Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 69

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Schep
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Statiegeld op kleine plastic flesjes : effecten van wettelijke varianten [Boek]
Schep, Ellen \ Warringa, Geert \ Bergsma, Geert \ 2019
help
Compact en efficiënt : deLaval Solidex-melkstal \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Schep, C. \ 2018
De Solidex-melkstal is een succesnummer van fabrikant DeLaval. De melkstal is compact én heeft toch een flinke capaciteit. Die eigenschappen maken de Solidex geliefd bij gebruikers.
help
Ecologische Sleutelfactoren : handvatten voor aquatische systeemanalyses \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schep, S.A. \ Verbeek, S.K. \ 2018
Verbetering van de ecologische waterkwaliteit met generieke maatregelen leidt niet tot het beoogde resultaat. Er is een betere afstemming nodig van maatregelen op de specifieke situatie van individuele watersystemen. Ecologische Sleutelfactoren (ESF' ...
help
Waterstromen in beeld : handleiding bij de Excelrekentool Waterbalans [Boek]
Tanis, H.R. \ Schep, S.A. \ Dijk, A. van \ 2018
Dit is een handleiding bij de Waterbalans, een rekentool in Excel waarin op basis van meteorologische gegevens, gebiedskenmerken, waterpeilen en maalstaten een waterbalans van een bepaald gebied wordt opgesteld. In hoofdstuk 2 wordt op hoofdlijnen de ...
help
Ecologische sleutelfactor belasting stromend water : tussenrapportage [Boek]
Schep, Sebastiaan \ Tanis, Hein \ Ek, Remco van \ Fennema, Marieke \ Jaarsma, Nico \ Mandemakers, Jeroen \ 2018
De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
help
Ecosysteemtoestanden voor stilstaande wateren [Boek]
Cusell, Casper \ Hermans, Annemiek \ Schep, Sebastiaan A. \ Geest, Gerben J. van \ 2018
Het aquatisch ecosysteem kan in verschillende ‘toestanden’ verkeren. Voor het definiëren van ecologische doelen, maar ook voor het beschrijven van de actuele situatie is het nuttig om te kunnen refereren aan een natuurlijke toestand of aan een van de ...
help
Systeemanalyse biedt concrete handvatten voor beheer na herinrichting beeksysteem \ H2O online [Artikel]
Schep, S. \ Hidding, B. \ Verbeek, S. \ 2017
Eind 2014 is de herinrichting van de bovenlopen van het Peizerdiep afgerond. Deze studie laat zien dat een systeemanalyse kan zorgen voor een goed onderbouwd en communiceerbaar verhaal rondom doelen, maatregelen, beheer en monitoring. Verder tonen we ...
help
Compacte voergang : continu vreten aan de Feedwall \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Schep, C. \ 2017
De Feedwall, een voergoot langs de zijwand van de stal, biedt bouw- en voertechnisch belangrijke voordelen. Wel zul je het morsen van voer moeten accepteren.
help
Effecten waterkwaliteit : ecologische effecten VGS [Boek]
Fennema, Marieke \ Schep, Sebastiaan \ 2017
In dit deelonderzoek zijn de effecten van het nemen van maatregelen in een VGS op het lokale watersysteem onderzocht. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de lokale waterkwaliteit als het VGS meer water uit het hemelwaterstelsel loost, zoals bij een VGS 2 ...
help
Anders omgaan met VGS: goed voor rwzi, oppervlaktewater én portemonnee [Boek]
Schilperoort, Rémy \ Langeveld, Jeroen \ Schep, Sebastiaan \ Fennema, Marieke \ Hoijtink, Reijer \ Velder, Rob van der \ 2017
Dit rapport bevat de resultaten van het STOWA-Stichting RIONED project ‘Anders omgaan met VGS’. Hierin is een nieuw VGS-concept ontwikkeld: VGS 2.0. Dit systeem voert alleen het vuile water van foutaansluitingen af naar de rwzi en benut het relatief ...
help
Kosteneffectiviteit van maatregelen voor CO2-reductie in Nederland [Boek]
Bruyn, Sander de \ Hers, Sebastiaan \ Vergeer, Robert \ Nelissen, Dagmar \ Faber, Jasper \ Schep, Ellen \ Afman, Maarten \ Cherif, Sofia \ 2017
Het ministerie van Financiën heeft CE Delft opdracht verleend om een aantal maatregelen(pakketten) op het gebied van klimaat- en milieubeleid door te rekenen op hun effecten. Doel van de doorberekening is om inzicht te verschaffen in de CO2-reductie ...
help
Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes [Boek]
Bergsma, Geert \ Warringa, Geert \ Schep, Ellen \ 2017
help
Handboek Milieuprijzen 2017 : methodische onderbouwing van kengetallen gebruikt voor waardering van emissies en milieu-impacts [Boek]
Bruyn, Sander de \ Ahdour, Saliha \ Bijleveld, Marijn \ Graaff, Lonneke de \ Schep, Ellen \ Schroten, Arno \ Vergeer, Robert \ 2017
Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde van milieu-vervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Milieuprijzen geven daarmee de welvaartsverliezen weer die optreden als er één extra kilogram van de ...
help
Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland : aanleg bos langs de snelweg, verzorgingsplaatsen of in zoekgebieden Actieplan Bos en Hout [Boek]
Warringa, Geert \ Schep, Ellen \ 2017
help
Evaluatie van de SDE+-regeling [Boek]
Blom, M. \ Vergeer, R. \ Wielders, L. \ Schep, E. \ Hof, B. \ Buunk, E. \ Tieben, B. \ 2016
De SDE+ is het belangrijkste beleidsinstrument waarmee de overheid bijdraagt aan het realiseren van de hernieuwbare energiedoelen voor 2020 en 2023. De SDE+-regeling is sinds 2011 van kracht. Bij de invoering is afgesproken dat de regeling in 2016 ge ...
help
Ecologische sleutelfactor organische belasting : projectplan [Boek]
Fennema, W.M. \ Schep, S.A. \ 2016
Het doel van de uitwerking van de sleutelfactor organische belasting is te komen tot concrete handvaten voor de analyse van de organische belasting in relatie tot de zuurstofhuishouding, zowel voor het beoordelen van de huidige toestand als om meer i ...
help
Verkenning welvaartseffecten STRONG : maatschappelijke kosten en baten van scenario’s [Boek]
Blom, Martijn \ Schep, Ellen \ Afman, Maarten \ Croezen, Harry \ 2016
In de verkenning welvaartseffecten (voorheen MKBA) zijn de welvaartseffecten verkend van verschillende ondergrondfuncties. De verkenning heeft plaatsgevonden op basis van een analyse van ‘standaardtoepassingen’ van de verschillende ondergrondfuncties ...
help
Economische effecten schaliegaswinning in de Noordoostpolder [Boek]
Ahdour, Saliha \ Blom, Martijn \ Schep, Ellen \ Veld, M. in 't \ CE, Oplossingen voor milieu, economie en technologie \ Tegengas. \ Tauw. \ 2016
help
Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie : toepassing van de ecologische sleutelfactoren 1,2 en 3 in de praktijk [Boek]
Schep, S. \ Wal, B. van der \ Wijngaart, T. van der \ 2015
De ecologische sleutelfactoren vormen een denkkader voor het uitvoeren van een ecologische watersysteemanalyse. Ze geven inzicht in het ecologisch functioneren van een watersysteem. Deze kennis is cruciaal voor het bepalen van realistische waterkwali ...
help
Flexibeler peil Naardermeer beter voor hoogveenbossen \ H2O online [Artikel]
Diek, R. \ Schep, S. \ Pelsma, T. \ 2014
Om de waterkwaliteit en de omstandigheden voor verlanding, waterrietvegetaties en broedvogels te verbeteren is het wenselijk de peilfluctuatie in het Naardermeer te vergroten van 20 centimeter naar 50 centimeter of meer. De vraag was echter of het ze ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.