help
Sturen met grondwater : bedrijvenproef Spengen, bevindingen en inzichten 2019 [Boek]
Schie, A. van \ Hoekstra, J. \ 2020
Voor het derde jaar op rij draait de bedrijvenproef Sturen met grondwater in Spengen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voert deze proef samen met het gebied uit. De proef heeft als doel de bodemdaling te remmen met drukdrainage (waterinfiltra ...
help
Toekomstbestendige Polder Lange Weide : Polderbreed waterinfiltratiesysteem en dynamisch oppervlaktewaterpeil: Samenvatting bevindingen en inzichten 2017 - 2019 [Boek]
Jong, H. de \ Schie, A. van \ 2020
Voor u ligt de samenvatting van de eerste bevindingen uit het project ‘Toekomstbestendige polder Lange Weide’. In dit unieke project hebben 28 grondeigenaren samen 310 hectare waterinfiltratiesysteem aangelegd om zo bodemdaling te remmen en de uitsto ...
help
Bedrijvenproef Sturen met Grondwater Spengen : Achtergrond rapportage : Bevindingen 2017 en 2018 [Jaarverslag]
Schie, A. van \ Hoekstra, J. \ [ca. 2019]
Aan de proef doen 7 boeren mee met in totaal 55 hectare. Er zijn 17 drukdrainagesystemen gepland. De boeren hebben zelf bepaald, met welke percelen ze willen meedoen. De onderwaterdrainage ligt op een onderlinge afstand van 6 meter. Op enkele percele ...
help
Sturen met Grondwater : Bedrijvenproef Spengen, bevindingen 2017/2018 [Boek]
Schie, A. van \ Hoekstra, J. \ [2019]
In de polder Spengen nabij Kockengen in de gemeente Stichtse Vecht doet Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met zeven boeren een proef om de daling van de veenbodem te remmen door middel van drukdrainage. Met drukdrainage wordt geprobeerd ...
help
Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Lamers, L.P.M. \ Geurts, J.G.M. \ Schie, J.M. van \ Dijk, G. van \ Barendregt, A. \ Mettrop, I.S. \ Moria, L. \ Fritz, C. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ Rip, W.J. \ 2018
Tussen 1960 en 1990 is de kwaliteit van laagveenwateren sterk verslechterd met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Gerichte maatregelen hebben veel verbetering opgeleverd, maar in veel gebieden zijn de problemen nog steeds aanzienlijk. Dit artikel ...
help
Stadsranden : schakelzones tussen stad en land [Boek]
Pols, Leo \ Bijlsma, Like \ Breedijk, Marnix \ Schie, Maarten van \ 2018
help
The new urban agenda : opportunities for inclusive and green urbanisation [Boek]
Dassen, Ton \ Bijlsma, Like \ Pols, Leo \ Rijn, Frank van \ Schie, Maarten van \ 2017
Since 22 October 2016, the day of the third UN -Habitat Conference in Quito, member countries of the United Nations have been signing the New Urban Agenda. Under the New Urban Agenda, UN countries have commit ed to undertake efforts in order to make ...
help
Eisignalen : praktijkgids voor een optimale eikwaliteit [Boek]
Piet Simons, Piet \ Schie, Ton van \ Holleman, Jolanda \ Lubbers, Christel \ 2017
help
Varkenssignalen : praktijkgids voor diergericht varkenshouden [Boek] - Uitgave 2017
Hulsen, Jan \ Scheepens, C.J.M. \ Schie, Ton van \ 2017
help
Ontwerpprojectplan Waterwet : dijkversterking dijkring 74 Neer [Boek]
Vliet, M. van \ Schie, F. van \ 2016
Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) beheert en onderhoudt de waterkeringen in Noord- en Midden-Limburg. Rijkswaterstaat (RWS) heeft het waterschap opdracht gegeven om de waterkeringen zodanig te verbeteren dat de dijkring voldoet aan het wettelijke b ...
help
Projectplan Waterwet : dijkversterking dijkring 66 Lottum [Boek]
Schie, F. van \ Vliet, M. van \ Fakkel, E. \ 2016
Om de dijkverbetering te mogen uitvoeren moet een aantal wettelijke procedures worden doorlopen. De belangrijkste hiervan is de vaststelling van het projectplan Waterwet. Het projectplan Waterwet is een besluit van het waterschap voor het uitvoeren v ...
help
Projectplan Waterwet : dijkversterking dijkring 67 Grubbenvorst [Boek]
Schie, F. van \ Vliet, M. van \ Fakkel, E. \ 2016
Om de dijkverbetering te mogen uitvoeren moet een aantal wettelijke procedures worden doorlopen. De belangrijkste hiervan is de vaststelling van het projectplan Waterwet. Het projectplan Waterwet is een besluit van het waterschap voor het uitvoeren v ...
help
Economie & melken : praktijkgids voor een winstgevend melkveebedrijf [Boek]
Achten, N. \ Hulsen, J. \ Schie, T. van \ Vetvice \ [2015]
Economie & melken legt uit volgens welke aanpak beslissingen worden genomen: Bouw ik die nieuwe stal? Kan ik grondloos groeien? Hoe haal ik maximale drogestofopbrengst van mijn eigen land? Tegen welke prijs mag ik voer inkopen? Wanneer moet ik een ko ...
help
Hydrologische maatregelen voor weidevogels \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schie, M. van \ Visser, T. \ 2015
Veel weidevogelsoorten nemen in Nederland sterk in aantal af. In veel gebieden is het ondertussen 5 over 12: de weidevogels zijn er verdwenen. In veel gebieden waar nog wel weidevogels aanwezig zijn, ontbreekt een duurzaam perspectief voor de lange t ...
help
Duurzaam visserschip : urgenda regiotour Flevoland [Video]
Schie, R. van \ Kesting, C. \ 2015
De video gaat over een vissersschip met een brandstofbesparing ten opzichte van 2010 van 85%. Het schip is gemaakt van lichter staal dat ook sterker is. Het is in hoge mate zelfvoorzienend en heeft een nieuwe vangstmethode.
help
Regiotour Flevoland : boerderij van de toekomst 1 [Video]
Schie, R. van \ Kesting, C. \ 2015
Hoe ziet een boerderij er in 2030 uit? We kijken naar diverse initiatieven. 1. Katrien van den Brink van het Aeres Praktijkcentrum in Dronten met een weidestal vol innovaties. 2. Boer Arjen Verschure van Ikbenboer die bezig is met nieuwe spellen en m ...
help
Restoration of acidified and eutrophied rich fens: long-term effects of traditional management and experimental liming \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
Diggelen, J.M.H. van \ Bense, I.H.M. \ Brouwer, E. \ Limpens, J. \ Schie, J.M.M. \ Smolders, A.J.P. \ Lamers, L.P.M. \ 2015
Rich fens are known for their high botanical diversity encompassing many endangered species. For decades, several management measures, including mowing and burning, have been applied to maintain a high biodiversity by means of slowing down the natura ...
help
Kippen : geschiedenis, kunst, rassen = Chickens : history, art, breeds [Boek]
Schippers, H.L. \ Simons, P.C.M. \ Borst, P. \ Schie, T. van \ Bland, D. \ [2014]
In dit boek vindt u de geschiedenis van kippen in woord en beeld. Oude, historische en soms heel bijzondere afbeeldingen gaan bijna 4.000 jaar terug en laten op allerlei manieren, zoals door kunst en archeologie, zien dat kippen al vele eeuwen als ze ...
help
Kleine dakmolen : aanvulling op zonnepanelen \ Veehouderij Techniek [Artikel]
Schie, I. van \ 2014
Op locaties waar grote molens onmogelijk zijn, bieden miniturbines wellicht soelaas. Het rendement ervan moet nog wel omhoog.
help
De purperreiger als logé; slaapplaatsen en foerageergebieden in Zuid-Holland [Boek]
Winden, Jan van der \ Hartman, Jonne \ Kruk, Maurice \ Gerritsen-Davidse, Debby \ Schie, Martijn van \ 2013
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.