help
Natte kraamkamers : Uiterwaarden onmisbaar voor jonge vis \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Stoffers, T. \ Nagelkerke, L. \ Schoor, M. \ 2020
Voor een gezonde visgemeenschap in laaglandrivieren zijn uiterwaarden, ook wel vloedvlakten genoemd, erg belangrijk. Daarom is sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw in Nederland veel geïnvesteerd in het herstel van de ecologische kwaliteit van uiterw ...
help
Behandeling bij de ziekte van Lyme: over richtlijnen en maatwerk \ Biowetenschap en maatschappij [Artikel]
Kullberg, B.-J. \ Schoor, F. van de \ 2019
Bij een rode vlek op de huid na een tekenbeet is de reden voor behandeling duidelijk. Maar wat te doen bij een tekenbeet zonder klachten? Wanneer wordt gekozen voor een kuur van 10 dagen of 30 dagen? Wat zijn de redenen om voor antibiotica via een in ...
help
Substraatkartering van de oevergeulen bij langsdammen in de Waal [Boek]
Collas, F.P.L. \ Flores, N.Y. \ Schoor, M.M. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2019
De aanleg van drie langsdammen in de Waal nabij Tiel is in 2016 afgerond. Deze langsdammen hebben onder andere tot doel de invloed van scheepvaart op de oevers te verminderen en ecologische kansen te creëren. Essentieel voor veel riviersoorten is de ...
help
A scientific evaluation system for the registration of pesticides in Ethiopia [Boek]
Deneer, J.W. \ Adriaanse, P.I. \ Boer, P. de \ Busschers, M. \ Lahr, J. \ Schoor, C. van der \ Vliet, P. van \ Woldeamanual, A. \ 2014
help
Aquatische macrofauna in het rivierengebied en mogelijkheden voor ecologisch herstel \ De levende natuur [Artikel]
Klink, A.G. \ Schoor, M.M. \ Rheede, H.D. van \ Duijn, P.P. \ 2014
Op basis van paleoecologisch onderzoek wordt een beeld geschetst van historische veranderingen in de grote rivieren. Vervolgens geven resultaten van lange termijn monitoring in de hoofdgeul van de Rijn inzicht in de veranderende macrofauna. Aan de ha ...
help
Ecologisch herstel Grote Rivieren: hoe zit het met de komst van de ooievaar? \ De levende natuur [Artikel]
Brink, F.W.B. van den \ Graaf, M.C.C. de \ Schipper, P.C. \ Schoor, M.M. \ Schimmel-ten Kate, H.L. \ 2014
Na een ecologisch dieptepunt in de 70-er jaren is het ecologisch herstel van de grote rivieren omstreeks eind 80-er jaren vorige eeuw aan een stevige opmars begonnen. Zowel fundamenteel onderzoek als grootschalige experimenten met meer natuurlijk beh ...
help
Themanummer Ecologisch herstel grote rivieren \ De levende natuur [Artikel]
Brink, F.W.B. van den \ Graaf, M.C.C. de \ Schipper, P.C. \ Schoor, M.M. \ Schimmel-ten Kate, H.L. \ 2014
Aanleiding voor dit themanummer vormt het feit dat het alweer 25 jaar geleden is sinds de totstandkoming van Plan Ooievaar, dat een nieuwe richting gaf in het denken over de inrichting van het rivierengebied. Wat hield het plan in en hoe is het denke ...
help
Proefresultaten Ziekzoeker 2011 : spectrale en chlorofylfluorescentie beeldanalyse virus- en bacteriezieke pootaardappelen [Boek]
Blok, P. \ Polder, G. \ Schoor, R. van der \ Jalink, H. \ Kamp, J. \ 2012
Een vroege detectie van zieke planten met moderne vision technieken kan de kosten voor selectie in de pootaardappelteelt flink drukken. De nadruk ligt hierbij op de detectie van Erwinia, gezien de grote financiële schade. In 2010 zijn een eerste seri ...
help
Nevengeulen: lessen uit de praktijk \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schoor, M.M. \ Greijdanus, M. \ Weerling, G.W. \ Kouwen, L.A.H. van \ 2012
Rijkswaterstaat heeft inmiddels bijna twintig jaar ervaring met de aanleg van nevengeulen. Tijd voor een evaluatie. De vier nevengeulen onder het vergrootglas zijn die van Gameren, Klompenwaard, Bakenhof en Vreugderijkerwaard. We gaan in op keuzes di ...
help
Verbetering acclimatisatie geënt uitgangsmateriaal : inventarisatie van stress bij enten van glasgroenten met MIPS en vermindering uitval tijdens acclimatisatie door Graft Promotors [Boek]
Snel, J. \ Stevens, L. \ Schoor, R. van der \ Davelaar, E. \ Dijkhuis, P. \ Jalink, H. \ Krieken, W. van der \ 2010
In dit project zullen met MIPS nieuwe procedures ontwikkeld worden voor het conditioneren en acclimatiseren van enten van groentengewassen. Met MIPS kunnen de effecten van conditionering en acclimatisering op groei, stress en stressgevoeligheid van d ...
help
De Korhoenders van de Sallandse Heuvelrug, de Veluwe en Zweden \ De korhaan : verenigingsorgaan van de Vogelwerkgroep Het Gooi e.o. [Artikel]
Schoor, L. van der \ 2010
In het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug zijn tijdens de voorjaarstelling van 2009 twaalf korhanen en twaalf korhennen geteld. Speciaal voor de Korhoenders worden kleine hier ronde stukjes heide gemaaid waarop de vogels een baltsplaats kunnen inn ...
help
Meting van ruimtelijke verdeling van temperatuur en RV met behulp van draadloze minisensoren (Smart Dust) - Dl. 3: Metingen bij praktijkbedrijven in verschillende seizoenen [Boek]
Balendonck, J. \ Os, E.A. van \ Schoor, R. v.d. \ Tuijl, B.A.J. van \ Keizer, L.C.P. \ cop. 2010
Beschrijving van de metingen bij praktijkbedrijven in verschillende seizoenen.
help
FusariumScreen : een studie naar geautomatiseerde detectie en kwantificering van resistentie tegen fusarium in tarwe [Boek]
Lee, T.A.J. van der \ Waalwijk, C. \ Jalink, H. \ Schoor, R. van der \ Kema, G.H.J. \ 2009
Studie naar geautomatiseerde detectie en kwantificering van resistentie tegen fusarium in tarwe.
help
Naarderheem kiest voor ambachtelijkheid : verpleeghuis wil ter plekke vers koken \ Food hospitality : vakblad voor management van eten & drinken in de zorg [Artikel]
Schoor, P. van der \ 2009
Ambachtelijk, biologisch en vers koken voor maar een euro meer dan de industrieel bereide maaltijden. Dat is waar directeur Marco Wisse van verpleeghuis Naarderheem in Naarden zich hard voor wil maken. "We krijgen in de zorg steeds meer te maken met ...
help
Natuurlijk voedsel is helemaal niet goed : hoogleraar vindt natuur in principe verdacht \ Food hospitality : vakblad voor management van eten & drinken in de zorg [Artikel]
Schoor, P. van der \ 2009
Over weinig zaken worden mensen zo emotioneel als over voeding. Biologisch zou beter zijn, voedsel moet vooral natuurlijk en onbewerkt zijn en van additieven, ook wel E-nummers genoemd, zou je van alles kunnen krijgen. Ambachtelijk moet het zijn en v ...
help
Thema: gastvrijheid \ Food hospitality : vakblad voor management van eten & drinken in de zorg [Artikel]
Schoorel, E. \ Znidarsic, I. \ Schoor, P. van der \ 2009
In dit themanummer artikelen over gastvrijheid: 1) Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen geeft gastvrijheid een centrale plek, een belangrijke rol is weggelegd voor de restaurayieve voorzieningen, de etenstijden zijn ruimer en men kan samen eten in ...
help
Goed eten heeft een prijs : budget instellingen voor voeding te laag \ Food hospitality : vakblad voor management van eten & drinken in de zorg [Artikel]
Schoor, P. van der \ 2009
Eten in zorginstellingen kan beter, vindt de voorzitter van Euro Toques Nederland, Fred Dijsselbloem. Daarvoor zou het budget dat instellingen hebben voor voeding omhoog moeten, want dat is volgens hem veel te laag. Om het eten in instellingen op een ...
help
Op zoek naar juiste richting : eenvoudige berichtgeving richt schade aan \ Food hospitality : vakblad voor management van eten & drinken in de zorg [Artikel]
Schoor, P. van der \ 2009
'Oudjes in opstand tegen vies eten' luidde de kop op 8 september in de Telegraaf boven een bericht over bewoners van de Amsterdamse zorginstelling Flevohuis. Zij waren zo ontevreden over het eten dat ze besloten het restaurant te boycotten. Cateraar ...
help
Zelf koken vergroot keuze cliënt : 's Heeren Loo in Noordwijk en Monster wil meer aandacht voor eten \ Food hospitality : vakblad voor management van eten & drinken in de zorg [Artikel]
Schoor, P. van der \ 2009
Zo veel mogelijk zelf kiezen wat je eet en het, als je dat wilt en kunt, ook zelf bereiden. Dat is kort gezegd de ambitieuze doelstelling van zorginstelling 's Heeren Loo op de locaties Monster en Noordwijk. Makkelijker gezegd dan gedaan. De omslag v ...
help
Aandacht voeding voor ouderen steeds urgenter : wanneer komt industrie met speciale voeding voor ouderen? \ Food hospitality : vakblad voor management van eten & drinken in de zorg [Artikel]
Schoor, P. van der \ 2009
'Voedingsfysiologie van het verouderingsproces met bijzondere aandacht voor de oudere mens', luidt de volledige naam van de leerstoel die Prof. dr. ir. Lisette de Groot bekleedt aan de Wageningen Universiteit. Die aandacht voor de oudere mens wordt s ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.