Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Schotsman
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natuurinclusieve landbouw Oost Groningen [Boek]
Schotsman, W. \ Rozendaal, W. \ Schultinga, M. \ Nigten, D. \ 2018
Natuurinclusieve landbouw en duurzame landbouw zijn termen die met regelmaat terugkomen in visies, beleidsstukken, projectplannen, wetenschappelijke publicaties en agrarische vakbladen. Er is een nieuwe maatschappelijke beweging op gang gekomen waarb ...
help
The human sensor : hoe we slim gebruik maken van data \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Schotsman, R. \ Buyten, H. \ Worm, I. \ 2015
Steeds meer data worden verzameld om meer grip te krijgen op het maken en distribueren van drinkwater. Moeten we daarmee steeds verder gaan? Of kunnen we beschikbare data wellicht beter gebruiken? En wat kunnen we met de input van onze eigen klanten? ...
help
Tijd rijp voor 'intelligente' watervoorziening : domme data of slimme informatie? : thema [Drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schotsman, R. \ Lubbers, C. \ Eekeren, M. van \ Jutte, F. \ 2011
We meten steeds meer, maar weten we dan ook meer? Niet als we verzuipen in de 'domme data', zeggen ze bij Royal Haskoning. Wel als een intelligent leidingnet - voorzien van smart-soft sensoren - zichzelf controleert, bestuurt en dus beheerst. Die sit ...
help
Burgerparticipatie in lokale beleidsvorming : een onderzoek naar de bijdrage van het project ' Dorpen op eigen wijze' [Studentenverslag]
Schotsman, W. \ 2010
In 2004 is de Vereniging van Kleine Kernen Gelderland (VKK) in samenwerking met haar drie provinciaal opererende partners het project 'Dorpen groeien op eigen wijze' gestart. Aanleiding was de gesignaleerde behoefte van verschillende actoren om breed ...
help
The myth of stakeholder participation : the effects and consequences in planning processes [Studentenverslag]
Schotsman, W. \ 2010
A comparative case study research is conducted on two Nature 2000 planning processes. Results show that the initiating organisations as well as participating organisations have different and sometimes unrealistic expectations concerning their roles, ...
help
Baten van de KRW : de drinkwatersector [Boek]
Schotsman, R. \ Vos, P. \ Visch, J. de \ 2007
In dit rapport wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke baten van de KRW voor de drinkwatersector. Een verbeterde waterkwaliteit zou kunnen leiden tot kostenbesparingen, maar de KRW leidt tot onvoldoende waterkwaliteitsverbeteringen om aanleidi ...
help
Teelthandleiding peterselie [Studentenverslag]
Schotsman, W. \ Sneep, C. \ 2007
Een vernieuwde teelthandleiding van het gewas peterselie. Na een algemene inleiding wordt aandacht besteed aan de teelt van het gewas, zoals grond, bemesting, rassen en planten, en aan de afzet en de toekomst.
help
Modellering van de filtratie van grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verdel, J.D. \ Schotsman, R.M. \ Rietveld, L.C. \ 1998
help
Hoge drukversproeiing, een alternatief voor methaanverwijdering? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Woerdt, D. van der \ Schotsman, R.M. \ Mense, P.J.M. \ 1997
help
Nat van Drente tot aan 't wad : natte natuurontwikkeling in Noord - Nederland [themanummer waterland] \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Koole, E. \ Schotsman, N. \ Smittenberg, J. \ 1991
Schematisch gezien zou men Noord-Nederland kunnen beschrijven als een centrale kern van dekzand en keileem, het Drents Plateau, met daaromheen een aantal 'schillen'. Een veenschil bestaande uit de laagveengebieden Noordwest-Overijssel, het lage midde ...
help
Landschapsecologisch onderzoek Achtkarspelen [Boek]
Janssen, F.B. \ Meijer, J.E. \ Schotsman, N. \ 1989
help
Onbemest grasland in Friesland : hydrologie, typologie en toekomst [Boek]
Schotsman, N. \ 1988
help
Het natuurreservaat "De Lindevallei" bij Wolvega (Zuidoost-Friesland) [Boek]
Schotsman, N. \ 1987
help
Het water van het Drents Plateau \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Schotsman, N. \ Grootjans, A.P. \ Koole, E.H. \ 1986
Ingrepen in de hydrologie van het landschap - zoals grondwateronttrekking voor drinkwater en verlaging van de grondwaterstand ten behoeve van de landbouw - tasten de van kwelwater afhankelijke natuurgebieden aan, wat tot uiting komt in veranderingen ...
help
De ecologische betekenis van de Friese vaarwegen [Boek]
Schotsman, N. \ Roukema, Y. \ 1985
In dit rapport wordt een beschrijving gegeven van de ecologische betekenis en kwetsbaarheid van de oevers van de vaarwaters in Friesland, zoals die in de zomers van 1981 tot en met 1984 geinventariseerd zijn
help
Ecologische inventarisatie van de Friese vaarwegen [Boek]
Schotsman, N. \ Roukema, Y. \ 1983
help
Ecologische inventarisatie van enkele friese bosgebieden : broedvogels, biotoopstructuur en de invloed van recreatie [Boek]
Schotsman, N. \ Roukema, Y. \ 1982
help
Houtwallen in Noordoost-Friesland: struweelrijke houtwallen hebben een rijke vogelbevolking \ Het Vogeljaar : tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming [Artikel]
Schotsman, N. \ 1979
help
De Hege Diken : oecologie en beheer van houtwallen in de gemeente Achtkarspelen en Tietjerksteradeel [Boek]
Schotsman, N. \ 1976
help
Het met het oog op de biologische waarde meest wenselijke beheer van de bij voorrang te verwerven graslandgebieden in de ruilverkaveling Koudum [Boek]
Schotsman, N. \ 1976
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.