help
Duizend jaar menselijke invloed op de waterhuishouding van de Gooi- en Vechtstreek \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Loon, A. van \ Schot, P. \ 2019
Ondanks ingrijpende maatregelen om laagvenen te vernatten, is grootschalig hydrologisch herstel tot nog toe uitgebleven. Aan de hand van een paleohydrologische reconstructie van de Gooi- en Vechtstreek werpen wij nieuw licht op de verdroging en verna ...
help
Handreiking rioolplannen 2016 : "Samenwerking in de afvalwaterketen" [Boek]
Nonhebel, F. \ Nanninga, B. \ Leeuwis-Tolboom, J.A.M. \ Schot, E. \ Hoogheemraadschap van Delfland \ 2016
De doelstelling van de Handreiking rioolplannen is het beknopt en overzichtelijk weergeven van het afvalwaterketenbeleid van Delfland. De Handreiking helpt Delfland om in de contacten met gemeenten duidelijk en transparant te zijn over de belangen, w ...
help
Schroeforchis (Spiranthes Rich.) in Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Kreutz, C.A.J. \ Dekker, H. \ Feenstra, M. \ Kerkhof, Th.B.M. \ Schot, M.H. \ Schunselaar, J.A.M. \ 2016
In Nederland worden de laatste jaren verschillende Spiranthes-soorten ontdekt. Dit artikel behandelt de vindplaatsen daarvan en toont van S. cernua s.l. en S. lucida vegetatieopnamen. Van elk taxon wordt de verspreiding in Nederland en Belgiё en elde ...
help
Stadsbeek Enschede moet wateroverlast verhelpen : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schot, S. \ Bouma, J. \ 2015
De wijken Pathmos en Stadsveld liggen aan de voet van een stuwwal, aan de rand van het centrum van Enschede. De bewoners ervaren veel wateroverlast. Na harde regenbuien lopen straten onder water. Daarnaast staat het grondwater hoog met natte kruiprui ...
help
Werken aan de robotsamenleving : visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid [Boek]
Est, Rinie van \ Kool, Linda \ Keulen, Ira van \ Waes, Arnoud van Waes \ Brom, Frans \ Zee, Frans van der \ Gijsbers, Govert \ Korsten, Jan \ Lintsen, Harry \ Schot, Johan \ 2015
Het rapport Werken aan de robotsamenleving brengt in kaart wat er in de wetenschap bekend is over de relatie technologie en werkgelegenheid. Het werpt een blik op de toekomst en geeft een beeld van de beleidsopties. Het rapport legt zo een gezamenlij ...
help
Marteloscope op het Kroondomein : afstudeeronderzoek naar de realisatie van een marteloscope en de inzichten die dit verschaft op bosbouwkundig- en financieel gebied [Studentenverslag]
Egmond, J.-R. van \ Schot, D. \ 2014
In deze afstudeeropdracht is onderzocht hoe een marteloscope kan functioneren in een douglas opstand op Kroondomein Het Loo. Het concept marteloscope geeft inzicht in de bosbouwkundige processen en haar financieel-economische gevolgen. Door middel va ...
help
Werking van de pens [Video]
Schot, A. \ 2014
help
Food for all : sustainable nutrition security : 95 years Wageningen University [Boek] - First edition
Kropff, Martin J. \ Arendonk, Johan A.M. van \ Löffler, Huub J.M. \ van Dooren, Harry van \ Schot, Jos van der \ Roger, Andrew \ Pinkster, Akke \ Avdic, Damir \ 2013
Wageningen University celebrates its 95th Dies Natalis in 2013. To mark the occasion the theme Food for All: Sustainable nutrition security is selected. This book provides an overview of the theme, followed by a number of illustrations from our resea ...
help
"Er is geen masterplan" : overheidssturing in biobased netwerk \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Schot, J. van der \ 2012
"Kort door de bocht: intelligent omgaan met het product biomassa en zoeken naar intelligente toepassingen voor deze grondstof." Zo typeert Roel Bol (ELI) de biobased economy. Voor hem staat duurzaamheid niet ter discussie. "We werken aan een systeem ...
help
Fosfaat uit afvalstromen : terugwintechnologie voor 'P out of Poo' \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Schot, J. van der \ 2011
De aardse fosforvoorraden, essentiële grondstof voor alle leven op aarde, raken binnen afzienbare tijd op. Dit doemscenario moeten we (nog) met een korreltje zout nemen, maar aansporing tot ketensluting is wel aan de orde. Waar nu fosfor enkel nog al ...
help
KKF-Model Platform Coupling : summary report KKF01b [Boek]
Schellekens, J. \ Veldhuizen, A.A. \ Manders, A.M.M. \ Winsemius, H.C.M. \ Verseveld, W.J. van \ Linde, A.H. te \ Ulft, L.H. van \ Meijgaard, E. van \ Schaap, M. \ Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ Ward, P.J. \ Veldkamp, T.I.E. \ Mulder, H.M. \ Verkaik, J. \ 2010
Nederland bereidt zich voor op een sneller stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat. Hiervoor is het Deltaprogramma gestart. Dit deltaprogramma voorziet een serie beslissingen die grote gevolgen zullen hebben voor het beheer van het water in N ...
help
Klimaatverandering en modellering van natuureffecten : verkenning van mogelijkheden om natuur effecten te voorspellen met hydrologische modellen als uitgangspunt [Boek]
Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ 2010
Door koppeling van diverse bestaande modellen wordt getracht de effecten van klimaatveranderingen door te rekenen met o.a. luchtkwaliteits- en hydrologische modellen. De gesimuleerde abiotische veranderingen zouden vervolgens moeten worden doorvertaa ...
help
Technology and the making of the Netherlands : the age of contested modernization 1890-1970 [Boek]
Schot, J. \ Rip, A. \ cop. 2010
In deze uitgave beziet een team van deskundigen uit uiteenlopende disciplines de rol die techniek heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. Techniek en modernisering werden in de 20ste eeuw gezien als een twee-eenheid, die ove ...
help
Zeeland krijgt biopark \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Schot, J. van der \ 2007
De ambities spatten er vanaf. In de Zeeuwse havenstad Terneuzen moet binnen enkele jaren een centrum van industriële ecologie avant la lettre ontstaan. Een kluwen van bedrijven werkt er samen aan afvalverwerking, waterzuivering, de productie van biod ...
help
Naar een betere beoordeling van de risico’s van puntverontreinigingen voor de drinkwaterkwaliteit [Studentenverslag]
Vink, C. \ Schot, P.P. \ 2007
Op welke wijze kunnen drinkwaterbedrijven en overheden de inschatting van risico’s van puntverontreinigingen in grondwater, bestemd voor de drinkwaterbereiding, verbeteren? In dit rapport staat deze vraagstelling centraal. Om het antwoord op deze vra ...
help
An analysis of different strategies for the prioritization of groundwater quality prediction studies with a sequential numerical game \ Calibration and reliability in groundwater modelling : from uncertainty to decision making [Hoofdstuk uit boek]
Vink, K. \ Schot, P. \ 2006
Groundwater quality prediction studies are carried out to increase the reaction time when drinking water companies have to respond to breakthroughs of contaminants. The rliability and accuracy of predictions improve if more funds are invested in data ...
help
Thema opleidingen \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Schot, J. van der \ Evenblij, M. \ Eijk, A. van der \ 2006
5 artikelen: bijspijkeren van nieuwkomers op de milieuarbeidsmarkt is noodzaak; overzicht van de milieuopleidingen in Nederland; 3 jonge milieukundigen (mbo, hbo en wo) blikken vooruit op de start van hun arbeidszame leven; stappenplan 'milieucursus ...
help
Thema opleidingen \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]Bijbehorende website
Eijk, A. van \ Schot, J. van der \ 2005
3 artikelen: Interview met Bert Schutte, opleidingsdirecteur Milieukunde aan Van Hall; In het Netwerk Duurzaam Brabants Beroepsonderwijs werken MBO en HBO scholen in Brabant samen om duurzaamheid een plek te geven in de opleidingen; Milieuopleidingen ...
help
Grenzen verkennen : hoge afvaltarieven geven Limburgse gemeenten reden om nauw samen te werken : thema afval & recycling \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Schot, J. van der \ 2005
De krachten zijn gebundeld in de AfvalSamenwerking Limburg (ASL): 47 van de 48 gemeenten zijn hierbij aangesloten. Met Essent Milieu zijn scherpere afspraken gemaakt. En bij de oriëntatie op een nieuw contact verkennen zij de mogelijkheden van Europe ...
help
RVS-proof met MILO : thema 15 jaar \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]Handreiking milieukwaliteit in de leefomgeving
Schot, J. van der \ 2005
MILO (Milieukwaliteit in de leefomgeving) en voordelen t.o.v. de experimenteerwet Stad en Milieu. Ervaringen van de voorzitter van de begeleidingscommissie MILO H. Wubbels en wethouder duurzaamheid Ries Smit in Den Haag. "Met MILO kunnen we sturen op ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.