help
Vijftigplussers op de arbeidsmarkt \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Otten, F. \ Arts, K. \ Siermann, C. \ Ybema, J.F. \ 2010
In dit artikel worden voor de periode 1996–2008 de ontwikkelingen in het arbeidspotentieel van ouderen beschreven aan de hand van objectieve en subjectieve kernindicatoren. Bij de objectieve kernindicatoren gaat het om de arbeidsdeelname, de arbeidsd ...
help
Vrouwen motor achter groeiende arbeidsdeelname ouderen \ CBS webmagazine [Artikel]
Otten, F. \ Siermann, C. \ 2009
Tussen 1996 en 2008 is de bruto-arbeidsparticipatie van de 50- tot 65-jarigen opgelopen van 42 naar 58 procent. Als de vergrijzing buiten beschouwing gelaten wordt, is bijna twee derde van de toename toe te schrijven aan vrouwen. Dat komt vooral door ...
help
Arbeidsmarktpositie van personen in 2002–2005 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Bierings, H. \ Siermann, C. \ Vries, R. de \ 2009
Van de personen die eind 2005 een leeftijd van 29–54 jaar hadden, was 67 procent in 2002–2005 ononderbroken aan het werk. Ongeveer 19 procent was gedurende een deel van deze periode aan de slag. Het ging daarbij dikwijls om mensen met flexibel arbeid ...
help
Nederland is Europees kampioen deeltijdwerken \ CBS webmagazine [Artikel]
Siermann, C. \ 2009
Nergens in de Europese Unie (EU) wordt zo veel in deeltijd gewerkt als in Nederland. Dit geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. Een overzicht per land
help
Gasverbruik van huishouden in dertig jaar bijna gehalveerd \ CBS webmagazine [Artikel]
Ploeg, C. van der \ Siermann, C. \ 2008
In 2007 verstookten huishoudens in ons land gemiddeld bijna 1400 kubieke meter gas. Dat is bijna een halvering van het verbruik sinds 1978. Deze daling houdt onder meer verband met de fors verbeterde isolatie van woningen en de warmere winters van de ...
help
Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Bruggink, J.-W. \ Siermann, C. \ 2008
In dit artikel wordt de arbeidsmarktmobiliteit van werkende ouderen belicht. Hoeveel ouderen vinden een baan of wisselen van baan? Hoe lang zijn ouderen al actief in hun baan? En waarin onderscheidt de mobiele oudere zich van de niet-mobiele?
help
Een op de elf werknemers heeft flexibele arbeidsrelatie \ CBS webmagazine [Artikel]
Bouhuijs, I. \ Siermann, C. \ 2008
In 2007 had een op de elf werknemers uit de werkzame beroepsbevolking een flexibele arbeidsrelatie. Dit zijn 575 duizend werknemers. Sinds 2004 stijgt het aandeel flexwerkers weer. De verschillen tussen mannen en vrouwen kleiner
help
Meer ouderen met kleine banen \ CBS webmagazine [Artikel]
Riele, S. te \ Siermann, C. \ 2007
Het aantal mensen van 50 jaar en ouder met een kleine baan is de afgelopen tien jaar toegenomen, voornamelijk als gevolg van vergrijzing. Het merendeel van hen is vrouw. Het aandeel personen dat voor zichzelf werkt is relatief groot
help
Bijna een miljoen mensen met een kleine baan \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Riele, S. te \ Siermann, C. \ 2007
In 2006 hadden ongeveer 900 duizend Nederlanders van 15 jaar en ouder een betaalde baan van minder dan 12 uur per week. Dit zijn vooral schoolgaande of studerende jongeren. Ze werken relatief vaak in de detailhandel en de horeca, als winkelbediende, ...
help
Waar zit de armoede in de grote stad? \ CBS webmagazine [Artikel]
Lautenbach, H. \ Siermann, C. \ 2007
In 2004 had 15 procent van de huishoudens in de vier grote steden een laag inkomen. Landelijk was dat 9 procent. In de grote steden komt armoede relatief veel voor onder alleenstaanden van 45–64 jaar, eenoudergezinnen en paren met minderjarige kinder ...
help
Armoedeprofielen van de vier grote steden \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Lautenbach, H. \ Siermann, C. \ 2007
Doel van dit artikel is het in kaart brengen van de armoede in de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Per stad wordt een profiel opgemaakt waarin wordt beschreven welke groepen er meer dan gemiddeld te maken hebben met finan ...
help
Werkloosheid daalt in alle provincies \ CBS webmagazine [Artikel]
Siermann, C. \ 2007
De werkloosheid is in 2006 in alle provincies gedaald. Utrecht had opnieuw de laagste werkloosheid, Flevoland de hoogste. Ook in de vier grote steden, met uitzondering van Rotterdam, daalde de werkloosheid
help
Ouderschapsverlof \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Beckers, I. \ Siermann, C. \ 2006
Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 2004 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. Vrouwen nemen veel vaker ouderschapsverlof op dan mannen. De meerderheid van de personen die ouderschapsverlof opnemen, krijg ...
help
Meer vraag naar flexibele arbeid \ CBS webmagazine [Artikel]
Bierings, H. \ Siermann, C. \ 2006
In 2005 telde Nederland ruim een half miljoen werknemers met een flexibel dienstverband. Dit waren er ruim 40.000 meer dan in 2004. Behalve oproep- en invalkrachten droegen ook uitzendkrachten in belangrijke mate bij aan de groei. Flexwerkers zijn re ...
help
Hoeveel ouderen willen werk? \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Molnár, H. \ Siermann, C. \ 2006
In dit artikel is onderzocht wat het effect zou zijn op de arbeidsparticipatie van de 55–64-jarigen wanneer alle niet-werkzame ouderen die nog willen werken, ook zouden werken. Allereerst wordt uitgebreid ingegaan op de werkloosheid onder ouderen van ...
help
Klein deel ouderen zonder baan wil nog werken \ CBS webmagazine [Artikel]
Molnár, H. \ Siermann, C. \ 2006
In 2005 telde Nederland 160.000 ouderen van 55–74 jaar die geen baan hebben maar wel ten minste twaalf uur per week zouden willen werken. Zij zijn vooral op zoek naar een deeltijdbaan maar zochten meestal niet actief. De meerderheid, ongeveer 2,2 mil ...
help
Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Siermann, C. \ Dirven, H.-J. \ 2005
De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze uitstromers wil weer aan de slag. Dat percentage is in de periode 2000–2004 verdubbeld. Ruim de helft van de uitstromers wil vanwege (ver ...
help
Wat kost een kind? \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Siermann, C. \ Dirven, H.-J. \ 2005
Jaarlijks besteden gezinnen met kinderen bijna 4.000 euro per kind. Het gaat hierbij om kinderen jonger dan 18 jaar. Ruim de helft van dit bedrag gaat op aan huisvesting en voeding. Rijke ouders hebben meer geld voor kinderopvang en vakantie. De best ...
help
Steeds meer mannen nemen ouderschapsverlof \ CBS webmagazine [Artikel]
Beckers, I. \ Siermann, C. \ 2005
Ruim een kwart van de werknemers die in 2004 recht hadden op ouderschapsverlof, heeft dit verlof ook opgenomen. Vrouwen nemen twee keer zo vaak ouderschapsverlof op als mannen. Wel is het aandeel mannen dat ouderschapsverlof opneemt tussen 2000 en 20 ...
help
Laag inkomen meestal van tijdelijke aard \ CBS webmagazine [Artikel]
Lautenbach, H. \ Siermann, C. \ 2005
Eén op de vijf mensen had in de periode 1995-2003 ooit een laag inkomen. Voor tweederde was de ongunstige inkomenspositie van tijdelijke aard. Van de uitkeringsontvangers had bijna een kwart in de periode 1995-2003 meestal of voortdurend een laag ink ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.