help
Biological and chemical pretreatment of grasses to overcome lignin’s recalcitrance improving carbohydrate degradability [Proefschrift]
Mouthier, Thibaut M.B. \ 2018
help
Biochar detachment by water erosion : invstigating the impact of aggregate breakdown mechanism in a Norwegian silty clay loamy soil with Miscanthus amendment [Studentenverslag]
Schols, Anne \ 2016
help
The influence of natural-simulated freeze-thaw cycles on aggregate stability in sandy and clayey soils in Norway [Studentenverslag]
Schols, Anne \ 2016
help
Replacing lactose from calf milk replacers : effects on digestion and post-absorptive metabolism [Proefschrift]
Gilbert, Myrthe S. \ 2015
help
Designed enzyme preparations for the hydrolysis of corn silage polysaccharides [Proefschrift]
Neumüller, K.G. \ 2014
This thesis describes the design of hemicellulolytic enzyme preparations with high activity towards the rather recalcitrant xylan present in corn silage, a major biogas feedstock. Also, recalcitrance factors towards the enzymatic conversion of xylans ...
help
It’s time to start talking : a discursive psychological perspective on how ‘soft impacts’ of food technology can be publically discussed [Studentenverslag]
Lamers, D. \ 2014
The importance of taking into account public concerns related to innovative (food) technologies is widely acknowledged. Yet, the public’s ‘difficult to pin down’, social, moral or political concerns, that are referred to as ‘soft impacts’, continue b ...
help
Voedingsbeleid: wiens verantwoordelijkheid? \ Nederlands tijdschrift voor voeding en dietetiek [Artikel]
Schols, J.M.G.A. \ Staveren, W. van \ 2011
Wat is er nodig voor een goede voedingszorg in verpleeg- en verzorgingshuizen? En wie is daarvoor (eind)verantwoordelijk? Prof. dr. Jos M.G.A. Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht, en prof. dr. Wija van Staveren, emeritus ho ...
help
Factsheet tijdsknelpunten [Boek]
Cloïn, M. \ Schols, M. \ Broek, A. van den \ 2010
help
Tijd op orde? : een analyse van de tijdsorde vanuit het perspectief van de burger [Boek]
Cloïn, M. \ Schols, M. \ Broek, A. van den \ Koutamanis, M. \ 2010
In dit rapport verschaft het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) op verzoek van de Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzicht in welke tijdsknelpunten burgers ervaren. Wat levert hun tijdsdruk op? Wat weerh ...
help
Sowing in the autumn season : exploring benefits of green care farms for dementia patients [Proefschrift]
Bruin, S.R. de \ 2009
In 1998 waren er circa 75 zogeheten “zorgboerderijen”. Tegenwoordig zijn dat er meer dan 900. Er wordt verondersteld dat zorgboerderijen een positieve invloed hebben op de gezondheid van diverse doelgroepen. Tot op heden is daar echter weinig wetensc ...
help
AWBZ : [thema] \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Polder, J. \ Wong, A. \ Schols, J. \ Bovenberg, L. \ Gradus, R. \ 2008
Twee artikelen over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De levensverwachting van mannen loopt in op de levensverwachting van vrouwen. Hierdoor zullen in de toekomst meer ouderen voor elkaar kunnen zorgen door samen te wonen. Dit zorgt voo ...
help
Stuwwal zorgt voor uitdagende omstandigheden : bodemstructuur bemoeilijkt realisatie bouwput : dossier: Funderingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Janssen, A. \ Schols, D. \ Stelt, D. van der \ 2008
De ondergondse parkeergarage onder de St. Maartenskliniek in Nijmegen wordt gebouwd in de stuwwal in een loskorrelige en onvoorspelbare bodem. Voor de aanleg van de bouwput is gekozen voor de in Nederland weinig toegepaste berlinerwandmethode
help
De verrassende X-factor van klinische voeding : 40 jaar academisch onderwijs en onderzoek : [jubileumnummer] \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Vries, J.H.M. de \ Witkamp, R.F. \ Schols, A.M. \ 2008
In hoeverre kan de voeding een rol spelen bij de behandeling van een ziekte of mogelijk zelfs de genezing bevorderen? Waar houdt de rol van voeding op en waar begint de farmacotherapie? De kloof tussen voeding en farma wordt echter smaller en op somm ...
help
Second opinion aanvullend onderzoek 'Opzuigen en verbranden van eikenprocessierups in de parasite HIT’ [Boek]
Schols, E. \ 2008
De Expertgroep Eikenprocessierups onder leiding van de Plantenziektenkundige Dienst van het ministerie van LNV heeft het RIVM gevraagd een second opinion uit te voeren op het rapport van Alterra (Spijker, 2007). Dit rapport beschrijft een (vervolg)on ...
help
Leven leeftijdsgroepen van de Gierzwaluw in de broedperiode ruimtelijk gescheiden? \ Limosa [Artikel]
Schols, R. \ 2008
In veel opzichten is de Gierzwaluw een ongrijpbare en onbegrijpelijke soort. Hij is moeilijk inventariseerbaar en het is zeer lastig om inzicht te krijgen in zijn levenspatronen. Dat motiveerde de auteurs om een meerjarig ringonderzoek te doen naar d ...
help
Consultatiebureau voor ouderen \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Luijkx, K.G. \ Weert, C.M.C. van \ Oers, H.A.M. van \ Schols, J.M.G.A. \ 2007
In dit artikel staat een pilotstudie naar het consultatiebureau voor ouderen van Stichting de Volckaert in Dongen, Noord-Brabant, centraal. Onderzocht is welke gezondheidsproblemen en - risico's gesignaleerd worden, welke adviezen gegeven worden en i ...
help
Voedingssupplementen zijn zinvol bij de preventie en de behandeling van decubitus \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Schols, J.M.G.A. \ 2007
De directe relatie tussen voeding en decubitus blijft vooralsnog onduidelijk. Toch valt het gebruik van voedingssupplementen ter preventie en behandeling van decubitus aan te raden. Ondervoede patiënten met decubitus of een risico hierop hebben immer ...
help
'Accentverschuiving van therapie naar preventie' : verouderingsziekten en voeding \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Schols, A. \ 2007
Ouderdomsziekten zullen de gezondheidszorg en samenleving meer en meer gaan belasten in de komende jaren, zo schat de Wereldgezondheidsorganisatie in. De schattingen zijn gebaseerd op de huidige Westerse leefstijl in combinatie met een vergrijzende b ...
help
Rioolrenovatie met kousmethoden : achtergronden bij het informatieblad [Boek]
Dusseldorp, A. \ Schols, E. \ [2006]
Dit rapport beschrijft de achtergronden van het informatieblad ‘Rioolrenovatie met kousmethoden’, dat de VROM-Inspectie in mei 2006 publiceerde. Het blad werd gepubliceerd om aan gemeenten voorlichting te geven over rioolrenovatie door middel van kou ...
help
Resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen : aandacht voor ondervoeding blijft belangrijk \ Nederlands tijdschrift voor dietisten [Artikel]
Meijers, J.M.M. \ Schols, J.M.G.A. \ Bokhorst-de van der Schueren, M.A.E. van \ Janssen, M.A.P. \ Halfens, R.J.G. \ 2006
Met behulp van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen meet de Universiteit Maastricht sinds 2004 jaarlijks de prevalentie, de preventie, de behandeling en het beleid op het gebied van ondervoeding binnen Nederlandse zorginstellingen. Wat zijn ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.