help
De bodem bereikt?! [Boek]
Segeren, Ellen \ 2020
De vitaliteit van de Nederlandse landbouw-, bos- en natuurbodems (rurale bodems) staat onder druk. Ondanks (inter)nationaal beleid en richtlijnen, die heldere kaders geven voor een vitale bodem, is er sprake van verzuring, vermesting, verdroging, ver ...
help
Projectenboek 2020 : verbindende lijnen [Boek]
Bos, M. \ Segeren, E. \ 2019
Nieuw projectenboek van het HWBP, waarin je onder meer kunt lezen welke dijkversterkingen zijn geprogrammeerd in de periode 2020-2025. Thema Dijk + mobiliteit.
help
Projectenboek 2019 : beter, slimmer, sterker [Boek]
Pleijster, E.-J. \ Rooijmans, R. \ Steegers, K. \ Schuwer, T. \ Bos, M. \ Jochemsen, M. \ Segeren, E. \ 2018
In zeven veldreportages komen zeven verschillende innovaties aan bod. Projectenboek '19 blikt met de tijdlijn boven het boek ook terug op 2018.
help
Nederland 100% duurzame energie in 2030 : het kan als je het wilt! [Boek] - Herziene uitgave
Minnesma, Marjan \ Segeren, Ellen \ 2017
Dit rapport wil antwoord geven op de vraag: als we het willen, kunnen we dan binnen vijftien jaar overgeschakeld zijn op een volledige duurzame energie voorziening? Is het technisch mogelijk? Blijft ons energiesysteem dan minstens even betrouwbaar? K ...
help
Biomimicry : de natuur als inspiratiebron voor innovaties [Boek]
Segeren, E. \ Vogelzang, T. \ 2015
LEI Wageningen UR heeft van het ministerie van Economische Zaken de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar de stand van zaken en de mogelijkheden voor de verdere toepassing van biomimicry in Nederland. Deze brochure biedt een analyse van drie ac ...
help
Samenwerken en leren aan integraal waterbeheer; impact, organisatie en perspectieven op een learning & action alliance \ Water governance [Artikel]
Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ Kelder, E. \ Meijers, E. \ Waals, H. \ Os, N. van \ Segeren, T. \ Hendriks, M. \ 2014
Dit artikel presenteert Learning & Action Alliance (LAA) als een manier van vernieuwend samenwerken in een publiek-private kennisalliantie waarbij beleidsverandering beoogd wordt en innovatieve pilots worden ingezet. In Dordrecht wordt al ruim 10 jaa ...
help
Wordt de nutriëntenindex NRF het universele gezondheidslabel? \ Voeding & visie [Artikel]
Segeren, E. \ 2010
Hoeveel aanbevolen nutriënten bevat een product? Kom er maar eens achter. Met een schematische weergave daarvan op verpakkingen wordt dat een stuk makkelijker. Professor Drewnowski deed er een voorzet voor tijdens een symposium over nutriëntendichthe ...
help
Kriebelbeestjes van dichtbij \ Cultuurbericht [Artikel]
Segeren, E. \ 2009
Wriemelende pootjes, wurmende lijfjes en spoortjes van slijm horen allemaal bij het kleine leven in en op de aarde. Het artikel beschrijft de motivatie van Veldwerk Nederland om positief om te gaan met kleine dieren.
help
Grond voor natuur \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Segeren, A. \ Buitelaar, E. \ Pols, L. \ 2008
Met het stijgen van de grondprijzen is het steeds moeilijker om landbouwgrond aan te kopen en om te zetten in natuur- of recreatiegebieden of in gebieden die overstromingen moeten tegengaan. Wat kan de overheid doen om toch haar doelstellingen te rea ...
help
Stedelijke transformatie en grondeigendom [Boek]
Buitelaar, E. \ Segeren, A. \ Kronberger, P. \ Noorman, N. \ 2008
De ruimte in Nederland is beperkt. Met stedelijke transformatie kan het bestaand bebouwd gebied beter worden benut. Dit vermindert de noodzaak tot uitbreidingslocaties. • Voor stedelijke transformatie is grond nodig. Om ergens te kunnen bouwen of ren ...
help
De grondmarkt voor woningbouwlocaties : belangen en strategieën van grondeigenaren [Boek]
Segeren, A. \ 2007
De afgelopen 10 tot 15 jaar hebben zich op de grondmarkt, en met name waar het woningbouw betreft, aanzienlijke veranderinge voorgedaan. Zo gingen tussen 1990 en 1995 projectontwikkelaars op grote schaal grondposities innemen op de door het rijk aang ...
help
Leisure moet je plannen : pleidooi voor een integraal gemeentelijk vrijetijdsbeleid \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Golen, B. van \ Segeren, A. \ Tuunter, E. \ 2006
De vraag naar voorzieningen voor vrije tijd neemt toe, is grillig en omvat meer dan de grootschalige voorzieningen die bij funschoppen horen. Volgens de auteurs is het aan gemeenten voorbehouden een integrale visie te ontwikkelen op deze vorm van vri ...
help
Wie maakt het landschap mooier? : een pleidooi voor landschapsbeleid via fiscaliteiten \ Ruimte in debat / Ruimtelijk Planbureau [Artikel]
Segeren, A. \ Daalhuizen, F.B.C. \ 2006
De rondetafeldiscussie over de toekomst van het Nederlandse landschap leverde het besef op: de landbouw zit op een omslagpunt. Daartoe is een beter instrumentarium nodig èn een helder financieel kader. Op dit laatste punt haakt dit essay in. Een bijd ...
help
Betaalbaarheid van koopwoningen en het ruimtelijk beleid [Boek]
Renes, G. \ Thissen, M. \ Segeren, A. \ Ruimtelijk Planbureau \ 2006
Aangezien de huurprijzen de laatste jaren stijgen, is de vraag naar koopwoningen gestegen. Volgens de OECD reageert Nederland niet met een groter aanbod bij een grotere vraag naar woningen. Het Ministerie van Financiën heeft het Ruimtelijk Planbureau ...
help
De markt voor landbouwgrond \ Stedebouw & ruimtelijke ordening : [tijdschrift voor ruimtelijke ontwikkeling en omgevingskwaliteit] [Artikel]
Segeren, A. \ Groen, J. \ Luijt, J. \ 2005
Een bijdrage vanuit LEI en Ruimtelijk Planbureau; de auteurs onderzoeken de handel in eigendomsrechten van de Nederlandse landbouwgrond
help
De markt doorgrond : een institutionele analyse van grondmarkten in Nederland [Boek]
Segeren, A. \ Needham, B. \ Groen, J. \ 2005
De werking van de grondmarkt heeft ertoe geleid dat landbouwgrond een speculatieproduct is geworden. Doordat de prijs niet langer bepaald wordt door de agrarische waarde maar vooral door mogelijke toekomstige bestemmingen zoals woningbouw, stijgende ...
help
'Cultural industries' binnen Nederlandse agglomeraties \ De cultuur van de lokale economie, de economie van de lokale cultuur [Hoofdstuk uit boek]
Raspe, O. \ Segeren, A. \ 2005
'Cultural industries': economische activiteiten zoals van architecten, reclame bureau's, film productie, podiumkunsten en andere zijn de afgelopen jaren sterk in omvang gegroeid. Deze bijdrage vanuit het Ruimtelijk Planbureau gaat in op enkele belang ...
help
Er is meer te vertellen over de grondmarkt dan dat kadasterdata tonen \ VI matrix [Artikel]
Segeren, A. \ Breedijk, M. \ 2005
Als het gaat om vastgoedverkeer hebben gegevens van het Kadaster een kwaliteitsimago, dat soms op het verkeerde been zet. Uit onderzoek door het Ruimtelijk Planbureau naar de betekenis van de aard en waarde van grondtransacties blijkt, dat de werking ...
help
Geen legalisering permanente bewoning recreatieverblijven \ Ruimte in debat / Ruimtelijk Planbureau [Artikel]
Visser, P. \ Segeren, A. \ 2004
Dit essay (t.b.v. Ruimtelijk Planbureau) brengt het verschijnsel permanente bewoning in kaart
help
Planning vrijetijdsaanbod voor drukke agenda [ruimte voor beleving] \ Recreatie en toerisme : maandblad voor recreatie, toerisme, milieu en landschap / uitg. van: Afdeling Recreatie, Milieu en Landschap van de ANWB [Artikel]
Segeren, A. \ Verwest, F. \ 2004
Dit artikel is gebaseerd op onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau, namelijk "Galle (2004). Duizend dingen op een dag: een tijdsbeeld uitgedrukt in ruimte"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.