help
Vrijwilligerswerk in het landschap, wat is het waard? \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Schuerhoff, M. \ Santegoets, J. \ 2017
Actieve burgers en landschap, het is een welbekende combinatie. Al bij de oprichting van huidige natuur- en landschapsbeheerorganisaties zoals de provinciale Landschappen en Natuurmonumenten waren burgers betrokken. Ook nu nog zijn er veel mensen act ...
help
Geldstromen naar natuur : ontwikkelingen van de financieringsstromen voor natuur-en landschapsbeheer tussen 1999 en 2013 [Boek]
Schuerhoff, Marianne \ Ruijs, Arjan \ 2016
help
Handen ineen voor schoon water resulteert in win-win \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Lienen, F. van \ Schuerhoff, M. \ 2016
Een gezonder ecosysteem heeft een positief effect op de grondwaterkwaliteit. Voor drinkwaterbedrijf Brabant Water reden om te streven naar een gezond bodem- en watersysteem. Uit het praktijkproject Schoon Water blijkt dat er verschillende mogelijkhed ...
help
De plek van ecosysteemdiensten in regelgeving : kansen en uitdagingen voor een nieuwe ambitie: natuur en economie met elkaar verbinden [Boek]
Smit, Menno \ Schuerhoff, Marianne \ 2016
In het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN) wordt onderzocht op welke wijze het verbinden van natuur met economie vorm kan krijgen. Centraal staat de vraag op welke wijze natuurlijk kapitaal en de ecosysteemdiensten die het levert hieraan ku ...
help
'Groene' grondwaterbelasting \ Water governance [Artikel]
Schuerhoff, M. \ Zetland, D. \ Weikard, H.P. \ 2013
Grondwater wordt in Nederland voornamelijk onttrokken door drink waterbedrijven, industrie en door de landbouw. Onttrekking van grondwater beïnvloedt het grondwaterpeil. Een laag peil kan een negatief effect hebben op de natuur (verdroging), op gewas ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.