenverslag]
Groenhuijzen, P.F. \ Santegoets, J. \ Opdam, E. \ Eijk, P.J. van \ Engelen, M. van \ 2018
Omgaan met de effecten van klimaatverandering is al vele jaren geïntegreerd in de taken van de waterschappen. Dit betreft niet alleen de borging van hoogwaterveiligheid, maar zeker ook de omgang met extreme neerslag. De huidige inzichten laten zien d ...
help
Ruimtelijk adaptief waterbeheer? : een kwestie van evalu(l)eren! [Boek]
Groenhuijzen, P. \ Santegoets, J. \ Eijk, P. van \ 2018
De rollen en taken van waterschappen zijn de afgelopen decennia mede door schaalvergroting en effecten van klimaatverandering omvangrijker en complexer geworden. Naast de primaire beheertaak worden waterschappen en specifieke medewerkers steeds vaker ...
help
Vrijwilligerswerk in het landschap, wat is het waard? \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Schuerhoff, M. \ Santegoets, J. \ 2017
Actieve burgers en landschap, het is een welbekende combinatie. Al bij de oprichting van huidige natuur- en landschapsbeheerorganisaties zoals de provinciale Landschappen en Natuurmonumenten waren burgers betrokken. Ook nu nog zijn er veel mensen act ...
help
Waar ligt het Vechtdal eigenlijk? \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Santegoets, J. \ 2017
Vanuit partijen voor agrarisch natuurbeheer in Overijssel is begin 2016 het initiatief genomen om een coalitie op te zetten van de organisaties en overheden die werkzaam zijn in het buitengebied van de gemeentes Dalfsen, Ommen en Hardenberg. Deze Geb ...
help
Integrale Gebiedsagenda Vechtdal [Factsheet]
Santegoets, J. \ 2016
help
Quickscan superfoods [Presentatie]
Temminghoff, M. \ Oirschot, J. van \ Santegoets, S. \ 2014
De resultaten van dit onderzoek geven aan hoe de bekendheid van Superfoods is en geeft inzicht in het gebruik van Superfoods door consumenten in Nederland
help
Natuurmonumenten als maatschappelijke speler : evaluatie van proefprojecten Liemers en Bergherbos [Boek]
Stobbelaar, D.J. \ Koedoot, M. \ Santegoets, J. \ 2013
Natuurbeheer wordt in toenemende mate kritisch bekeken door de samenleving. De natuurorganisatie Natuurmonumenten heeft als reactie hierop een nieuwe koers uitgezet, benoemd als "Nieuwe Natuurmonumenten". Ze zijn gebaseerd op vier pijlers: een bewegi ...
help
Participatieprocessen rondom stadslandbouw [Presentatie]
Stobbelaar, D.J. ` \ Santegoets, J. \ 2013
Presentatie over de elementen die bij een participatieproces een rol kunnen spelen, zoals conflicthantering, omgaan met verwachtingen, governance.
help
Reflecteren op groene participatieprocessen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Santegoets, J. \ Stobbelaar, D.J. \ 2012
Projecten in de groene leefomgeving beïnvloeden meer dan de fysieke leefomgeving alleen. Ze beïnvloeden ook de mensen die er in de buurt wonen. Om succesvol te kunnen opereren in zo’n project, zal een groenprofessional dus niet alleen een goed overzi ...
help
Draaiboek Happen & Slikken en slikkenspreekuuur [Boek]
Eestermans, T. \ Holzhauer, J. \ Santegoets, J. \ 2011
Dit draaiboek is een uitwerking van een advies uit het rapport “Communicatie-evaluatie Slikken van Voorne”. Hierin worden de activiteiten ‘Happen en Slikken’ en ‘Slikkenspreekuur’ tot in detail uitgewerkt. In dit draaiboek wordt er van uitgegaan dat ...
help
Onverwachte ontmoetingen op de groene participatieladder : participatie van bewoners bij regionaal natuurbeleid op hun eigen initiatief [Studentenverslag]
Santegoets, J. \ 2011
De overheid wil burgers betrekken bij natuur- en landschapsbeleid om daarmee het draagvlak voor natuur in de samenleving te verhogen. Zo wil de overheid de natuur- en landschapskwaliteit verbeteren. Dit onderzoek focust zich op bewoners van een bepaa ...
help
Communicatie-evaluatie Slikken van Voorne : terugblik op een jaar zonering [Boek]
Eestermans, T. \ Holzhauer, J. \ Santegoets, J. \ 2010
In de Slikken van Voorne is sinds 2008 een recreatiezonering van toepassing met als doel de recreatie en natuur samen te laten gaan in dit gebied. Deze zonering is ingesteld op advies van de werkgroep Recreatief medegebruik Slikken van Voorne. Deze w ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.