Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 212

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Schellekens
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Verkenning zuiverende kassen \ H2O online [Artikel]
Otte, A. \ Schellekens, D. \ 2018
In een verkennende studie in opdracht van STOWA is de werking van zuiverende kassen verduidelijkt en zijn de claims van de fabrikanten geverifieerd. Een aantal bestaande installaties is onder de loep genomen en er zijn ontwerpen gemaakt voor twee bes ...
help
Verkenning zuiverende kassen [Boek]
Otte, A. \ Schellekens, D. \ 2017
In deze verkenning worden de achtergronden en de werking van de systemen van de twee Hongaarse leveranciers beschreven en vergeleken met conventionele actiefslib systemen. Hierbij is geprobeerd zoveel mogelijk onafhankelijke informatie te verzamelen, ...
help
Dossier Praktijkonderzoek op vernieuwde Hooibeekhoeve \ Management&techniek [Artikel]
Van Dijck, L. \ Stevens, E. \ Rutten, N. \ Konings, V. \ Van den Broeck, I. \ Geerinckx, K. \ Schellekens, A. \ 2016
Dit dossier gaat over de Hooibeekhoeve, dat is een professioneel melkveebedrijf én het praktijkcentrum melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling van de provincie Antwerpen. Maar de werking reikt verder dan de provincie Antwerpen en r ...
help
Hoe als loonsproeier restwater vermijden? \ Management&techniek [Artikel]
Schellekens, A. \ Koopmans, K. \ 2016
Volgens het jongste VMM-rapport worden nog steeds aanzienlijke hoeveelheden gewasbeschermingsmiddel aangetroffen in het oppervlaktewater. Een gevolg is dat erkenningen worden ingetrokken of dat de overheid extra maatregelen oplegt, zoals het aanlegge ...
help
A food web model of invertebrate subtidal soft-bottom communities - 1: Model derivation and effects of productivity [Boek]
Kooten, T. van \ Schellekens, T. \ 2015
Om visserij in de Natura-2000 gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan zodanig te reguleren, dat zij het behalen van de geformuleerde beleidsdoelen niet in de weg staat, is het VIBEG-akkoord gesloten. Kern van de afspraken vormt een ruimtelijk ...
help
A food web model of invertebrate subtidal soft-bottom communities - Part B: Effects of fishery [Boek]
Schellekens, T. \ Kooten, T. van \ 2015
Om visserij in de Natura-2000 gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan zodanig te reguleren, dat zij het behalen van de geformuleerde beleidsdoelen niet in de weg staat, is het VIBEG-akkoord gesloten. Kern van de afspraken vormt een ruimtelijk ...
help
Het effect van PRP op grasland \ Management&techniek [Artikel]
Schellekens, A. \ de Vliegher, A. \ 2015
Het effect van een bodemverbeteraar kan je enkel beoordelen op lange termijn. Op de Hooibeekhoeve in Geel liep van 2009 tot 2012 een opbrengstproef met een behandeling met en zonder PRP Sol.
help
Effect PRP Sol op bodem en grasproductie \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Schellekens, A. \ Van de Ven, G. \ Eekeren, N. van \ Vliegher, A. de \ 2015
Strenger wordende bemestingsnormen, in zowel Vlaanderen als Nederland, beperken de hoeveelheid dierlijke mest en kunstmest. Om toch de grasproductie en de voederwaarde van het grasland op peil te houden, komt in deze omstandigheden naast de chemische ...
help
Rijenbemesting bij maïs \ Management&techniek [Artikel]
Van de Ven, G. \ Schellekens, A. \ Odeurs, W. \ Lattré, J. \ 2014
Rijenbemesting met kunstmest vindt binnen de maïsteelt algemeen ingang. Kunnen ook de nutriënten in mengmest beter worden benut als de mest via rijenbemesting wordt toegediend? Vergeleken zijn mengmest alleen of plus N27, diverse maisstarters, Humifr ...
help
Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde 2013 [Boek]
Tangelder, M. \ Schellekens, T. \ Kluijver, M. de \ Heuvel-Greve, M. van den \ 2014
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de eco(toxico)logische monitoring van de vooroeververdediging in de Oosterschelde. Aanleiding hiervoor is dat Rijkswaterstaat sinds 2009 op locaties met voortschrijdende erosie in de Ooster- en Westerschelde b ...
help
Ontwikkeling en stabiliteit van sublitorale mosselbanken, samenvattend eindrapport [Boek]
Smaal, A.C. \ Brinkman, A.G. \ Schellekens, T. \ Jansen, J. \ Agüera, A. \ Stralen, M.R. van \ 2014
Dit rapport is een verslag over onderzoek naar factoren die van belang zijn voor de stabiliteit van wilde sublitorale mosselbanken. Stabiliteit is gedefinieerd als de kans die eenmaal gevestigde wilde mosselbanken hebben om meerdere winters te overle ...
help
Proeven op grasland : dossier \ Management&techniek [Artikel]
De Vliegher, A. \ Schellekens, A. \ Latré, J. \ Van Dijck, L. \ 2014
In dit dossier 3 artikelen over proeven op grasland: 1) Optomaal grasland scheuren in het voorjaar. 2) Wanneer het best grasland vernieuwen? 3) Strategieën voor graslandbemesting.
help
Rendement van mosselkweek in de westelijke Waddenzee [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Schellekens, T. \ Stralen, M. van \ Capelle, J. \ Smaal, A.C. \ 2014
Het verbeteren van het kweekrendement van mosselpercelen is in het belang van de sector en de natuur. Immers de opbrengst van de percelen verbetert voor de kweker omdat efficiënter met de beschikbare grondstof, het mosselzaad, kan worden omgesprongen ...
help
Dissolved Air Flotation (DAF) als voorbehandeling van communaal afvalwater [Boek]
Broeders, E. \ Flameling, T. \ Kleinsman, S. \ Menkveld, H. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Schellekens, D. \ Veldhoen, A.B. \ 2014
De waterschappen willen in 2020 minstens 40% van het energieverbruik zelf opwekken. Er is afgesproken dat in 2015 minimaal twaalf Energiefabrieken en drie tot vijf Fosfaatfabrieken zijn gerealiseerd. Eén van de onderzochte scenario’s waarmee de energ ...
help
Variatie en trend van de gehaltes zware metalen op locatie Zeelandbrug : data rapport 2013 [Boek]
Schellekens, T. \ Glorius, S. \ Heuvel-Greve, M. van den \ 2014
Om erosie aan oevers van de Oosterschelde en Westerschelde tegen te gaan, is er in 2008 (pilot) en 2009 (structureel) begonnen om op die locaties waar deze erosie de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt of de reeds bestaande oeverwerken on ...
help
Analyse van schelpdierbestanden 1992-2009 : Oosterschelde en Westelijke Waddenzee : met een aanvulling voor 2010-2012 [Boek]
Schellekens, T. \ Stralen, M. van \ Asch, M. van \ Smaal, A. \ 2014
Dit rapport betreft een analyse van bestaande data van schelpdierbiomassa, groei van mosselen en kokkels, en algenproductie, in de Oosterschelde en de westelijke Waddenzee in de periode 1992-2009. De analyse is gericht op de vraag in hoeverre schelpd ...
help
Sound analysis of dairy cows \ Proceedings of measuring behavior 2014 [Hoofdstuk uit boek]
Meen, G.H. \ Schellekens, M.A. \ Slegers, M.H.M. \ Leenders, N.L.G. \ Erp-van der Kooij, E. van \ Noldus, L.P.J.J. \ 2014
In this study, we recorded sound and behaviour from dairy cows by audio and video recordings. Four cameras and microphones were placed in a modern dairy farm in Herwijnen, The Netherlands. Three cameras and microphones recorded dairy cows, one camera ...
help
Uncertainty in the future change of extreme precipitation over the Rhine basin: the role of internal climate variability \ Climate dynamics : observational, theoretical and computational research on the climate system [Wetenschappelijk artikel]
Pelt, S.C. van \ Beersma, J.J. \ Buishand, T.A. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ Schellekens, J. \ 2014
Future changes in extreme multi-day precipitation will influence the probability of floods in the river Rhine basin. In this paper the spread of the changes projected by climate models at the end of this century (2081–2100) is studied for a 17-member ...
help
Sound analysis dairy cattle : a preliminary research to analyze and interpret cattle calls with the use of sensors [Presentatie]
Meen, G. \ Schellekens, M. \ Slegers, M. \ [ca. 2014]
PowerPoint presentatie with 4 questions: - Does dairy cattle utter specific sounds during stress, social interaction, feeding and sexual behaviour?; - Is this sounds measureable with sensors?; - Is there a difference in calls between heifers and dair ...
help
Garnalenvisserij experiment Voordelta [Boek]
Schellekens, T. \ Escaravage, V. \ Goudswaard, K. \ Asch, M. van \ Craeymeersch, J. \ 2014
Als onderdeel van het Monitoring Programma Natuurcompensatie Voordelta is in de periode 2010-2012 een experiment uitgevoerd waarbij specifiek de mogelijke effecten van de garnalenvisserij op het bodemleven worden onderzocht. Het gaat daarbij zowel om ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.