help
Telen op basis van plantbalans bij koude teelten : (vergelijkend praktijkonderzoek bij Freesia) [Boek]
Pot, Sander \ Schapendonk, Ad \ Snel, Jan \ Pronk, Hans \ 2016
help
Softsensor voor energie-efficiënte plant monitoring [Boek]
Pot, S. \ Schapendonk, A. \ Rappoldt, K. \ Hogewoning, S. \ 2014
In diverse projecten heeft Plant Dynamics BV zeer uitgebreide metingen gedaan aan de plantresponse op licht en CO2. Het doel van dit project is deze kennis te bundelen en via een “Softsensor” te vertalen naar groeilijnen (assimilatielijnen). Op deze ...
help
Effect huidmondjesontwikkeling op de teelt van potplanten [Boek]
Trouwborst, G. \ Pot, C.S. \ Baas, R. \ Schapendonk, A.H.C.M \ 2012
Dat de huidmondjesanatomie positief kan worden beïnvloed door het klimaat (vooral RV) is aangetoond in het vooronderzoek “Stimuleren van de huidmondjesontwikkeling bij diverse potplanten”. Dit vooronderzoek vond plaats onder geconditioneerde omstandi ...
help
LED belichting en Het Nieuwe Telen : scenario analyses tomaat [Boek]
Rappoldt, C. \ Schapendonk, A.H.C.M. \ 2012
In het seizoen 2010{2011 werd een belichte teelt met het ras Komeett uitgevoerd door Wageningen-UR op het Improvement Center in Bleiswijk (Dueck et al., 2011). In de proef werd gebruik gemaakt van een XLS SL 99 Revolux W/W transmissie scherm, een XLS ...
help
Stimuleren van de huidmondjesontwikkeling bij diverse potplanten [Boek]
Trouwborst, G. \ Pot, C.S. \ Baas, R. \ Schapendonk, A.H.C.M \ Zenasni, N. \ 2011
In dit project wordt onderzocht of het mogelijk is om zonlicht efficienter te gebruiken door het koelend vermogen van de plant te vergroten middels beïnvloeding van het huidmondjesaantal en/of grootte. Als sturingsfactoren worden VPD, lichtintensitei ...
help
Handleiding gebruik van plantsensoren voor de fotosynthese in de praktijk [Boek]
Pot, S. \ Trouwborst, G. \ Schapendonk, A. \ 2011
In samenwerking met diverse telers is door Plant-Dynamics een handleiding geschreven over het gebruik van plantsensoren voor de fotosynthese. Het doel van deze handleiding is om praktische handvatten te bieden hoe de signalen van deze meters het best ...
help
Keuzes voor Het Nieuwe Telen op basis van experimenten met tomaat en paprika : van proefgegevens naar energiebesparing [Boek]
Rappoldt, C. \ Schapendonk, A.H.C.M. \ 2011
In dit rapport wordt verslag gedaan van berekeningen met het Explorer kasklimaat simulatiemodel. Dat model berekent het kasklimaat en de gewasgroei en simuleert daarmee zowel energiegebruik als opbrengst. Aan de hand van proeven gedaan in het kader v ...
help
Effecten van diffuus licht in de rozenteelt [Boek]
Schapendonk, A. \ Rappoldt, K. \ 2011
Dit rapport geeft een overzicht van de effecten van diffuus glas op de opbrengst van roos en de interacties met licht, CO2, en RV. Diffuus glas voorkomt pieken in de horizontale lichtverdeling en verhoogt de gemiddelde lichtbenutting.
help
Make sense : GrowSense [Boek]
Dijkstra, T. \ Marwijk, D. van \ Rooij, E. de \ Verberkt, H. \ Blaakmeer, A. \ Schapendonk, A. \ Pot, S. \ Voogt, J. \ 2010
Binnen het onderzoekplan ‘Make Sense. GrowSense’ is een nieuw klimaatmonitoringssysteem ontwikkeld om de gewasgroei en gewasontwikkeling in de potplantenteelt te optimaliseren en om zodoende te komen tot een beter bedrijfsrendement. De kern van dit s ...
help
Onderdoor en bovendoor koelen en verwarmen met luchtunits in roos [Boek]
Kolk, J.P. van der \ Knaap, E. van der \ Verberkt, H. \ Post, R.J. \ Schapendonk, A. \ Pot, S. \ Franssen, J. \ 2010
Het afgelopen jaar is op diverse rozenbedrijven die onderdoor of bovendoor koelen en/of verwarmen onderzoek verricht met als doel antwoorden te vinden op vragen als: wat zijn de temperatuurverschillen, vochtverschillen en dynamiek daarbinnen gedurend ...
help
Haalbaarheid van LED-tussenbelichting bij roos: praktijkonderzoek op Marjoland [Boek]
Trouwborst, G. \ Pot, C.S. \ Schapendonk, A.H.C.M. \ 2010
Doelstelling van dit onderzoek is een mechanische aanpk van tussenbelichting bij roos, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen groeilicht-, stuurlicht- en temperastuureffecten binnen een gewas.
help
Stuur LEDs en energiebesparing bij paprika : onderzoek in de praktijk bij VOF Dingemans [Boek]
Nederhoff, E. \ Boer, P. de \ Schapendonk, A. \ Pot, S. \ Dueck, T. \ Bruins, M. \ Uenk, D. \ Steenhuizen, J. \ Snel, J. \ Marcelis, L. \ Kempkes, F. \ Sapounas, A. \ Driever, S. \ Verkerke, W. \ Warmenhoven, M. \ Janssen, H. \ 2010
Doel van de proef was vast te stellen of LED een stuureffect heeft op paprika, dat wil zeggen, het monochromatische karakter van LED-licht bepaalde effecten op de morfologie en ontwikkeling van de paprikaplant heeft, zelfs bij vrij lage lichtintensit ...
help
Luchttemperatuur-gradiënt bij roos - Deel 2: Fysiologie- en scenario analyse [Boek]
Schapendonk, A. \ Pot, S. \ Rappolt, K. \ 2010
Op welke wijze kunnen luchtunits ingezet worden voor het verwarmen c.q. ontvochtigen van kassen en welke effecten heeft dit op het kasklimaat in relatie tot de gewasgroei en gewasontwikkeling en op het energieverbruik? Het afgelopen jaar is op rozenb ...
help
Onderbelichting bij roos [Boek]
Pot, C.S. \ Trouwborst, G. \ Schapendonk, A.H.C.M. \ 2010
Hergroei van doorgetrokken takken onder de goot is prima mogelijk is met SON-T, maar de extreem heterogene verdeling van het licht en daardoor gevormde bladpakket leidt tot problemen. Voor een sterk ondergewas met voldoende potentieel voor hergroei i ...
help
Spectraal effect van LED tussenbelichting op scheutuitloop van roos in de zomer [Boek]
Trouwborst, G. \ Pot, C.S. \ Schapendonk, A.H.C.M. \ 2010
Verslag van een onderzoek naar eventuele stuurlichteffecten van LED-belichting toegepast als tussenbelichting op de scheutuitloop van roos gedurende de zomer.
help
LED tussenbelichting in tomatenteelt : praktijkonderzoek bij Dekker Glascultures [Boek]
Pot, C.S. \ Trouwborst, G. \ Schapendonk, A.H.C.M \ 2010
Tussenbelichting met een gelijke lichtsom als de controle heeft een positief effect op de totale productie van 7-8%. Het aandeel LED-belichting op de totale PARsom was 12-14%. Via het Optomaat Explorer-model kan deze meerproductie mechanistisch verkl ...
help
Tomaten telen onder LED belichting in de praktijk : vergelijking belichtingssystemen bij RedStar Trading [Boek]
Nederhoff, E. \ Boer, P. de \ Schapendonk, A. \ Pot, S. \ Dueck, T. \ Bruins, M. \ Steenhuizen, J. \ Kempkes, F. \ Sapounas, A. \ Driever, S. \ Verkerke, W. \ Warmenhoven, M. \ Janssen, H. \ Snel, J. \ Marcelis, L. \ 2010
Tijdens het in dit rapport beschreven project is gekeken naar de effecten van belichting (met LED vs SON-T lampen) op de teeltresultaten van tomaten.
help
LEDs : sturen en belichten bij paprika : scenario analyse LED en SON-T [Boek]
Schapendonk, A. \ Pot, S. \ Trouwborst, G. \ 2010
Het voordeel van bijbelichting met LED's bij paprika is discutabel. Op dit moment kan gesteld worden dat led’s in paprika geen meerwaarde hebben boven belichten met SON-T. Alleen als de kosten van led lager zijn dan SON-T levert het pas een meerwaard ...
help
Optimale hybride belichting bij tomaat : perspectieven voor het nieuwe telen [Boek]
Schapendonk, A.H.C.M. \ Pot, C.S. \ Trouwborst, G. \ Rappoldt, C. \ 2010
Verslag van een studie van een theoretische onderbouwing van de consequenties van assimilatiebelichting en de manier waarop die wordt toegpast in de tomatenteelt.
help
Teeltoptimalisatie Miltonia : bepaling van huidmondjesgedrag en lichtbenutting in relatie tot VPD [Boek]
Trouwborst, G. \ Pot, C.S. \ Schapendonk, A.H.C.M \ 2010
In dit onderzoek worden de tekortkomingen in de huidige teelt van Miltonia in kaart gebracht op verzoek van praktijkbedrijven. Doel is de teelt te optimaliseren.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.