Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Sevink
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Steenmeel en natuurherstel: een gelukkige relatie of een risicovolle combinatie? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Diggelen, R. van \ Bergsma, H. \ Bijlsma, R.-J. \ Bobbink, R. \ Burg, A. van den \ Sevink, J. \ Siebel, H. \ Siepel, H. \ Vogels, J. \ Vries, W. de \ Weijters, M. \ 2019
Sinds het midden van de vorige eeuw heeft de Nederlandse natuur te lijden gehad van overmatige zuur- en stikstofdepositie. Maatregelen om de effecten hiervan te bestrijden, leidden niet altijd tot het gewenste resultaat en hadden soms dermate sterke ...
help
Hydro-ecologische systeemanalyse Beerzerveld : de noodzaak van interne enexterne maatregelen [Boek]
Kieskamp, A.A.M. \ Jansen, A.J.M. \ Sevink, J. \ Eysink, A.T.W. \ Horsthuis, M.A.P. \ Thielemans, J.H.J. \ Takman, B. \ 2015
Hoofdstuk 2 geeft de werkwijze weer. In hoofdstuk 3 is een landschappelijke beschrijving van het Beerzerveld, die de ontstaansgeschiedenis inclusief geologie en reliëf beschrijft, waarna de bodem, hydrologie en vegetatie worden toegelicht. Hoofdstuk ...
help
Visie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe op natte natuur, van visie naar planvorming en uitvoering \ De levende natuur [Artikel]
Jansen, A.J.M. \ Bouwman, J. \ Rövekamp, C. \ Sevink, J. \ 2014
De natte natuur in het Nationale Park is weinig bekend, maar erg waardevol. Het Deelense Veld is de grootste natte natuurkern. De overige natte gebieden liggen meer verspreid. De monotone vlakten van Pijpenstrootje (Mlinia caerulea) lijken te duiden ...
help
De veenbasis: kenmerken en effecten van ontwatering, in relatie tot behoud en herstel van de Nederlandse hoogvenen : een literatuurstudie [Boek]
Sevink, J. \ Delft, B. van \ Geujen, C. \ Schouten, M. \ Tweel-Groot, L. van \ 2014
Het behoud en herstel van de grote hoogveenrestanten in Nederland lijkt langzaam de goede kant op te gaan. De habitattypen Herstellend hoogveen (H7120) en Actief hoogveen (H7110_A) worden in het kader van Natura 2000 beschermd en herstelmaatregelen w ...
help
Drift sands, lakes, and soils : the multiphase Holocene history of the Laarder Wasmeren area near Hilversum, the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Sevink, J. \ Koster, E.A. \ Geel, B. van \ Wallinga, J. \ 2013
Around 3,000 BC groundwater in the area reached a maximum altitude of about 230 cm +NAP, resulting in local open water in the area. This rise is probably linked to the development of the Dutch coastal area, where at that time peat accumulated and dra ...
help
Waterlandschap Hoge Veluwe : visie op de natte gebieden in het Nationale Park de Hoge Veluwe [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Bouwman, J.H. \ Sevink, J. \ 2013
Het is een groot aaneengesloten natuurgebied op de Veluwe dat door een breed publiek hoog wordt gewaardeerd. Weinig bekend en daardoor waarschijnlijk ook gewaardeerd zijn de aan water gebonden natuurwaarden van de Hoge Veluwe. Niet alle natte natuurg ...
help
Precisiewerk bij bodemsanering: aandacht voor venherstel en aardkundige waarden bij sanering Laarder Wasmeren \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Sevink, J. \ 2010
Het Laarder Wasmerengebied (LWM), een natuurmonument van de Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) werd 50 jaar geleden voor het publiek gesloten vanwege sterke verontreiniging. In 2007 startte de sanering van het gebied. Grote hoeveelheden grond zo ...
help
Integrale Planstudie Munnikenland : dijkverleggingsplan [Boek]
Nieuwenhuijzen, L.W. van \ Sevink, C. \ 2010
Het rapport heeft tot doel aan te geven hoe de nieuwe dijk wordt vormgegeven. De gevolgen van de dijkverlegging in termen van uitgangspunten en randvoorwaarden vormen de basis voor het ontwerp en zijn in dit rapport beschreven. Het rapport beschrijft ...
help
De sanering van het Laarder Wasmerengebied \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Sevink, J. \ Vlaming, M.C. \ Khodabux, E.R. \ 2008
Hoe saneer je een waardevolle natuurmonument met tevens grote aardkundige waarde, dat zwaar verontreinigd is? Randvoorwaarden daarbij waren: zo min mogelijk schade aan het oorspronkelijke landschap en zo groot mogelijke kansen voor ecologisch herstel ...
help
Het Gooi : aardkundig excursiepunt 13 \ Grondboor en hamer [Artikel]
Sevink, J. \ 2007
Het Gooi is de enige grotere opduiking van Pleistocene afzettingen en is ook uitermate gevarierd en voor een aardkundig monument groot. Dit artikel geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het gebied
help
Field guide humus forms : description and classification of humus forms for ecological applications [Boek]
Delft, B. van \ Waal, R. de \ Kemmers, R. \ Mekkink, P. \ Sevink, J. \ 2006
This field guide aims to support the field description and classification of humus forms. Humus forms are approached as manifestations of ecosystem functioning and characteristics, implying that the study of humus forms provides ecologically relevant ...
help
Interactief vernieuwingsproces in De Banne \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Sevink, C. \ 2005
Amsterdam Noord wil beleidsprocessen en planvorming interactief gaan aanpakken. Bewoners raken zo actief betrokken bij de toekomst van hun wijk. Dit arikel geeft een voorbeeld van wijkvernieuwing uit het stadsdeel Noord
help
Natuur en landschap \ De Hoge Veluwe : natuur en kunst [Hoofdstuk uit boek]
Beukenkamp, P.C. \ Sevink, J. \ 2005
Geschiedenis van landschap, grondgebruik, houtwallen. De eerste kadasterkaart uit 1830, topografische kaarten uit 1906 en 1930. Zandverstuivingen, en hun vegetatie (mossen, jenerverbesstruwelen); heidevelden met hun fauna (reptielen, herten); bossen. ...
help
Toekomst van de Hoge Veluwe \ De Hoge Veluwe : natuur en kunst [Hoofdstuk uit boek]
Sevink, J. \ 2005
Ontsnippering van de Veluwe door verwijdering van rasters, terugdringen van verstoring. Natuurlijke ontwikkeling van het gebied: verbod op alles wat uitheems is
help
Weathering and (Holocene) soil formation \ The physical geography of Western Europe [Hoofdstuk uit boek]
Sevink, J. \ Spaargaren, O.C. \ 2005
help
Duinnatuur en drinkwater: geen vijanden maar bondgenoten : waterwinbedrijven in de Randstad bezorgd over standpunt rijksoverheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baeyens, G. \ Sevink, J. \ 2002
Argumenten tegen de plannen van de rijksoverheid om de drinkwaterwinning uit de duinen te laten verdwijnen ten gunste van natuurherstel. Alternatieve vormen van drinkwaterproductie buiten het duingebied brengen grote ruimteclaims en hoge kosten met z ...
help
Spatial modelling and monitoring of natural landscapes with cases in the Amsterdam Waterworks Dunes [Proefschrift]
Droesen, W. \ 1999
help
Bodemontwikkeling onder invloed van runderbegrazing \ Hoefdieren in het boslandschap [Hoofdstuk uit boek]
Kemmers, R.H. \ Mekkink, P. \ Sevink, J. \ 1997
Effect van grote grazers op de bodem van natuurgebieden
help
Van bodemkaart tot informatiesysteem : verzamelen en gebruiken van informatie over de Nederlandse bodem [Boek]
Buurman, P. \ Sevink, J. \ 1995
Verzameling artikelen gebaseerd op voordrachten van de wetenschappelijke vergadering van de Nederlandse Bodemkundige Vereniging (NBV), november 1994, met als motto "50 jaar bodemkartering"
help
Soil research in Dutch forest reserves : the implications of spatial and temporal soil variability \ European forest reserves : proceedings of the European forest reserves workshop, 6 - 8 May 1992, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Sevink, J. \ Kemmers, R.H. \ Emmer, I.M. \ 1993
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.