Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 33

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Schurink
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Unieke genetische variatie in een bijzondere Nederlandse rundveestapel met zeldzame kleuren en aftekeningen [Boek]
Schurink, Anouk \ Windig, Jack \ Sulkers, Henk \ Hulsegge, Ina \ Oldenbroek, Kor \ 2019
De veestapel van familie van der Veen bestaat uit ongeveer 40 runderen met de witrik aftekening en de zeldzame kleuren vaal en blauw. Zeldzame kleuren en aftekening die door jarenlange gerichte fokkerij bij elkaar zijn gebracht én in stand zijn gehou ...
help
Noodzaak voor genetisch beheer van de Nederlandse trekpaardenpopulatie [Boek]
Schurink, Anouk \ Hiemstra, Sipke Joost \ Oldenbroek, Kor \ Wit, Agnes de \ Ducro, Bart \ Windig, Jack \ 2018
help
Genetic diversity in and relationships between Dutch horse populations [Poster]
Schurink, A. \ Shrestha, M. \ Eriksson, S. \ Bosse, M. \ Bovenhuis, H. \ Oldenbroek, J.K. \ Windig, J.J. \ Hiemstra, S.J. \ Back, W. \ Johansson, A.M. \ Ducro, B.J. \ 2018
Investigate the genetic make-up of nine horse populations in the Netherlands: increase our understanding of their evolutionary history and provide valuable information on how to best conserve or improve these populations
help
Met DNA-onderzoek aantonen tot welk ras een rund behoort \ Zeldzaam huisdier : tijdschrift van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen [Artikel]
Schoon, M. \ Hulsegge, I. \ Schurink, A. \ Hiemstra, S.J. \ 2018
Een Lakenvelder en een Groninger blaarkop zijn makkelijk te herkennen aan hun specifieke kleurpatronen. Maar dat is niet het enige wat hen onderscheidt. Met behulp van DNA-onderzoek kan men nu van een dier zonder stamboomgegevens op basis van zijn DN ...
help
Actief sturen leidt tot betere projecten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boer, P. de \ Sterk, W. \ Schurink, E. \ Karssemeijer, P. \ 2013
Binnen het samenwerkingsverband van het programma Ruimte voor de Rivier werken Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten op meer dan 30 plekken in het rivierengebied aan projecten om de rivier meer ruimte te geven. Daarmee worden de 4 m ...
help
Bodemenergie en bestemmingsplan : waarom bodemenergie onderdeel maken van ruimtelijke ordening? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Someren, M. van \ Meeuwissen, A.J. \ Schurink, E. \ 2012
Van bodemenergie wordt steeds vaker gebruik gemaakt. Met masterplannen wordt naar ordening van dit gebruik gestreefd om de capaciteit van de bodem optimaal te kunnen benutten. Maar komen bij die ordening alle ondergrondbelangen wel aan bod? In een do ...
help
C/N effecten op de groei van orchideeën [Boek]
Schurink, E. \ Russchen, H.J. \ 2011
Doelstelling van het onderzoek is het efficiënt toepassen van meststoffen als stikstof en fosfaat bij orchideeën. Daarbij wordt met name gekeken naar de C/N verhouding en de effecten op plantgezondheid en bactieziekten. Het vrijkomen en vastleggen va ...
help
Hoe de 3e dimensie in planvorming tot stand komt : Roerdelta, ruimtelijk plan ondergrond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Craemers, F.C.W. \ Schurink, E. \ 2011
De ontwikkeling van het plan Roerdelta loopt parallel met de toegenomen aandacht in ons land voor ruimtelijke ordening van de ondergrond. Hoe komt die eigenlijk tot stand in een concreet project en hoe ziet het bestemmingsplan er uit? De praktijk in ...
help
Grondspeculatie in regionale ontwikkeling: de overheid als ontwikkelaar \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Dijk, T. van \ Schurink, C. \ 2010
In de strijd om de regie over regionale gebiedsontwikkeling spelen overheid en ontwikkelaars een kat en muis-spel. Ze kunnen niet om elkaar heen, ze zijn van elkaar afhankelijk. Tegelijkertijd willen ze elkaar te slim af zijn. Beiden willen zo veel m ...
help
Een bodem voor duurzame omgevingskwaliteit \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Puylaert, H. \ Schurink, E. \ Werksma, H. \ 2009
In Nederland ligt de ruimte er mooi aangeharkt bij. Een project als Mooi Nederland illustreert de ambitie van planologen om die aangeharkte ruimte nog mooier te maken. Om dergelijke ambities echt te behalen, is harken niet genoeg. De uitdaging is plo ...
help
Risicomanagement bij bodemprojecten \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Pereboom, D. \ Schurink, E. \ 2004
Algemene aspecten van risicomanagement. Er wordt stilgestaan bij de meerwaarde en het gebruik van risicomanagement in de praktijk. Het gaat niet over milieuhygiënische risico's en beheersmaatregelen zoals IBC-maatregelen, maar om projectrisico's (ris ...
help
Zijn financiële risico's bij bodemsanering te voorzien en beheersbaar? : een systematische benadering van financiële onzekerheden \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schurink, E. \ Baardwijk, B. van \ Melissen, R. \ 2004
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt aangetoond hoe alle partijen die bij de ontwikkeling van verontreinigde terreinen betrokken zijn, al in een vroeg stadium gezamenlijk een analyse van financiële risico's kunnen uitvoeren en een besluit kunn ...
help
Prestatiebestekken bij bodemsanering : hoe om te gaan met onzekerheid en risico's? \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Mulder, G.J. \ Schurink, E. \ Boom, R. \ 2001
Bij bodemsanering is het zaak om eenduidige afspraken te maken over de financiële risico's die aannemer en opdrachtgever op zich nemen. Onlangs zijn hiervoor 2 methodieken ontwikkeld die kunnen worden gebruikt in prestatiebestekken bij bodemverontrei ...
help
Natuurvriendelijke oevers : naar een bloeiende toekomst of gaan we nat? : onderzoek naar de kosten van diverse natuurvriendelijke oevertypen [Boek]
Meer, R.W. van der \ Schurink, W. \ 2001
help
Monitoring van stabiele eindsituatie : van concentratiemetingen naar bepaling van stoffluxen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Mulder, G.J. \ Schurink, E. \ 2001
Beschrijving van een monitoringsmethodiek waarmee de contouren van een grondwaterverontreiniging in de tijd kunnen worden gevolgd. In het kader van BEVER (Beleidsvernieuwing bodemsanering) en het streven naar een 'stabiele eindsituatie' is zo'n monit ...
help
Aqua Futura: Waterwonen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schurink, H.F. \ Firet, J.M. \ 2001
Nederland heeft een zee van ruimte als de denkstap gemaakt wordt om de potenties van wonen op het water te onderkennen. In de toekomst wordt waterwonen een maatschappelijke noodzaak (meer ruimte voor water; waterbergingsgebieden; meervoudig ruimtegeb ...
help
Het roer moet om : nieuwe koers voor Veenkoloniën en NO-zandgebied [Boek]
Schurink, H.F. \ Firet, J.M. \ Quintessens procesmanagement \ 2000
help
Verkenning haalbaarheid Wieringer Randmeer [Boek]
Schurink, H.F. \ Quintessens Procesmanagement \ 1999
Verkenning van de haalbaarheid van een randmeer langs het voormalige Waddeneiland Wieringen, waarmee het eilandkarakter wordt versterkt en er voor waterhuishouding, natuurontwikkeling, (water)toerisme, wonen, gebiedspromotie en landbouw nieuwe ontwik ...
help
IBC en nazorg door flexibele emissiebeheersing [Boek]
Schurink, E. \ Heyer, R. \ Mischgofsky, F.H.M. \ 1998
help
L' histoire se repete : dynamiek vraagt om nieuwe markegronden : agrarisch natuurbeheer via gemeenschappelijk eigendom \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Schurink, H.F. \ Straten, A. van \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.