help
A comparison of rating and dating techniques to estimate the threat of soil erosion to archaeological monuments under agricultural fields [Studentenverslag]
Soest, M.A.J. van \ 2015
For the protection of Dutch archaeological sites against degradation, the TOPsites project is investigating the rate, extent and mitigation of the most important processes involved. One of these processes is soil translocation or soil redistribution. ...
help
Oppervlakte-ontsmetting door oxidatie met waterstofperoxide of ozon [Boek]
Schoorl, F. \ 2014
Het optreden van vruchtrot kan leiden tot aanzienlijke verliezen van geoogste en opgeslagen appels en peren. Fungiciden worden doorgaans gebruikt om deze verliezen te beperken. Ondanks toepassing van fungiciden komt het optreden van vruchtrot voor. V ...
help
Sediment erosion at archeological sites in Limburg, The Netherlands [Studentenverslag]
Heeres, G.C. \ [2014]
Cultural artifacts at archeological sites can be damaged by soil redistribution. In order to protect valuable artifacts the rates and patterns of soil redistribution on archeological sites needs to be assessed. Two archeological sites in the Netherla ...
help
IF1405: Biobased Economy : study manual [Boek]
Schoorl, R. \ Delft, G.-J. van \ Lamers, D. \ 2013
Moduleboek biobased economy bestemd voor gebruik in het hbo. Aan de hand van 5 cases wordt ingegaan op de verschillende aspecten van de biobased economy.
help
Business case digitalisering van de versketen [Boek]
Schoorl, R. \ Delft, G.-J. van \ Lamers, D. \ [2013]
Binnen de versketen is het noodzakelijk dat er gewerkt wordt met "1 Global Standard". De urgentie van invoering van een standaard is nog niet doorgedrongen.
help
Effect van ULO en DCS bewaarcondities en Smartfresh TM op de vruchtkwaliteit van Elstar in de keten en in een ketensimulatie [Boek]
Schoorl, F.W. \ 2013
Elstar altijd Raak is een initiatief om de kwaliteit van Elstar aan het eind van de keten te verbeteren en daarmee teleurstellingen bij de consument zoveel mogelijk te voorkomen. Een consistent hogere produkt kwaliteit is nodig om de positie van Elst ...
help
DCS en ethyleen verminderen schilvlekjes : resultaat van ethyleen bij bewaring onder ULO-condities evenmin slecht \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Schoorl, F. \ Schaik, A. van \ 2012
Bewaring onder DCS-condities van Elstar vermindert het optreden van schilvlekjes in Elstar. Een experiment bij PPO Fruit te Randwijk toonde in 2011/`12 het positieve effect aan van DCS™ op het terugdringen van schilvlekjes. Dit was niet nieuw, maar w ...
help
Scald in Conference : bewaarseizoen 2011-2012 [Boek]
Geijn, F. van de \ Schoorl, F. \ 2012
Het doel is een rapportage te leveren met de belangrijkste bevindingen uit een inventarisatie van de scald problematiek op Conference peer. Hiervoor worden de ervaringen van belangrijkste Conference bewaar- en teeltlocaties verzameld door bedrijfsbez ...
help
Effectiviteit van electrolysewater tegen Venturia inaequalis (schurft) [Boek]
Schoorl, F. \ Jong, P.-F. de \ 2012
Effectiviteit bepalen van electrolysewater ter bestrijding van schurft, Venturia inaequalis op appelbladeren.
help
DCS tm en ethyleen verminderen schilvlekjes [Poster]
Schoorl, F. \ Schaik, A. van \ [2012]
Effect vaststellen van DCS en ethyleen op schilvlekjes en kwaliteit van Elstar na bewaring.
help
Aardappels of archeologie? : effecten van landgebruik op verstoring van gestratificeerde bodemlagen [Studentenverslag]
Meuwissen, M. \ 2012
Vanwege de belangrijke historische waarde die terpen vertegenwoordigen hebben veel terpen een monumentale status en er wordt gepoogd de in de terp aanwezige archeologische resten zo goed mogelijk te conserveren. Ondanks deze bescherming vindt er nog ...
help
Test invloeden bewaartemperatuur op softscald in Santana [Presentatie]
Schoorl, F.W. \ [2011]
Powerpoint presentatie over het vookomen van softscald, waarmee onnodig kwalitetsverlies vermeden kan worden.
help
Test invloed bewaartemperatuur op softscald in Santana [Presentatie]
Schoorl, F.W. \ [2011]
Doelstelling van het test is afzet van goede kwaliteit Topaz en Santana. en hoelang in de inkoelfase hogere temperaturen aanhouden moeten worden om softscald te voorkomen en onnodig kwaliteitsverlies (kleur, hardheid etc.) te vermijden.
help
Bewaarrot bestrijding met BCA en warmwater behandeling [Presentatie]
Schoorl, F. \ Schaik, A. van \ Hof, M. op 't \ Jijakli, H. \ [2011]
Onderzoek naar bewaarrot bestrijding met BCA en warmwater behandeling met als doel het terugdringen van het gebruik van chemische middelen tegen bewaarrot door alternatieve behandelingen te ontwikkelen.
help
Praktijktest DCS bewaring Topaz 2008-2009 [Presentatie]
Schoorl, F. \ [2011]
DCS test op 7 bedrijven bij Topaz of Red Topaz, waarbij beoordeeld werd op: hardheid, suiker, zuur en inwendige afwijkingen.
help
Praktijktest bewaring Santana 2008-2009 [Presentatie]
Schoorl, F. \ [2011]
Powerpointpresentatie over een praktijktest van de bewaring van Santana.
help
Santana bewaaronderzoek 2010-2011 [Presentatie]
Schoorl, F. \ [2011]
Bewaaronderzoek 2010-2011 van Santana. Het effect van de bewaartemperatuur T (1 en 4°C) op basis van ervaring van het jaar daarvoor op produktkwaliteit Santana en het effect van tussentijds openen op bewaarafwijkingen (n.a.v. praktijkwaarneming).
help
Energiebesparing op het agrarisch bedrijf : kansen voor verhoging energie-efficiency in de akkerbouw, vollegrondsgroenten en fruitteelt [Boek]
Kamp, J. \ Reeuwijk, P. van \ Schoorl, F. \ Montsma, M. \ 2010
Doel van het ondezoek is om in eerste instantie het energieverbruik van de belangrijkste gewassen in de akkerbouw, vollegrondsgroenten en fruitteelt in kaart te brengen. Zowel van de teelt- als van de naoogstfase. Trends zijn beschreven die invloed h ...
help
De mosflora van Bosschenhoofd, Hoeven en omgeving, gemeente Halderberge : verslag van het verkennend onderzoek 2010 [Boek]
Buter, C. \ Gladdines, A. \ Schoorl, J. \ 2010
help
Sedimenthuishouding in het stroomgebied van de Nederlands-Duitse Vecht : potenties voor herstel van natuurlijke rivierdynamiek [Boek]
Viveen, W. \ Maas, G.J. \ Schoorl, J.M. \ 2009
In opdracht van LNV is onderzoek gedaan naar de sedimenthuishouding van de Nederlands-Duitse Vecht. Het accent lag hierbij op het verkrijgen van een beter inzicht in erosie- en sedimentatieprocessen op stroomgebiedsniveau. Vanwege deze reden is er ee ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.