Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 117

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Schoot
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Rassenbericht Grasland 2019 [Boek]
Schoot, Jan Rinze van der \ Schilder, Henk \ 2019
Rapportage van proefveldresultaten van het rassenonderzoek aan Engels raaigras in de periode 2011-2018.
help
Rassenbericht Grasland 2018 [Boek]
Schoot, Jan Rinze van der \ Schilder, Henk \ 2018
help
Welk grasklavermengsel is het beste? : Grasklavermengsels in praktijkproef onderzocht en vergeleken \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Schoot, J.R. van der \ 2018
Grasklaver in een belangrijk onderdeel van de rotatie in de biologische akkerbouw. Engels raaigras en rode klaver zijn belangrijke componenten in de mengsels. Op de Broekemahoeve zijn in 2015 en 2016 een aantal proeven gedaan met het toevoegen van wi ...
help
Rassenbericht Grasland 2017 [Boek]
Schoot, Jan Rinze van der \ Schilder, Henk \ 2017
help
Rassenbericht Grasland 2016 [Boek]
Schoot, Jan Rinze van der \ Schilder, Henk \ 2016
help
An economic model for offshore cultivation of macroalgae [Boek]
Dijk, Wim van \ Schoot, Jan Rinze van der \ Edwards, Maeve \ Queguineur, Benoit \ Champenois, Jennifer \ Mooney, Karen \ Barrento, Sara \ 2015
Algae biomass is considered as a potential non-fossil source of raw materials to produce fuel, feed, chemicals and materials. For this purpose microalgae as well as macroalgae can be used, and in this report we focus on the latter. More than 99% of t ...
help
Meststofgebruiksruimte in relatie tot opbrengstniveaus, mestsoort en rijenbemesting : verkenning van equivalente maatregelen met het WOG 2.0 rekenmodel [Boek]
Schröder, J.J. \ Haan, J.J. de \ Schoot, J.R. van de \ 2015
De verliezen van stikstof (N) naar grond- en oppervlaktewater worden, onder meer, bepaald door de mate waarin de aanvoer van N naar een akker hoger is dan de afvoer van N vanaf die akker. Het verschil tussen die twee hangt af van de hoeveelheid door ...
help
Rassenkeuze belangrijker dan hoeveelheid zaaizaad \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Schoot, J.R. van der \ 2014
In een aantal proeven is de invloed van verschillende hoeveelheden zaaizaad op de bespeelbaarheid van sportvelden getoetst. Het gebruik van meer zaaizaad gaf een eerder bespeelbaar veld met een dichtere zode. De voorsprong van een hoge zaaizaadhoevee ...
help
Bodemkwaliteit Op Zand: T nul meting bodem : vaststellen uitgangssituatie door waarnemingen aan fysische, biologische- en chemische bodemparameters [Boek]
Visser, J. \ Schoot, J.R. van der \ Korthals, G. \ Haan, J. de \ 2014
In 2011 is op PPO locatie Vredepeel het project Bodemkwaliteit op Zand (BKZ) gestart. Het project Bodemkwaliteit op Zandgrond richt zich op de ontwikkeling van maatregelen voor een duurzaam bodembeheer op zandgronden op gebied van organisch stofbehee ...
help
Verwerken niet houtige biomassa - Deel A: Maaien [Boek]
Holshof, G. \ Schoot, J.R. van der \ Schooten, H. van \ Durksz, D. \ 2014
In deze brochure wordt praktisch beschreven waar bij het maaien van gras op moet worden gelet. Deze brochure is onderdeel van een aantal brochures met informatie hoe om te gaan met het oogsten en verwerken van niet houtige biomassa, die niet wordt ge ...
help
Verwerken niet houtige biomassa - Deel B: Oogsten [Boek]
Holshof, G. \ Schoot, J.R. van der \ Schooten, H. van \ Durksz, D. \ 2014
In deze brochure wordt praktisch beschreven waar bij het oogsten van gras op moet worden gelet. Deze brochure is onderdeel van een aantal brochures met informatie hoe om te gaan met het oogsten en verwerken van niet houtige biomassa, die niet wordt g ...
help
Verwerken niet houtige biomassa - Deel C: Opslag [Boek]
Holshof, G. \ Schoot, J.R. van der \ Schooten, H. van \ Durksz, D. \ 2014
In deze brochure wordt praktisch beschreven waar bij de opslag van gras op moet worden gelet. Deze brochure is onderdeel van een aantal brochures met informatie hoe om te gaan met het oogsten en verwerken van niet houtige biomassa, die niet wordt geb ...
help
Verwerken niet houtige biomassa - 1: Verwerken niet houtige biomassa [Boek]
Holshof, G. \ Schoot, J.R. van der \ Durksz, D. \ Schooten, H.A. van \ 2014
De zoektocht naar geschikte toepassingen van allerlei afvalstromen gaat door. Ook grasachtige biomassa ofwel maaisel van diverse terreinen kan een hogere waarde krijgen door het als grondstof te gebruiken voor een veelheid aan toepassingen. In dit ra ...
help
Bodemkwaliteit op zandgrond 2012 [Brochure]
Haan, J. de \ Verstegen, H. \ Visser, J. \ Schoot, R. van der \ 2013
In het tweede jaar van het project Bodemkwaliteit op zandgrond bleek dat de opbrengsten bij nietkerende grondbewerking (NKG) gemiddeld gelijk waren aan de opbrengsten bij ploegen. De opbrengsten bij het niet aanvoeren van organische stof met mest (GI ...
help
Permanente bewoning van recreatiewoningen : handhaving en vergunningverlening [Boek]
Laat, P.W.M. de \ Schoot, T.H.H.A. van der \ 2013
Het in strijd met de recreatieve bestemming wonen in recreatieverblijven, ook wel permanente bewoning genoemd, vormt voor gemeenten al jarenlang een groot handhavingsprobleem. Voor veel bestuurders en ambtenaren een doorn in het oog. De bewijsvoering ...
help
Rassenonderzoek voor beweiding [Presentatie]
Schoot, J.R. van der \ 2013
Presentatie gehouden voor de leden van de Nederlandse Vereniging voor Weide en Voederbouw.
help
Milieu en ruimte in het buitengebied [Boek]
Bodden, P.P.A. \ Verstappen, T.J.H. \ Wingens, H.J.M. \ Schoot, T.H.H.A. van der \ cop. 2013
Milieu en ruimte in het Buitengebied behandelt de strijd om de ruimte in het buitengebied van landbouw, natuur en diverse rode functies. In dit boek wordt aandacht besteed aan actuele thema’s op het snijvlak tussen milieu en ruimte in het landelijk g ...
help
Oogsten van micro-algen : inventarisatie oogstmethoden en praktijkresultaten [Boek]
Schoot, J.R. van der \ Schipperus, R. \ Kootstra, M. \ 2013
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een inventarisatie van verschillende methoden voor het oogsten van micro-algen. Veel van de besproken methoden zijn erop gericht om op een goedkope en min of meer passieve manier een voorconcentratie ...
help
Helofytenfilters in sloten : schoonheid door eenvoud [Boek]
Buck, A.J. de \ Gerven, L.P.A. van \ Kleef, J. van \ Schoot, J.R. van der \ Wijk, G.C.A. van \ Buijert, A. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2012
In Noord-Groningen werken Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk en Waterschap Noorderzijlvest samen aan het overjarig laten staan van riet in sloten waar dat mogelijk is. Omdat dit het landschap siert en omdat het veel waarde heeft voor de natuur ...
help
Differentiatie stikstofbemestingsadviezen : verkenning bij het gewas consumptieaardappel [Boek]
Dijk, W. van \ Schoot, J.R. van der \ Berge, H. ten \ 2012
In het Vierde Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wordt o.a. ingezet op innovaties om op melkveehouderij- en akker- en tuinbouwbedrijven de stikstofverliezen verder te verminderen. Eén van de opties is om stikstofbemestingsadviezen, daar waar moge ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.