help
Individual fitness correlates in the Black-tailed Godwit [Proefschrift]
Schröder, J. \ 2010
The world we live in is constantly changing due to human activities. This affects selection pressures, especially for species living in human-made habitats. Such changes in selection pressures are imprinted in the natural history of a species. In my ...
help
Study for the revision of the plaice box : draft final report [Boek]
Beare, D. \ Rijnsdorp, A. \ Kooten, T. van \ Fock, H. \ Schroeder, A. \ Kloppman, M. \ Witbaard, R. \ Meesters, E. \ Schulze, T. \ Blaesbjerg, M. \ Damm, U. \ Quirijns, F. \ 2010
This project has attempted to evaluate the effectiveness of the fisheries management measure known as the “Plaice Box” (PB) for the conservation of plaice and other species of marine organisms in the south-eastern North Sea. The study provides an inv ...
help
Oceanië hoopvol in nieuwe seizoen \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Schroeder, R. \ 2009
De groenteteelt onder glas in Oceanië (Nieuw Zeeland en Australië) lijkt veel op die in de rest van de wereld. In Nieuw Zeeland zijn vanaf 2000 vooral de tomaten- en praprikateelt geprofessionaliseerd
help
Faillissement dreigt voor Nederlandse weidevogelbeleid \ De levende natuur [Artikel]
Schroeder, J. \ Hinsch, M. \ Hooijmeijer, J.C.E.W. \ Piersma, T. \ 2009
Aan de hand van inmiddels beschikbare, meest basale demografische parameters is een populatiemodel ontwikkeld voor alle Grutto's in Nederland waarmee kan worden voorspeld hoe lang het nog duurt voordat de 'koning van de weidevogels' (Thijsse, 1904) e ...
help
Consumer risk perceptions and attitudes about beef food safety: implications for improving supply chain management [Boek]
Schroeder, T. \ 2006
help
Grutto's het jaar rond: balans tussen reproductie en sterfte \ De levende natuur [Artikel]
Both, C. \ Schroeder, J. \ Hooijmeijer, J. \ 2006
Grutto's komen voor korte tijd naar Nederland om te broeden, en verblijven de rest van het jaar elders. Relatief weinig is bekend over de grutto's buiten het broedseizoen
help
Detaillering projectplan 'Telen met toekomst' [Boek]
Booij, R. \ Dijk, W. van \ Smit, B. \ Wijnands, F. \ Langeveld, H. \ Haan, J. de \ Pronk, A. \ Schroeder, J. \ Proost, J. \ Brinks, H. \ Dekker, P. \ Ehlert, P. \ 2001
help
Lange-termijn effect van een krappe bemesting bij snijmais : verslag van een veldproef op 'De Marke' (1997-2000) en modelonderzoek op basis daarvan [Boek]
Schroeder, J.J. \ Jansen, A.G. \ Hilhorst, G.J. \ 2001
help
Berlin wird Blickpunkt Berlin \ Garten und Landschaft : Zeitschrift fuer Landschaftsarchitektur, Planung, Gestaltung, Entwicklung [Artikel]
Schroeder, T. \ 2000
Een terugblik op tien jaar stedebouwkundige ontwikkelingen. Sinds de val van de muur zijn vele plannen ontwikkeld voor groene ruimten. Door budgettaire beperkingen zijn deze vervangen door een strategie van managementtaken
help
Snijmais produceert best op dierlijke mest : startbemesting in de rij met kunstmest teelttechnisch vaak zinloos \ Veehouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Philipsen, B. \ Schroeder, J. \ Bleumer, E. \ 2000
In de periode 1997-'99 zijn 10 demonstratieproeven aangelegd op de zandgronden in Noord-Brabant en Limburg om aan te tonen dat het rendement van kunstmestaanvullingen bij snijmais twijfelachtig is bij een hoge bodemvruchtbaarheid, zolang dierlijke me ...
help
Mais zonder kunstmest \ Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) [Artikel]
Schroeder, J. \ Dijk, W. van \ Bleumer, E. \ Philipsen, B. \ 2000
Om bij de bemesting van mais zoveel mogelijk met alleen dierlijke mest te kunnen volstaan moet de gehele teeltstategie zijn gericht op een maximale beschikbaarheid en opneembaarheid van N en P
help
Meedoen? : fiscale gevolgen van Regeling beeindiging veehouderijtakken \ De pluimveehouderij [Artikel]
Schroeder, I.G.J.M. \ 2000
Fiscale gevolgen voor pluimveebedrijven als ze met deze regeling meedoen
help
Berlin - eine Stadt am Wasser \ Garten und Landschaft : Zeitschrift fuer Landschaftsarchitektur, Planung, Gestaltung, Entwicklung [Artikel]
Jirku, A. \ Schroeder, T. \ 2000
Hernieuwde aandacht voor de rivieroever in Berlijn waarmee een trend wordt gevolgd van wonen en werken aan het water
help
Nut en noodzaak van vlinderbloemigen in de biologische akkerbouw : N-binding op waarde beoordeeld \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Schroeder, J. \ 2000
De biologische akkerbouw heeft vlinderbloemigen als groenbemesters nodig om stikstof-tekorten op een duurzame wijze aan te vullen en milieubelasting door te veel dierlijke mest (P-belasting) te voorkomen. Met cijfers voor de stikstof/fosfor-verhoudin ...
help
How to reduce nitrate leaching from maize land? \ Meststoffen : Dutch/English annual on fertilizers and fertilization [Artikel]
Schroeder, J.J. \ 1999
Verlagen van N-giften verbetert de benutting. De benutting van stikstof kan met diverse maatregelen worden vergroot. Zonder deze maatregelen zal de voorziene mestwetgeving (MINAS) op droge zandgronden niet tot acceptabele nitraatgehalten van het bove ...
help
Berliner Landschaft mit Aussicht \ Garten und Landschaft : Zeitschrift fuer Landschaftsarchitektur, Planung, Gestaltung, Entwicklung [Artikel]
Schroeder, T. \ 1999
De ontwikkeling van een stadspark, na uitschrijving van een prijsvraag. Het park moet in de omgeving geintegreerd worden. Het doel is de herwaardering van een groene stadsring waarachter nieuwe woningen en recreatieruimten gepland worden
help
MINAS: van goed idee tot papieren tijger \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schroeder, J. \ 1999
Waarom het Nederlandse Mineralen Aangifte Systeem (MINAS) niet werkt bij het halen van de Europese Nitraatrichtlijn: de verliezen zijn groter dan op papier berekend, de verliezen beschermen het grondwater met name op de droge zandgronden onvoldoende, ...
help
Stoppen zorgt voor een stroom van regels : schakel tijdig een adviseur in \ De pluimveehouderij [Artikel]
Schroeder, I.L.J.M. \ 1999
Aandachtspunten op het fiscaal vlak die kunnen helpen bij het nemen van een weloverwogen beslissing
help
Unter den Linden: neue Moebel, neues Flair : der oeffentliche Raum \ Garten und Landschaft : Zeitschrift fuer Landschaftsarchitektur, Planung, Gestaltung, Entwicklung [Artikel]
Schroeder, T. \ 1999
help
Bezuege zur Unter(wasser)welt \ Garten und Landschaft : Zeitschrift fuer Landschaftsarchitektur, Planung, Gestaltung, Entwicklung [Artikel]
Schroeder, T. \ 1999
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.