help
Obstacles and solutions in pest management in organic greenhouse horticulture in practice nowadays [Presentatie]
Schelt, J. van \ 2016
Biological methods to control pests in greenhouses.
help
Biologische bestrijding van bladluis in paprika [Poster]
Messelink, G. \ Kok, L. \ Bloemhard, C. \ Hoogerbrugge, H. \ Schelt, J. van \ [2013]
Posterpresentatie over onderzoek naar het ontwikkelen van een robuust biologisch bestrijdingssysteem voor bladluis in paprika met inzet van (nieuwe) generalistische predatoren en maatregelen die verstoring van sluipwespen door hyperparasitoïden beper ...
help
Vlieg blijft liever weg uit schone varkensstal \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Mul, M. \ Schelt, J. van \ 2012
Een combinatie van goede hygiënemaatregelen en biologische bestrijding lijkt effect te hebben op het aantal vliegen in de stallen van biologische varkenshouders. Lijkt, want de effectiviteit van de maatregelen verschilt sterk per bedrijf. Dat blijkt ...
help
Biologische bestrijding van bladluis: waar staan we en hoe verder? [Presentatie]
Messelink, G. \ Bloemhard, C. \ Kok, L. \ Hoogerbrugge, H. \ Schelt, J. \ 2011
Powerpointpresentatie over onderzoek naar sluipwespen als biologische bestrijders van bladluizen.
help
Biologische bestrijding van bladluis in paprika : evaluatie van nieuwe sluipwespen en gaasvliegen [Boek]
Messelink, G. \ Kok, L. \ Bloemhard, C.J. \ Hoogerbrugge, H. \ Schelt, J. van der \ cop. 2011
Referaat Biologische bestrijding van bladluis in paprika is zeer lastig en kostbaar, waardoor de bestrijding in de gangbare teelt nog sterk leunt op inzet van insecticiden. De wens is om minder afhankelijk te zijn van deze middelen, omdat ze een risi ...
help
Aphidius matricariae : een nieuw wapen tegen rode luis : nieuwe sluipwesp voor biologische bestrijding van bladluis \ Onder glas [Artikel]
Schelt, J. van \ Messelink, G. \ 2010
Uit een zoektocht naar nieuwe sluipwespen tegen bladluis in paprika is Aphidius matricariae als meest effectieve bestrijder naar voren gekomen. Drie kasproeven in verschillende seizoenen laten unaniem zien dat deze soort rode luis beter bestrijdt dan ...
help
De galmug Aphidoletes aphidimyza (Diptera: Cecidomyiidae) als bladluisbestrijder \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Schelt, J. van \ 2007
De larven van de galmug Aphidoletes aphidimyza zijn zeer effectieve predatoren van vele bladluissoorten. Hoewel minder bekend dan lieveheersbeestjes zijn zij vaak een sleutelfactor in de bestrijding van luis in buitenteelten. De levenswijze van deze ...
help
Gaasvliegen (Neuroptera): vraatzuchtige larven voor de goede zaak \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Schelt, J. van \ Rijn, P. van \ 2007
Larven van gaasvliegen zijn predatoren met een veelal brede prooikeuze. De groene gaasvlieg, Chrysoperla carnea, komt rondom akkers het meest voor en kan dankzij de vraatzuchtige larven een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van bladluiz ...
help
Guidelines for quality control of commercially produced natural enemies \ Quality control and production of biological control agents : theory and testing procedures [Hoofdstuk uit boek]
Lenteren, J.C. van \ Hale, A. \ Klapwijk, J.N. \ Schelt, J. van \ Steinberg, S. \ 2003
help
Lieveheersbeestjes als biologische bestrijders [Themanummer lieveheersbeestjes] \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Schelt, J. van \ 2000
Inzetten van lieveheersbeestjes bij de bestrijding van insectenplagen
help
Growing tomatoes without insecticides \ Proceedings of the section Experimental and Applied Entomology of the Netherlands Entomological Society (NEV) [Artikel]
Schelt, J. van \ Altena, K. \ 1997
The use of Opius pallipes resulted in a better leafminer control. The use of Phytoseiulus persimilis reared on tomato spider mites was better compared to the use of P. persimilis reared on bean spider mites. Feeding Macrolophus caliginosus with eggs ...
help
Gewasbescherming : rupsen te lijf met roofwants Podisus \ Vakdeel glasgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Schelt, J. van \ 1997
De biologische bestrijding van rupsen verloopt vooralsnog moeizaam. Dit kan veranderen als Podisus maculiventris op de markt komt. Uit proeven blijkt dat de polyfage roofwants rupsenpopulaties tot een acceptabel niveau terugbrengt
help
Therodiplosis haalt Phytoseiulus uit dip \ Vakdeel glasgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Schelt, J. van \ 1996
De galmug Therodiplosis persicae gaat de Phytoseiulus persimilis assisteren in de strijd tegen spint. De oranje larve van dit mugje eet voorla spinteieren en vult daarmee zijn mijtmaaltje aan
help
A trio of beneficials \ Grower [Artikel]
Schelt, J. van \ 1994
A description of three of Koppert's new releases of biological control agents
help
Tackling 'B' Bemisia \ Grower [Artikel]
Schelt, J. van \ 1994
There is no one solution to the problem of the cotton whitefly Bemisia tabaci
help
Biologische bestrijding : bestrijding wolluis blijft moeilijk \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Vakdeel glasgroenten [Artikel]
Schelt, J. van \ 1993
help
Biologische bestrijding : Bemisia krijgt nieuwe vijanden \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Vakdeel glasgroenten [Artikel]
Schelt, J. van \ 1993
In verband met de problemen met de tabakswittevlieg Bemisia wordt gezocht naar nieuwe mogelijke biologische bestrijders. Het is duidelijk dat de oplossing niet bestaat. Om deze lastige plaag te bestrijden is een groot aantal maatregelen nodig
help
Biologische bestrijding : nieuwe bestrijders geintroduceerd \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Vakdeel glasgroenten [Artikel]
Schelt, J. van \ 1993
Niet alleen het bestand plagen, maar ook het aantal bestrijders breidt zich uit. Drie nieuwe natuurlijk vijanden kunnen de teler voortaan gaan helpen in de strijd tegen schadelijke insekten
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.