Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 123

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Silvis
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2017 [Boek]
Silvis, H.J. \ Voskuilen, M.J. \ 2019
Dit rapport biedt een overzicht van de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven in 2017. Hierbij gaat het om particuliere boseigenaren met meer dan 5 ha bos, met uitzondering van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties. De Nederlandse ...
help
Pachtnormen 2018 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen [Boek]
Silvis, H.J. \ Meer, R.W. van der \ Voskuilen, M.J. \ 2019
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Economic Research de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2019 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. In negen van de veertien pach ...
help
Grote regionale verschillen in inkomens door droogte [Factsheet]
Silvis, H. \ Voskuilen, M. \ 2019
De droge en warme zomer van 2018 heeft geleid tot grote regionale verschillen in gewasopbrengsten en inkomens tussen de grondgebonden bedrijven.
help
Grondgebondenheid in perspectief [Brochure]
Silvis, H. \ Voskuilen, M. \ 2019
Zoals het woord al zegt is landbouw een grondgebonden activiteit. De hoeveelheid en kwaliteit van de beschikbare grond beperken het productievermogen van de sector. Van oudsher is er met succes naar gestreefd om de productie per hectare te verhogen e ...
help
Opties voor de stabilisatie van de pachtnormen: berekeningen over de periode 2011-2019 [Boek]
Silvis, Huib \ Meer, Ruud van der \ Voskuilen, Martien \ 2019
In het kader van de herziening van het pachtstelsel heeft het ministerie van LNV behoefte aan inzicht in de mogelijkheden om de fluctuaties in pachtnormen (hoogst toelaatbare pachtprijzen voor pacht van los land) te dempen. Hiervoor zijn verschillend ...
help
Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij : 2015-2017 [Boek]
Silvis, Huib \ Blokland, Pieter Willem \ Daatselaar, Co \ Luesink, Harry \ Voskuilen, Martien \ 2019
Toen de Algemene Maatregel van Bestuur Grondgebonden melkveehouderij op 1 januari 2016 van kracht werd, verkeerde de Nederlandse melkveehouderij in een expansiefase. Naar aanleiding van de groeiende mestproductie kondigde de overheid in juli 2015 de ...
help
Pachtnormen 2018 : berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen [Boek]
Silvis, H.J. \ Meer, R.W. van der \ Voskuilen, M.J. \ 2018
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Wageningen Economic Research de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018 berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. Voor los bouw- en grasland is ...
help
Risicobeheerinstrumenten in het GLB : bouwstenen voor de Nederlandse positie [Boek]
Asseldonk, Marcel van \ Silvis, Huib \ Jongeneel, Roel \ Bergevoet, Ron \ 2018
Dit rapport analyseert op hoofdlijnen de belangrijkste bestaande en nieuwe risicobeheerinstrumenten in het GLB op eventuele toepassing in Nederland. Voor het risicobeheer zijn allerlei opties beschikbaar die vallen onder instrumenten in de eerste pij ...
help
Nederland ook met pachtprijs aan kop [Boek]
Silvis, Huib \ Voskuilen, Martien \ 2018
help
Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij : nulmeting [Boek]
Silvis, Huib \ Luesink, Harry \ Voskuilen, Martien \ 2018
De Algemene Maatregel van Bestuur grondgebonden groei melkveehouderij, die per 1 januari 2016 van kracht werd, beoogt grondloze groei van de melkveehouderij te beperken. Per 1 januari 2018 is de inhoud van de AMvB verankerd in de Wet grondgebonden gr ...
help
Effecten van het amendement voedermestovereenkomsten onder het fosfaatrechtenstelsel [Boek]
Silvis, Huib \ Luesink, Harry \ Reijs, Joan \ Koeijer, Tanja de \ Daatselaar, Co \ 2018
help
Agrarische grondprijzen in de EU in 2016 [Boek]
Silvis, Huib \ Voskuilen, Martien \ 2018
help
Agricultural land prices in the EU in 2016 [Boek]
Silvis, Huib \ Voskuilen, Martien \ 2018
help
Effects of selling public intervention stocks of skimmed milk powder [Boek]
Jongeneel, Roel \ Silvis, Huib \ Verhoog, David \ Daatselaar, Co \ 2018
help
Maatschappelijke opgaven voor de agrosector : perspectief op de ontwikkeling van de agrosector tot 2030 [Boek]
Berkhout, Petra \ Beldman, Alfons \ Bergevoet, Ron \ Dagevos, Hans \ Hoste, Robert \ Poppe, Krijn \ Silvis, Huib \ Smit, Bert \ Terluin, Ida \ 2018
Dit rapport schetst de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse agrosector en de onderliggendesubsectoren, uitgaande van bestaand beleid en bestaande beleidsvoornemens. Op basis van dit referentiebeeld, maakt het rapport inzichtelijk of doelen op ge ...
help
Grondgebondenheid melkveehouderij op micro - en macroniveau [Factsheet]
Silvis, H. \ Voskuilen, M. \ 2018
De grondgebondenheid van de Nederlandse melkveehouderij is een belangrijk vraagstuk geworden door de afschaffing van de Europese melkquotering in 2015. In een poging de verwachte expansie op te vangen is in 2014 de Wet verantwoorde groei melkveehoude ...
help
NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht [Boek]
Braks, P. \ Brans, S. \ Silvis, H. \ Voskuilen, M. \ 2018
Deze publicatie schetst een beeld van de ontwikkelingen in het agrarisch en landelijk vastgoed die zich in het jaar 2017 hebben voorgedaan. Voor dit Agrarisch & Landelijk Vastgoedbericht (A&LV bericht) wordt ingegaan op grondgebonden landbouw, glastu ...
help
Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2016 [Boek]
Silvis, H.J. \ Voskuilen, M.J. \ 2018
Dit rapport biedt een overzicht van de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven in 2016. Hierbij gaat het om particuliere boseigenaren met meer dan 5 ha bos, met uitzondering van de natuurbeschermingsorganisaties. De Nederlandse particuliere ...
help
Economie van de pacht [Boek]
Silvis, Huib \ Voskuilen, Martien \ 2018
Deze notitie beschouwt het Nederlandse pachtstelsel in termen van marktwerking en overheidsingrijpen. Het huidige pachtstelsel is gemengd. Aan de ene kant is er de reguliere pacht die voorziet in een sterke bescherming van de pachter en in hoogst toe ...
help
Prijsdruk reguliere verpachting minder groot [Boek]
Silvis, Huib \ Voskuilen, Martien \ 2018
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.