help
In de Ondergrond [Video]
Schroevers, M. \ 2014
Bodem, water en ondergrond zijn een natuurlijk systeem dat voor steeds meer functies gebruikt wordt: infrastructuur, energiewinning, waterwinning etc. De drukte in de ondergrond dwingt ons samen te werken en keuzes te maken op basis van kennis en vis ...
help
Generator of rainfall and discharge extremes (GRADE) : part F [Boek]
Kramer, N. \ Schroevers, R. \ cop. 2008
GRADE, generator of rainfall and discharge extremes, is a new methodology to provide an alternative method with better scientific basis for the estimation of the design discharge of the main Dutch rivers compared to the present method based on freque ...
help
Afvoermetingen met horizontaal opgestelde akoestische stroomprofielmeters : evaluatie aan de hand van een testmeting [Boek]
Schroevers, M. \ 2003
Na een studie en test in 1998 kwam de afdeling Hydro-Instrumentatie van het RIKZ tot de conclusie dat akoestische Doppler-stroomsnelheidsmeters een goed en goedkoop alternatief konden zijn voor de stroomsnelheidsmeters op basis van het looptijd princ ...
help
Menselijk bemiddelde natuur \ Landschap in meervoud : perspectieven op het Nederlandse landschap in de 20ste/21ste eeuw [Hoofdstuk uit boek]
Schroevers, P. \ 1999
help
Biologische waterbeoordeling : een theoretische beschouwing [Boek]
Schroevers, P. \ 1991
help
Een inventarisatie van het archief van de Hydrobiologische Vereniging [Boek]
Kamp, L. van der \ Schroevers, P.J. \ Dam, H. van \ 1990
Inventarisatie van het archief van de Hydrobiologische Vereniging, dit archief bevat een grote hoeveelheid stukken met gepubliceerde en ongepubliceerde waarnemingen van een aantal Nederlandse hydrobiologen uit deze eeuw. Dit materiaal is onder andere ...
help
Over voorspelbaarheid in ecologie en natuurbeleid \ De vlinder van Lorenz : de verrassende dynamica van chaos [Hoofdstuk uit boek]
Schroevers, P.J. \ 1990
help
Over saprobie : het kind en het badwater \ Hydrobiologisch onderzoek in Nederland : fundamentele en toepassingsgerichte aspekten [Hoofdstuk uit boek]
Schroevers, P.J. \ 1988
help
Tussen natuurbeleven en overleven : een basisvisie op de natuur- en milieueducatie [Boek]
Kornet, W. \ Maas Geesteranus, C. \ Schroevers, P.J. \ 1985
De basisvisie is bedoeld als een globaal advies ten behoeve van de hoofdlijnen van uw beleid voor natuur- en milieueducatie.
help
Energiebalans : de rol van energie in de wereld : ecologisch, economisch, maatschappelijk [Boek]
Vermeulen, A. \ Taverne, B. \ Schroevers, P. \ Kock, R. de \ Bogaard, R. van den \ Vet, P. van der \ 1984, 1985
help
Natuurbehoud hangt af van economische processen \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Schroevers, P. \ 1984
help
Landschapstaal : een stelsel van basisbegrippen voor de landschapsecologie [Boek]
Schroevers, P.J. \ 1982
Begripsvorming ecologie in relatie tot landinrichting; uitgave WLO
help
Theme 1: theoretical concepts: diversity in nature as an expression of social and economic circumstances \ Perspectives in landscape ecology : contributions to research, planning and management of our environment : proceedings of the international congress organized by the Netherlands Society for landscape Ecology, Veldhoven, the Netherlands, April 6-11, 1981 [Hoofdstuk uit boek]
Schroevers, P.J. \ 1982
help
De regio Moerdijk - Biesbosch als toetsings- en toepassingsgebied voor de MER en het GEM \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Apeldoorn, R.C. van \ Saris, F.J.A. \ Schroevers, P.J. \ 1982
help
Ontdek N.W. Overijssel [Boek]
Gonggrijp, G. \ Langenhoff, V. \ Schroevers, W. \ 1981
help
De moeilijke biologische waterbeoordeling \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Schroevers, P.J. \ 1981
help
The need of a language for landscape ecologists \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Schroevers, P.J. \ 1981
help
[Studiedag "Landbouw en milieu: scheiden of verweven?"] \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Schroevers, P.J. \ 1980
De WLO-studiedag, gehouden op 21 mei 1980, was gewijd aan het onderwerp "Landbouw en milieu: scheiden of verweven?". Vier van de sprekers op de studiedag is gevraagd om hun verhaal op papier te zetten, waarbij er van uit is gegaan dat deze combinatie ...
help
Netplankton uit het open water van de plassen Mastenbroekerkolk, Venematen en Dirkswijde in Noord-West Overijssel (Gem. Vollenhove, Wanneperveen), verzameld in juni 1965 tijdens de zomerexcursie van de hydrobiologische vereniging [Boek]
Schroevers, P.J. \ 1977
help
Cursus ecologie 1977/1978 : [syllabi] [Boek]
Leentvaar, P. \ Schroevers, P.J. \ Higler, L.W.G. \ Eijsackers, H. \ Gunst, J.H. de \ Doelman, P. \ Wit, A. de \ Kersting, K. \ Rijksinstituut voor Natuurbeheer \ 1977
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.