help
Algenteeltsystemen voor de tuinbouw II : op weg naar opschaling [Boek]
Hemming, S. \ Voogt, W. \ Sapounas, A. \ Wageningen Universiteit en Research Centrum. Glastuinbouw \ Productschap Tuinbouw \ [2014]
De productie van hoogwaardige stoffen zoals kleurstoffen of voedingssupplementen uit algen biedt perspectief voor Nederlandse tuinbouwondernemers. Tuinbouwondernemers hebben veel ervaring om de teeltcondities van hun huidige gewassen door klimaatrege ...
help
Haalbaarheidsstudie Glas-Film Kasconcept [Boek]
Kempkes, F. \ Swinkels, G.-J. \ Hemming, S. \ Sapounas, A. \ Noort, F. van \ Janse, J. \ [2014]
Een consortium van tuinbouw toeleveranciers bestaande uit Boal systems, VDH Foliekassen, AGC Chemicals Europe (AGCCE) en Van der Valk Systemen heeft een kasconcept ontwikkeld dat een hoge isolatiegraad van het kasdek met beperkte investeringen bereik ...
help
Use of computational fluid dynamics (CFD) modelling to improve tracer gas techniques in very open naturally ventilated livestock buildings [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Sapounas, A. \ 2013
Ventilatiedebiet van natuurlijk geventileerde stallen wordt meestal bepaald door gebruik te maken van tracergas technieken of de zogenaamde CO2 balans methode. Cruciale aanname daarbij is dat het tracergas en doelgas zich gelijk gedragen en tracergas ...
help
Kengetallen algenteelt in Bleiswijk: water, CO2, licht en energie [Poster]
Hemming, S. \ Voogt, W. van \ Sapounas, A. \ [ca. 2013]
Poster met onderzoeksinformatie. Doel van dit onderzoek is het meten van alle input- en outputfactoren van een algenteelt in een kas gedurende een jaar en het berekenen van het jaarrond verbruik van water, CO2 en energie en de efficiëntie van het geb ...
help
Economische analyse algenproductie in kassen [Poster]
Hemming, S. \ Sapounas, A. \ [ca. 2013]
Poster met onderzoeksinformatie.
help
Algenteeltsystemen in praktijkkassen in Nederland [Poster]
Hemming, S. \ Sapounas, A. \ Voogt, W. \ [ca. 2013]
In de tuinbouwpraktijk experimenteren een aantal telers met de combinatie van algen en traditionele gewassen. Deze poster biedt een kort overzicht van de gebruikte systemen.
help
Ontwerp algenteeltsysteem in kassen – een integraal rekenmodel [Poster]
Hemming, S. \ Sapounas, A. \ [ca. 2013]
Poster met onderzoeksinformatie. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een integraal model dat de algenproductie in diverse configuraties buisvormige algenreactoren in kassen kan voorspellen.
help
Integratie van de productie van tomaat en algen in kassen [Poster]
Sapounas, A. \ [ca. 2013]
Poster met onderzoeksinformatie. Het doel van deze studie is om de productiviteit en de economische haalbaarheid van de combinatie van tomaten en algen productie in een Nederlandse kas te beoordelen. Hiertoe is een model ontwikkeld.
help
Algenteelt in fotobioreactoren in kas in Bleiswijk: ervaringen na een jaar [Poster]
Voogt, W. \ Hemming, S. \ Sapounas, A. \ Scheffers, K. \ Winkel, A. van \ [ca. 2013]
Poster met onderzoeksinfgormatie. Doel van dit onderzoek is het leren telen van algen in een kas, verzamelen van meetgegevens en kengetallen en ervaring opdoen met het effect van groeifactoren op de groei en ontwikkeling van algen.
help
Modern, sustainable, protected greenhouse cultivation in Algeria [Boek]
Os, E. van \ Speetjens, B. \ Ruijs, M. \ Bruins, M. \ Sapounas, A. \ [2012]
The goal of the project was to analyse the structure and technology level of protected cultivation in Algeria, which were followed by recommendations for improvements (technical, cultivation and economic aspects) of existing and newly built greenhous ...
help
Algenteeltsystemen voor de tuinbouw : integratie [Boek]
Hemming, S. \ Sapounas, A. \ Voogt, W. \ cop. 2012
de productie van algen biedt perspectief voor Nederlandse tuinbouwondernemers. Uit algen kunnen hoogwaardige producten worden gemaakt zoals voer voor vissen en mosselen, of stoffen als voedingssupplementen, eiwitten, vetzuren, pigmenten en antioxidan ...
help
Dakmagazine : meer licht, lucht en ruimte, voor minder [Boek]
Dooren, H.J. van \ Sleurink, D. \ Biewenga, G. \ Kasper, G. \ Winkel, A. \ Blanken, K. \ Wemmenhove, H. \ Meerburg, B. \ Sapounas, A. \ Overbeek, J. \ Elling, G. \ Sloff, J. \ Versluis, H. \ cop. 2012
Het project ‘Duurzame Daken’ ging op zoek naar oplossingen. Met het oog op de kostprijs zijn namelijk goedkope alternatieven voor het traditionele zadeldak gewenst. Sterker nog, het wordt een uitdaging om het dak te gaan zien als een plek waar meerop ...
help
Verbeterde systeemwand: scheppen en schansen \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildschut, J. \ Sapounas, A. \ 2012
Het in 2007 gestarte project State-of-the-Art bewaarsysteem tulpenbollen heeft tot doel te demonstreren wat er met de huidige stand der techniek aan energiebesparing mogelijk is. Uiteraard met behoud of met verbetering van de productkwaliteit. Een do ...
help
Computergestuurde circulatieregelingen : optimaal bewaarklimaat met minimaal energieverbruik [Boek]
Wildschut, J. \ Janssen, H.H.J. \ Gielen, T.G. \ Sapounas, A. \ 2011
Bij het bewaren van bloembollen in kuubskisten gestapeld voor een systeemwand in een bewaarcel wordt voor de ventilatie met buitenlucht, en voor de circulatie met cellucht veel energie verbruikt. Door het ventilatiedebiet met de klimaatcomputer te st ...
help
Naar een nieuw bewaarsysteem voor bloembollen \ BloembollenVisie [Artikel]
Wildschut, J. \ Sapounas, A. \ 2011
Als resultaat van brainstormen met telers, systeembouwers, voorlichters en onderzoekers zijn twee nieuwe concepten van een bewaarsysteem voor bloembollen nader uitgewerkt. Modelmatig zijn de concepten doorgerekend op energieverbruik en op de mate waa ...
help
Verbeterde luchtstromen in bewaarsystemen [Poster]
Sapounas, A. \ Campen, J. \ Bot, G. \ Wildschut, J. \ [2011]
Powerpointpresenatatie over verbeterde luchtstromen in bewaarsystemen voor bloembollen.
help
Ontwikkeling van een nieuw Droog- en Bewaarsysteem : de ontwerpfase [Boek]
Wildschut, J. \ Sapounas, A. \ Braam, G. \ 2011
Het voordeel van het huidige bewaarsysteem van bloembollen in kuubskisten voor droogwanden in bewaarcellen ligt vooral op het gebied van logistiek. Nadelen zijn het hoge energieverbruik en het ongelijkmatige bewaarklimaat. Op korte termijn kan de blo ...
help
Algenteeltsystemen voor de tuinbouw - leren van huidige systemen bij telers [Presentatie]
Hemming, S. \ Sapounas, A. \ 2011
Powerpointpresentatie over onderzoek naar verschillende teeltsystemen van algen en of deze systemen in de glastuinbouw toegepast kunnen worden..
help
State-of the-Art bewaren van tulpenbollen, resultaten 2009 \ BloembollenVisie [Artikel]
Wilschut, J. \ Sapounas, A. \ Kok, M. \ Gulik, T. van der \ 2010
Het project State-of-the Art bewaren van tulpenbollen' is in 2007 met vier bloembollenbedrijven van start gegaan. Hoofddoel van het project was vooral het demonstreren van energiebesparingsmogelijkheden. Uiteraart met behoud van de kwaliteit van het ...
help
Klimaatbeheerssysteem voor grondgebonden teelten zoals sla [Boek]
Campen, J.B. \ Sapounas, A.A. \ Janse, J. \ 2010
Laag opgaande gewassen zoals sla kampen met vochtproblemen. Dit wordt veroorzaakt door verschillende omstandigheden. Een volgroeid gewas bedekt de gehele bodem waardoor luchtuitwisseling onder het gewas en de kas niet meer mogelijk is. Er wordt meest ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.