help
Beweeg je buurt \ Agora [Artikel]
Schuit, J. \ Oers, H. van \ 2016
Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk voor de gezondheid van kinderen. In het project “Beweeg je Buurt ” (BJB) is in de afgelopen acht jaar onderzoek gedaan naar mogelijkheden die gemeenten hebben om een beweegvriendelijke omgeving voor kinderen ( ...
help
Monitor infrastructuur en ruimte 2016 : zicht op de effecten van de structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Kuiper, Rienk \ Schuit, Johan van der \ Amsterdam, Hans van \ Blom, Wim \ Breedijk, Marnix \ Diederiks, Jos \ Evers, David \ Franken, Ron \ Hilbers, Hans \ Lagas, Piet \ Puijenbroek, Peter van \ Rijn, Frank van \ Thissen, Mark \ Vugteveen, Pim \ Willigers, Mark \ Jorritsma, Peter \ Leeuwen, Niek van \ Altenburg, Frank \ 2016
help
Het effect van een waarschuwingsetiket op de verpakking van kippenvlees [Boek]
Antonise-Kamp, L. \ Aarts, H.J.M. \ Schuit, A.J. \ Timen, A. \ Timmermans, D.R.M. \ Vossen, W.P. van der \ Beaujean, D.J.M.A. \ 2015
Sinds 2001 mag pluimveevlees in Nederland uitsluitend verkocht worden in een verpakking waar een waarschuwingsetiket op staat. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat 81% van de consumenten dit etiket belangrijk vindt en dat 22% van plan is om de keuke ...
help
Monitor infrastructuur en ruimte 2014 : zicht op de effecten van de structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Kuiper, R. \ Schuit, J. van der \ 2014
De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014 (MIR) is de tweede rapportage over het doelbereik van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). In 2012 verscheen de nulmeting van de MIR, waarin ook is toegelicht met welke indicatoren we het doelber ...
help
Gasbellen in leiding: beter voorkomen dan genezen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Pothof, I.W.M. \ Kooij, C. \ Clemens, F.H.L.R. \ Schuit, A.D. \ 2009
Gasbellen in dalende delen van afvalwaterpersleidingen leiden tot ongewenste energie- en capaciteitsverliezen. Het afbreken en afvoeren van gasbellen in afvalwater blijkt net zo moeizaam te verlopen als in leidingen met schoon water
help
Effecten van beleidsmaatregelen buiten het volksgezondheidsdomein op de gezondheid : een verkennende studie [Boek]
Storm, I. \ Jansen, J. \ Schuit, A.J. \ 2009
help
Ruimtelijke ontwikkelingen in het stedelijk gebied : dynamiek stedelijke milieus 2000-2006 [Boek]
Ritsema van Eck, J. \ Amsterdam, H. van \ Schuit, J. van der \ cop. 2009
De stedelijke ontwikkelingen tussen 2000 en 2006 zijn grotendeels in lijn met de doelstellingen van het ruimtelijk beleid: bundeling en verdichting van voortgaande verstedelijking. Veel ontwikkelingen deden zich voor aan de stadsranden: de dichtheid ...
help
CAPWAT II: gastransport in rioolpersleidingen : experimentele opzet en resultaten van grootschalige testopstelling \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schuit, T. \ Pothof, I. \ Clemens, F. \ 2009
Gasophoping in de neergaande delen van een afvalwaterpersleiding veroorzaken extra energieverliezen met capaciteitsreductie tot gevolg. In eerder onderzoek door Lubbers (2007) werd een verschil waargenomen tussen laboratorium- en veldmetingen. Lubber ...
help
Harssensbosch geeft geheimen prijs \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Spits, J. \ Schuit, W. van der \ 2009
Het verleden van het natuurgebiedje Harssensbosch is veel rijker dan ooit gedacht, ontdekte de Groninger stadsarcheoloog Gert Kortekaas. Bezoekerscentrum Harssenbosch, dat in juni open ging, brengt het verdwenen verleden van dit bijzondere landschap. ...
help
Kosteneffectiviteit van preventie: kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid \ Nederlands tijdschrift voor geneeskunde [Artikel]
Berg, M. van den \ Wit, G.A. de \ Vijgen, S.M.C. \ Busch, M.C.M. \ Schuit, A.J. \ 2008
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om continu nieuwe, in Nederland nog niet ingevoerde, kosteneffectieve preventieve interventies te signaleren. Bij koste ...
help
Ruimte in cijfers 2008 [Boek]
Schuit, J. van der \ 2008
help
Electronische identificatie en registratie voor schapen en geiten = Electronic identification and registration for sheep and goats [Boek]
Lokhorst, C. \ Fels, J.B. van der \ Hoogeveen, H. \ Schuiling, H.J. \ Velthuis, A.G.J. \ Mourits, M.C.M. \ Binnendijk, G.P. \ Schuit, L.F. \ Verkaik, J.C. \ Vogels, J.W.P.M. \ Wichen, H. van \ 2007
De EU heeft in de verordening 21/2004 vastgesteld dat per 1 januari 2008 schapen en geiten individueel moeten worden geregistreerd in een bedrijfsregister en op vervoersdocumenten en dat dit dient te worden ondersteund door elektronische identificati ...
help
Effect van 5 jaar community interventie Hartslag Limburg op risicofactoren voor hart- en vaatziekten : serie Hartslag Limburg, deel 5 \ TSG : tijdschrift voor gezondheidswetenschappen [Artikel]
Schuit, A.J. \ Wendel-Vos, G.C.W. \ Verschuren, W.M. \ Ronckers, E.T. \ Ament, A. \ Assema, P. van \ Ree, J. van \ Ruland, E.C. \ 2007
Hartslag Limburg is een integraal preventieprogramma gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, met als doel om hart- en vaatziekten in de regio van Maastricht terug te dringen. Dit artikel beschrijft het effect van Hartslag Limburg op leef ...
help
Houtkenners gezocht \ Het houtblad [Artikel]
Schuit, J. \ 2006
Steeds meer nieuwe, voornamelijk hardhoutsoorten maken hun opwachting op het speelveld van de Nederlandse markt. Dat vergt additionele kennis van voorschrijver en erkende houthandel
help
Ruimte in cijfers 2006 [Boek]
Schuit, J. van der \ Ruimtelijk Planbureau \ 2006
Het Ruimtelijk Planbureau brengt in dit handzame boekje (statistische) gegevens bij elkaar over: ruimte, bevolking, wonen, erken, landbouw, vrije tijd en mobiliteit
help
Monitoring van ruimtelijke ontwikkelingen \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]Bijbehorende website
Ritsema van Eck, J. \ Galle, M. \ Schuit, J. van der \ 2005
Eén van de wettelijke taken van het Ruimtelijk Planbureau is het volgen van de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Deze taak vult het Planbureau onder meer in door een website bij te houden met cijfers over die ruimtelijke ontwikkelingen: de Rui ...
help
Ruimte in cijfers [Boek]
Schuit, J. van der \ Langeweg, S. \ Ruimtelijk Planbureau \ 2004
Het Ruimtelijk Planbureau presenteert cijfers over de ruimtelijke verdeling van Nederland, namelijk het ruimtebeslag voor wonen, werken, natuur, recreatie en infrastructuur. Hiernaast zijn onderwerpen opgenomen waar ruimtelijke ontwikkelingen te verw ...
help
Public health aspects of physical activity [Proefschrift]
Wendel-Vos, G.C.W. \ 2004
help
Dorp als daad : bouwstenen voor de dorpen van het oosten [Boek]
Habets, A. \ Hajonides, T. \ Schuit, S. \ Herngreen, R. \ 2004
help
Obesitas en diabetes mellitus in Nederland: bijdrage van beweginsarmoede [Special Overgewicht en diabetes] \ Voeding nu : onafhankelijk tijdschrift over voedsel, voeding en gezondheid [Artikel]
Schuit, J. \ Visscher, T. \ 2003
In dit artikel wordt de trend in overgewicht, obesitas en diabetes mellitus type 2 beschreven en wordt aandacht besteed aan de bijdrage van lichamelijke inactiviteit aan de stijgende trend van deze aandoeningen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.